Stupnjevanje izoštravanja

Focus bracketing /Stupnjevanje izoštravanja omogućuje kontinuirano snimanje s automatskom promjenom žarišne udaljenosti nakon jednog snimanja. Te vam slike omogućuju da izradite jednu izoštrenu sliku s velikom dubinskom oštrinom. Kompozicija je moguća i pomoću aplikacije koja podržava kompoziciju dubine, kao što je Digital Photo Professional (softver za EOS).

 1. Odaberite [Fotografiranje: Focus bracketing / Fotografiranje: Stupnjevanje izoštravanja].

 2. Podesite [Focus bracketing / Stupnjevanje izoštravanja].

  • Odaberite [Enable/Omogućeno].
 3. Podesite [Number of shots / Broj snimaka].

  • Odredite broj snimljenih fotografija po snimci.
  • Podesivo u rasponu [2] – [999].
 4. Podesite [Focus increment / Korak izoštravanja].

  • Odredite koliko želite pomaknuti fokus. Ta vrijednost automatski se prilagođava vrijednosti otvora blende u vrijeme snimanja.

   Veće vrijednosti otvora blende povećavaju pomak izoštrenosti i omogućuju da stupnjevanje izoštravanja pokrije širi raspon pod istim postavkama za Focus increment / Korak izoštravanja i Number of shots / Broj snimaka.

  • Nakon podešavanja postavki pritisnite tipku Brzo upravljanje / podešavanje.
 5. Podesite [Exposure smoothing / Zaglađivanje ekspozicije].

  • Promjene u svjetlini slike tijekom izoštravanja možete kompenzirati odabirom [Enable/Omogućeno], tako da se fotoaparat podešava na temelju razlika između prikazane i stvarne vrijednosti otvora blende (efektivni f-broj), što ovisi o žarišnom položaju.
  • Odaberite [Disable/Onemogućeno] ako ne želite kompenzirati promjene u svjetlini slike tijekom izoštravanja. Upotrijebite ovu opciju za druge svrhe osim kompozicije dubine snimaka u aplikacijama kao što je DPP.
 6. Podesite [Depth composite / Kompozit dubine].

  • Odaberite [Enable/Omogućeno] za kompoziciju dubine na fotoaparatu. Pohranjuju se i slike s komponiranom dubinom i izvorne slike.
  • Odaberite [Disable/Onemogućeno] ako ne želite izvoditi kompoziciju dubine na fotoaparatu. Pohranjuju se samo snimljene snimke.
 7. Podesite [Crop depth comp / Komp. dubine izreza].

  • Odaberite [Enable/Omogućeno] za rezanje prije komponiranja kako biste pripremili sve snimke bez dovoljnog kuta gledanja za komponiranje tako da ih izrežete kako biste ispravili kut gledanja.
  • Odaberite [Disable/Onemogućeno] ako ne želite izrezati te snimke. U tom slučaju, područja bez dovoljnog kuta gledanja pokrivena su crnim obrubom na spremljenim snimkama. Snimke možete izrezivati ručno ili ih uređivati prema potrebi.
 8. Snimajte.

  • Za spremanje snimaka u novu mapu dodirnite [Create folder / Izrada mape] i odaberite [OK].
  • Podesite fokus na bliži kraj željenog raspona žarišne duljine, a zatim dokraja pritisnite okidač.
  • Kada započne snimanje, otpustite okidač.
  • Fotoaparat snima kontinuirano, pomičući žarišnu poziciju prema beskonačnosti.
  • Snimanje se završava nakon određenog broja fotografija ili na udaljenom kraju žarišnog raspona.
  • Za prekid snimanja pritisnite ponovno okidač dokraja.

Oprez

 • Stupnjevanje izoštravanja namijenjeno je fotografiranju sa stativa.
 • Preporučuje se snimanje sa širim kutom vidljivosti. Nakon određivanja dubine možete po potrebi izrezati sliku.
 • Za pojedinosti o objektivima koji podržavaju ovu značajku posjetite Canonovu web stranicu ().
 • Odgovarajuća podešenja za [Focus increment / Korak izoštravanja] ovise o objektu. Neodgovarajuće podešenje za [Focus increment / Korak izoštravanja] može uzrokovati neujednačenost u kompozitnim slikama ili snimanje može potrajati duže jer se snima više fotografija. Načinite nekoliko probnih snimaka kako biste odredili odgovarajuće podešenje za [Focus increment / Korak izoštravanja].
 • Fotografiranje s bljeskalicom nije dostupno.
 • Snimanje pod treperavim svjetlom može uzrokovati neujednačene snimke. U tom slučaju, smanjenje brzine zatvarača može dati bolje rezultate.
 • Stupnjevanje izoštravanja nije dostupno kad je fotoaparat podešen na ručno izoštravanje ().
 • Prekid snimanja u tijeku može uzrokovati probleme s ekspozicijom u zadnjoj slici. Pri kombiniranju slika u programu Digital Photo Professional izbjegavajte uporabu zadnje slike.
 • Maksimalna brzina zatvarača sa stupnjevanjem izoštravanja je 1/8000 s.
 • Komponiranje dubine se poništava ako otvorite pretinac za bateriju ili pokrov utora za karticu ili ako preostali kapacitet baterije postane prenizak. Nakon poništenja, kompozitne slike se ne spremaju.
 • Komponiranje dubine možda neće uspjeti za slike s uzorkom (na primjer, s rešetkom ili prugama) ili slike koje su općenito ravne i ujednačene.
 • Kad snimate nekoliko snimaka, počnite s izoštravanjem na bliže, a zatim postupno izoštravajte dalje.
 • Prevelika udaljenost pri pomicanju žarišnog položaja između više snimaka može uzrokovati neujednačenost u snimkama s komponiranom dubinom ili može uzrokovati neuspjeh komponiranja.
 • Kompozicija dubine namijenjena je za objekte koji se ne kreću. Iz tog razloga snimanje objekata u pokretu može spriječiti učinkovitu kompoziciju.
 • Kompozicija dubine za snimke s više objekata može zakazati ako su, primjerice, vaše snimke komponirane tako da su objekti međusobno udaljeni.
 • Za poništavanje komponiranja dubine u tijeku pritisnite tipku INFO. Poništenje odbacuje kompozitnu sliku, ali zadržava sve izvorne slike.
 • Pri komponiranju dubine fotoaparat odabire i kombinira optimalne slike iz snimaka. Ne kombiniraju se sve snimke kako bi se stvorila kompozitna slika.

Napomena

 • Savjetujemo uporabu stativa, daljinskog okidača (opcija, ) ili bežičnog daljinskog upravljača (opcija, ).
 • Za najbolje rezultate podesite otvor blende u rasponu od f/5,6 – 11 prije snimanja.
 • Pojedinosti kao što su brzina zatvarača, otvor blende i ISO osjetljivost određuju se prema uvjetima za prvu snimku.
 • [Fotografiranje: Focus bracketing / Fotografiranje: Stupnjevanje izoštravanja] prebacuje se na [Disable/Onemogućeno] kad prekidač pomaknete na Isklj..

Podešavanje kvalitete slike za komponiranje dubine i spremljene slike

Izvorne slike*1 Kompozitna slika
Kvaliteta slike Samo RAW (Compact RAW / Kompaktni RAW) RAW JPEG/HEIF*2
Samo JPEG/HEIF*3 JPEG/HEIF JPEG/HEIF
RAW (Compact RAW / Kompaktni RAW) + JPEG/HEIF*3 RAW (Compact RAW / Kompaktni RAW) + JPEG/HEIF JPEG/HEIF

1 Više snimljenih slika

2 Kvaliteta kompozitnih slika je Fine/FinoLarge/Veliko uz postavku RAW (Compact RAW / Kompaktni RAW).

3 Kvaliteta slike Fine/FinoMedium/Srednje/Normal/NormalnoMedium/Srednje/Fine/FinoSmall 1 / Malo 1/Normal/NormalnoSmall 1 / Malo 1/Small 2 / Malo 2 nije dostupna. Postavke se podešavaju tako da je dobivena slika Fine/FinoLarge/Veliko za Fine/FinoMedium/Srednje/Fine/FinoSmall 1 / Malo 1/Small 2 / Malo 2 ili Normal/NormalnoLarge/Veliko za Normal/NormalnoMedium/Srednje/Normal/NormalnoSmall 1 / Malo 1.

Napomena

 • Kompozitne slike spremaju se kao JPEG ili HEIF slike. Ne stvaraju se RAW kompozitne slike.