Korekcija balansa bjeline

Možete korigirati podešeni balans bjeline. Ovo podešenje će imati isti efekt kao i korištenje komercijalno nabavljivog filtra za konverziju temperature boje ili filtra za kompenzaciju boje.

WB correction / Korekcija balansa bjeline

 1. Odaberite [Fotografiranje: WB Shift/Bkt. / Fotografiranje: Pomak/stupnjevanje bal. bjeline].

 2. Podesite balans bjeline.

  Primjer podešenja: A2, G1

  • Kontrolerom Višenamjenski kontroler pomaknite na zaslonu oznaku "■" na željeno mjesto.
  • B je plavo, A je žuto, M je ljubičasto, a G je zeleno. Balans bjeline ispravlja se u smjeru u kojem pomičete oznaku.
  • Smjer i vrijednost korekcije navedeni su u gornjem desnom kutu zaslona.
  • Pritiskom tipke Brisanje poništavaju se sve postavke za [WB Shift/Bkt. / Pomak/stupnjevanje bal. bjeline].
  • Pritisnite SET za izlaz iz podešavanja.

Napomena

 • Jedan stupanj korekcije plave/žute boje ekvivalentan je oko 5 mireda kod filtra za konverziju temperature boje. (Mired: Mjerna jedinica za temperaturu boje koja se koristi za označavanje vrijednosti poput gustoće filtra za konverziju temperature boje.)

WB Shift/Bkt. / Automatsko stupnjevanje balansa bjeline

Stupnjevanje balansa bjeline omogućuje snimanje triju slika odjednom s različitim tonovima boja.

Podešavanje količine za stupnjevanje balansa bjeline

 • U koraku 2 postupka Korekcija balansa bjeline, kad zakrenete kotačić Kotačić za brzo upravljanje 1, oznaka "■" na zaslonu promijenit će se u "■ ■ ■" (3 točkice).

  Zakretanjem kotačića u smjeru kazaljki sata moguće je odabrati B/A stupnjevanje, a zakretanjem u suprotnome smjeru M/G stupnjevanje.

B/A razina ±3 stupnja

 • Smjer i količina stupnjevanja prikazani su u gornjem desnom kutu zaslona.
 • Pritiskom tipke Brisanje poništavaju se sve postavke za [WB Shift/Bkt. / Pomak/stupnjevanje bal. bjeline].
 • Pritisnite SET za izlaz iz podešavanja.

Oprez

 • Tijekom stupnjevanja balansa bjeline, maksimalni broj snimaka kod kontinuiranog okidanja bit će manji.
 • Budući da se u jednom snimanju snimaju tri slike, potrebno je više vremena za snimanje slika na memorijsku karticu.

Napomena

 • Slike će se snimiti uz postavke sljedećim redom: 1. standardni balans bjeline, 2. pomak u plavo (B) i 3. pomak u žuto (A) ili 1. standardni balans bjeline, 2. pomak u magentu (M) i 3. pomak u zeleno (G).
 • Također možete podesiti korekciju balansa bjeline i AEB zajedno sa stupnjevanjem balansa bjeline. Podesite li AEB u kombinaciji sa snimanjem niza snimaka s raznim podešenjima balansa bjeline, jednim pritiskom okidača snimit će se ukupno devet snimaka.
 • Ikona balansa bjeline treperi kada je podešeno stupnjevanje balansa bjeline.
 • Možete promijeniti redoslijed () i broj snimaka () za stupnjevanje balansa bjeline.
 • Bracket označava bracketing/stupnjevanje (niz snimaka s različitim podešenjima).