[Camera settings/Kameran asetukset] -ikkunassa määritettävät asetukset

Voit määrittää useita kameran toimintoja kamera-asetusten ikkunassa.

 • Määritettävissä olevat toiminnot määräytyvät yhdistetyn kameran mukaan.
 • Lisätietoja käytettävissä olevista toiminnoista on yhdistetyn kameran käyttöoppaassa.

Määritettävissä olevat toiminnot

 • Firmware update (Laiteohjelmistopäivitys)

  Tarkista ja päivitä kameran laiteohjelmistoversio. Lisätietoja laiteohjelmistopäivityksistä on Canonin sivustossa.

 • Date/Time/Zone Setting (Päiväyksen/ajan/aikavyöhykkeen asetus)

  Määritä nämä asetukset tarpeen mukaan.

  • Aseta kameran päivämäärä ja kellonaika sekä aikavyöhyke, jolla kuvat on otettu
  • Synkronoi kameran päivämäärä ja kellonaika tietokoneen aikaan
  • Aseta tai peruuta kesäaika
 • Register lens aberration correction data (Tallenna objektiivin vääristymien korjaustiedot) ()
 • Register Picture Style File (Tallenna kuva-asetustiedosto) ()
 • Owner's name/Author/Copyright (Omistajan nimi/Tekijä/Tekijänoikeus)

  Owner's name (Omistajan nimi): anna kameran omistajan nimi.

  Author (Tekijä): anna valokuvaajan nimi.

  Copyright (copyright information) (Tekijänoikeus (tekijänoikeustiedot)): anna tiedot kuvien tekijänoikeuksien haltijoista.

 • Personal white balance settings (Käyttäjän valkotasapainoasetus) ()
 • WFT Captions (Langattoman tiedostonsiirron selosteet) ()
 • Register Background Music (Tallenna taustamusiikki) ()
 • Register IPTC information (Tallenna IPTC-tiedot) ()
 • Web Service Settings (Web-palvelujen asetukset) ()
 • Network settings (Verkkoasetukset) ()
 1. Liitä kamera tietokoneeseen.

 2. Käynnistä EU ().

 3. Napsauta [Camera settings/Kamera-asetukset].

 4. Napsauta määritettävää toimintoa.

  Kamera-asetusten ikkuna

Kuva-asetustiedoston tallentaminen

Kameran käyttäjän määrittämissä asetuksissa voit tallentaa kuva-asetustiedostoja, jotka olet ladannut Canonin sivustosta tai luonut Picture Style Editor -ohjelmistolla (PSE, ohjelmisto kuva-asetustiedostojen luomiseen) ja tallentanut tietokoneeseesi.

Varoitus

 • Kuva-asetustiedostoja, jotka on luotu [Base Picture Style/Peruskuva-asetus] -toiminnon asetuksella [Fine Detail/Yksityiskohdat], ei voi tallentaa kameroihin, joissa [Fine Detail/Yksityiskohdat] ei ole esimääritettynä kuva-asetuksena.
 • Kuva-asetustiedostoja, joiden [Sharpness/Terävyys]-asetuksena on [Fineness/Hienous] tai [Threshold/Raja-arvo], ei voi tallentaa kameroihin, joissa [Fine Detail/Yksityiskohdat] ei ole esimääritettynä kuva-asetuksena.
 1. Napsauta [Register Picture Style File/Tallenna kuva-asetustiedosto].

 2. Valitse välilehti väliltä [User Def. 1/Oma asetus 1] – [User Def. 3/Oma asetus 3].

 3. Napsauta [Avaa tiedosto].

 4. Valitse kuva-asetustiedosto ja napsauta sitten [Open/Avaa].

  Windows

  macOS

 5. Napsauta [OK].

Huomautus

 • Kuva-asetustiedostot (joiden tiedostotunniste on .PF2 tai .PF3) laajentavat kuva-asetusten toimintoja. Lisätietoja kuva-asetustiedostoista on Canonin sivustossa.
 • PSE:n ohjeet ovat PSE:n käyttöoppaassa.

Objektiivin vääristymien korjaustietojen tallentaminen

Objektiivin korjaustiedot tai digitaalisen objektiivin optimoinnin (DLO) objektiivitiedot voidaan lisätä kameroihin [Register lens aberration correction data/Tallenna objektiivin vääristymien korjaustiedot] -toiminnolla, jos ilmoitus [Correction data not available/Korjaustietoja ei ole] [Ei korjaustietoja] tai [Invalid correction data for Digital Lens Optimizer/Digitaalisen objektiivin optimoinnin korjaustiedot virheelliset] näkyy yhdistettävän kameran [Lens aberration correction/Objektiivin poikkeaman korjaus] -näytössä.

EOS-1D X Mark III90D850D250DR3R5R5 CR6R7R8R10R50R100R/RaRPM6 Mark IIM200M50 Mark IIM50

Tämän toiminnon käyttö edellyttää EOS Lens Registration Tool -ohjelmiston asentamista (versio 1.8.20 tai uudempi).

 1. Valitse [Register lens aberration correction data/Tallenna objektiivin vääristymien korjaustiedot].

 2. Valitse objektiivit, joiden korjaustiedot haluat tallentaa.

  • Valitse niiden objektiivien valintaruudut (1), joiden korjaustiedot haluat tallentaa.
  • Napsauta muokkauspainiketta (2), jos objektiiviasi ei ole luettelossa. Valitse näkyviin tulevassa erillisessä näytössä tallennettavat objektiivit, ja sulje näyttö napsauttamalla [OK].
  • Kohdassa (3) olevat numerot ilmaisevat kameraan tallennettujen objektiivien määrän ja tallennettavissa olevien objektiivien kokonaismäärän. Jos et voi valita uusia rekisteröitäviä objektiiveja, poista käyttämättömien objektiivien valinta ja valitse sitten tallennettavat objektiivit.
  • Napsauta [OK]-painiketta, kun haluat tallentaa objektiivin korjaustiedot ja DLO-objektiivitiedot ja lopettaa EU:n.
EOS-1D X Mark II1D X1D C5Ds/5Ds R5D Mark IV5D Mark III5D Mark II6D Mark II6D7D Mark II7D80D77D800D750D200D2000D1300DM6M5M3M10M100

Tämän toiminnon käyttö edellyttää EOS Lens Registration Tool -ohjelmiston asentamista (versio 1.4.20 tai uudempi).

 1. Valitse [Register lens aberration correction data/Tallenna objektiivin vääristymien korjaustiedot].

 2. Valitse objektiivit.

  • Valitse niiden objektiivien valintaruudut (1), joiden korjaustiedot haluat tallentaa.
  • Yhdistetyn kameran mukaan myös (2) ja (3) voivat näkyä näytössä. Napsauta objektiivin nimeä, jos [Objektiivin kuvake 1] tai [Objektiivin kuvake 2] näkyy kohdassa (2) tai (3). Kun näyttöön tulee valintaikkuna, jossa on viesti [There is no lens data for the digital lens optimizer for *****. Do you want to download the data?/Digitaalisen objektiivin optimoinnin objektiivitietoja ei ole kohteelle *****. Haluatko ladata tiedot?], napsauta [OK], niin valintaikkuna sulkeutuu.
  • Napsauta [OK]-painiketta, kun haluat tallentaa valittujen objektiivien korjaustiedot ja lopettaa EU:n.

Huomautus

 • Lisätietoja toiminnoista, jotka ovat käytettävissä [Register lens data/Tallenna objektiivin tiedot] -ikkunassa, on kohdassa Objektiivien tietojen ja objektiivin vääristymien korjauksen tallennustoiminnot.
 • Joidenkin objektiivityyppien nimet voivat näkyä lyhennettyinä [Register lens data/Tallenna objektiivin tiedot] -ikkunassa.
 • Ei käytettävissä EF15mm f/2.8 Fisheye- eikä EF8-15mm f/4L USM Fisheye -objektiiveille.
 • EF Cinema (CN-E) -objektiivin korjaustiedot voidaan tallentaa EOS-1D C-kameraan, jossa on laiteohjelmistoversio 1.3.0 tai uudempi versio.

Käyttäjän valkotasapainoasetus

EOS-1D X Mark III1D X Mark II1D X1D CR3

Käyttäjän valkotasapaino, joka on tallennettu kameraan kohdassa Valkotasapainon määrittäminen kuvatulla tavalla, voidaan tallentaa tietokoneeseen käyttäjän valkotasapainotiedostona, jonka tunniste on .WBD. Jos lataat tietokoneeseen tallennettuja käyttäjän valkotasapainotiedostoja, voit tallentaa ne myös kameraan.

Käyttäjän valkotasapainotiedostojen tallentaminen

 1. Napsauta [Personal white balance settings/Käyttäjän valkotasapainoasetus].

 2. Valitse tallennettava käyttäjän valkotasapaino.

  • Valitse tallennettava käyttäjän valkotasapaino [Select personal white balance/Valitse käyttäjän valkotasapaino] -luettelossa ja napsauta sitten [Save/Tallenna].

 3. Tallenna.

  • Määritä kohde seuraavassa näytössä.
  • Anna tiedostonimi ja tallenna tiedosto tietokoneeseen.

Huomautus

 • Voit myös poistaa käyttäjän valkotasapainoasetuksia kamerasta: valitse asetus ja napsauta sitten [Delete from camera/Poista kamerasta].

Käyttäjän valkotasapainotiedostojen tallentaminen kameraan

 1. Napsauta [Personal white balance settings/Käyttäjän valkotasapainoasetus].

 2. Valitse kameraan tallennettava käyttäjän valkotasapaino.

  • Valitse kameraan tallennettava käyttäjän valkotasapaino [Select personal white balance/Valitse käyttäjän valkotasapaino] -luettelossa ja napsauta sitten [Open/Avaa].
 3. Valitse tiedosto.

  • Valitse käyttäjän valkotasapainoasetustiedosto (.WBD-tunniste) seuraavassa näytössä ja valitse sitten [Open/Avaa].
  • Kirjoita tiedoston nimi kohtaan [Title/Nimi].
  • Napsauta [Apply to camera/Käytä kamerassa]. Jos haluat tallentaa kameraan toisen käyttäjän valkotasapainon, toista tämä menettely alkaen vaiheesta 2.
  • Napsauta [Close/Sulje].