Editiranje prvih i posljednjih kadrova videozapisa

Možete skratiti prve i posljednje kadrove videozapisa u koracima od približno 1 sekunde.

 1. Kad je prikazana jedna slika, pritisnite SET.

 2. U izborniku za reprodukciju videozapisa odaberite [Edit/Uređivanje].

 3. Odaberite dio za rezanje.

  • Odaberite [] (Cut beginning / Rezanje početka) ili [] (Cut end / Rezanje kraja).
  • Pritisnite Višenamjenski kontroler lijevo ili desno za prelazak unatrag ili unaprijed jedan kadar. Nastavite pritiskati višenamjenski kontroler za brzu izmjenu kadrova unatrag ili unaprijed. Svakim okretom kotačića Kotačić za brzo upravljanje 1 kadar se pomiče za jedan unatrag ili unaprijed.
  • Kad odredite koji ćete dio odrezati, pritisnite SET. Dio označen linijom na dnu zaslona ostaje.
 4. Provjerite editirani videozapis.

  • Odaberite [Reprodukcija] za reprodukciju editiranog videozapisa.
  • Za promjenu editiranog dijela vratite se na korak 3.
  • Za odustajanje od editiranja pritisnite tipku MENU.
 5. Spremite.

  • Odaberite [Save and exit / Spremanje i izlazak] (1).
  • Pojavit će se izbornik za pohranjivanje.
  • Kako biste je spremili kao novu datoteku, odaberite [New file / Nova datoteka], ili, za pohranjivanje preko izvornog videozapisa odaberite [Overwrite / Pisanje preko].
   Odaberite [Spremi komprimirano] (2) za spremanje komprimirane verzije datoteke. 4K videozapisi pretvaraju se prije kompresije u Full HD videozapise.
  • U potvrdnom prozoru odaberite [OK], zatim pritisnite za pohranjivanje editiranog videozapisa i povratak u izbornik reprodukcije videozapisa.

Oprez

 • Budući da se editiranje odvija u koracima od oko 1 sekunde (na dijelu označenom indikatorom [Određeni položaj] pri dnu zaslona), stvarna točka reza videozapisa može se neznatno razlikovati od one koju ste odredili.
 • Videozapisi snimljeni nekim drugim fotoaparatom ne mogu se editirati na ovom fotoaparatu.
 • Editiranje videozapisa nije moguće kad je fotoaparat spojen na računalo.
 • Komprimiranje i spremanje nije dostupno za sljedeće videozapise.

  • Videozapisi snimljeni uz postavku [Fotografiranje: HDR shooting HDR PQ / Fotografiranje: HDR snimanje HDR PQ] podešenu na [Enable/Omogućeno]
  • Videozapisi snimljeni uz postavku [Fotografiranje: Canon Log settings / Fotografiranje: Postavke za Canon Log] podešenu na [On/Uklj.]
  • Videozapisi snimljeni u veličinama Full HD29,97 fpsIPB (lagano) (NTSC), Full HD25,00 fpsIPB (lagano) (PAL), Full HD23,98 fpsIPB (lagano) (NTSC) ili 4K-DHI
 • Videozapisi se možda neće komprimirati kada je preostali kapacitet baterije nizak. Preporučuje se upotreba potpuno napunjene baterije ili kompleta za spajanje na električnu utičnicu (prodaje se zasebno).
 • Za opsežno uređivanje videozapisa razmislite o uporabi opcijskog pribora za priključenje na električnu utičnicu.