Reprodukcija videozapisa

 1. Aktivirajte funkciju reprodukcije.

  • Pritisnite tipku Reprodukcija.
 2. Odaberite videozapis.

  • Kotačićem Kotačić za brzo upravljanje 1 odaberite videozapis za reprodukciju.
  • U modu prikaza jedne slike, ikona [Tipka SETVideodatoteke] u gornjem lijevom kutu označava da je to videozapis.
  • U indeksnom prikazu perforacije na lijevom rubu slike označavaju da je riječ o videozapisu. Videozapisi se ne mogu reproducirati iz indeksnog prikaza, zato pritisnite tipku SET za prijelaz na pojedinačni prikaz.
 3. Kad je prikazana jedna slika, pritisnite SET.

 4. Pritisnite SET za reprodukciju videozapisa.

  • Započinje reprodukcija videozapisa. Zvuk se reproducira putem zvučnika (1).
  • Možete pauzirati reprodukciju i prikazati izbornik za reprodukciju videozapisa pritiskom na SET. Pritisnite ponovo za nastavak reprodukcije.
  • Zakrenite kotačić Glavni kotačić za podešavanje glasnoće (čak i tijekom reprodukcije).

Izbornik za reprodukciju videozapisa

Stavka Funkcije reprodukcije
Playback /
Reprodukcija
Pritiskom na SET pokreće se i zaustavlja reprodukcija.
Slow motion /
Usporeno
Prilagođavanje brzine usporene reprodukcije zakretanjem kotačića Kotačić za brzo upravljanje 1. Brzina usporene reprodukcije prikazuje se gore desno.
Skip backward /
Prijelaz unatrag
Svakim pritiskom na SET prelazi se oko 1 sekunde unatrag. Zadržite li pritisnutom tipku SET, videozapis će se reproducirati unatrag.
Previous frame /
Prethodni kadar
Svakim pritiskom na SET prelazi se na sljedeći kadar. Zadržite li pritisnutom tipku SET, videozapis će se reproducirati unatrag.
Next frame /
Sljedeći kadar
Sa svakim pritiskom na SET, videozapis se reproducira sliku po sliku. Zadržite li pritisnutom tipku SET, videozapis će se ubrzano reproducirati prema naprijed.
Skip forward /
Prijelaz unaprijed
Svakim pritiskom na SET prelazi se oko 1 sekunde prema naprijed. Zadržite li pritisnutom tipku SET, videozapis će se ubrzano reproducirati prema naprijed.
Edit / Uređivanje Prikaz izbornika za editiranje ().
Frame grab /
Izdvajanje slike
Dostupno pri reprodukciji 4K videozapisa. Omogućuje izdvajanje trenutačnog kadra i spremanje kao JPEG ili HEIF fotografije ().
Položaj reprodukcije
hh:mm:ss Vrijeme reprodukcije (sati:minute:sekunde, kad je postavka [Movie play count / Mjerenje reprodukcije videozapisa] podešena na [Rec time / Vrijeme snimanja])

hh:mm:ss.ff (DF)

hh:mm:ss:ff (NDF)

Vremenski kôd (sati:minute:sekunde:sličice, kad je postavka [Movie play count / Mjerenje reprodukcije videozapisa] podešena na [Time code / Vremenski kôd])
Volume / Glasnoća Okrenite kotačić Glavni kotačić kako biste ugodili glasnoću zvučnika () ili slušalica.
Pritisnite tipku MENU za povratak na pojedinačni prikaz snimaka.

Oprez

 • Kad je fotoaparat spojen na televizor radi reprodukcije videozapisa (), prilagodite glasnoću s pomoću kontrola televizora jer se ne može prilagoditi okretanjem kotačića Glavni kotačić.
 • Reprodukcija videozapisa može se zaustaviti ako je brzina čitanja kartice prespora ili ako datoteke videozapisa sadrže oštećene sličice.