Registracija stila slike (Picture Style)

Možete registrirati osnovni Picture Style / Stil slike kao što je [Portrait/Portret] ili [Landscape/Pejzaž], podesiti mu parametre po želji i pohraniti ga pod [User Def. 1 / Korisnički definirano 1] – [User Def. 3 / Korisnički definirano 3]. To je praktično kad želite izraditi više efekata Picture Style / Stil slike različitim postavkama.

Ovdje također možete podesiti stilove slike (Picture Style) koje ste registrirali na fotoaparatu aplikacijom EOS Utility (softver za EOS, ).

 1. Odaberite [Fotografiranje: Picture Style / Fotografiranje: Stil slike].

 2. Odaberite [User Def. / Korisnički definirano].

  • Odaberite [User Def. * / Korisnički definirano *], zatim pritisnite tipku INFO.
 3. Pritisnite SET.

  • Kad je odabran [Picture Style / Stil slike], pritisnite SET.
 4. Odaberite osnovni Picture Style / Stil slike.

  • Odaberite osnovni Picture Style / Stil slike, zatim pritisnite SET.
  • Na ovaj način također odaberite stilove prilikom podešavanja stilova registriranih na fotoaparatu programom EOS Utility (softver za EOS).
 5. Odaberite opciju.

  • Odaberite opciju, zatim pritisnite SET.
 6. Podesite razinu efekta.

  • Pritisnite tipku MENU za spremanje podešene postavke i povratak na izbornik stila slike (Picture Style).
  • Osnovni Picture Style / Stil slike će biti prikazan desno od [User Def. * / Korisnički definirano *].
  • Za plave nazive stilova u [User Def. * / Korisnički definirano *] promijenjene su zadane vrijednosti.

Oprez

 • Ako je neki Picture Style / Stil slike već registriran pod [User Def. * / Korisnički definirano *], promjena osnovnog Picture Style efekta poništit će parametre prethodno registriranog Picture Style efekta.
 • Možete vratiti zadani stil [User Def. * / Korisnički definirano *] i postavke odabirom [Basic settings / Osnovne postavke] u [Podešavanje: Reset camera / Podešavanje: Resetiranje fotoaparata].

Napomena

 • Za snimanje s prilagođenim stilom slike (Picture Style) odaberite registrirani stil [User Def. * / Korisnički definirano *], zatim snimajte.
 • Upute o registraciji datoteke stila slike (Picture Style) na fotoaparatu potražite u uputama za uporabu softvera (EOS Utility Instruction Manual).