Värikasetin asettaminen

 1. Tarkista värikasetin koko.

  • Varmista, että värikasetin koko vastaa käyttämäsi paperin kokoa.
 2. Avaa värikasettilokeron kansi.

 3. Aseta värikasetti.

  • Työnnä värikasetti tulostimeen kasetissa olevan nuolen suuntaisesti, kunnes se napsahtaa paikalleen.
 4. Sulje värikasettilokeron kansi.

Värikasettien vaihtaminen

 • Jos näyttöön ilmestyy ilmoitus, että väri on lopussa, avaa värikasettilokeron kansi sammuttamatta virtaa.
 • Siirrä lukko kuvan osoittamaan suuntaan poistaaksesi värikasetin, ja aseta sitten uusi värikasetti paikalleen ().

Huomio

 • Älä kosketa värinauhaa.
 • Varo, ettei värinauhaan pääse pölyä.
 • Älä käytä värikasetteja uudelleen.

Huomautus

 • Jos värinauha on löysällä, kiristä sitä kääntämällä varovasti hammaspyörää.
 • Jos värikasetin pohjassa on lukko, vapauta lukko painamalla sitä (kuvan mukaisesti), kun kiristät värinauhaa hammaspyörää kääntämällä.