Valinnaisten toimintojen asetukset

Voit mukauttaa kameran ominaisuuksia kuvausmieltymystesi mukaisiksi [Valinnaiset toiminnot]-välilehdellä. Asetukset, joita on muutettu oletusarvoista, näkyvät sinisinä.

[Valinnaiset toiminnot1]

Valotusaskelten muuttaminen

Voit valita 1/2-yksikön välin valotusajalle, aukkoarvolle, valotuksen korjaukselle, valotushaarukoinnille, salamavalotuksen korjaukselle ja salamavalotuksen haarukoinnille.

 • 1/3: 1/3 aukkoa

 • 1/2: 1/2 aukkoa

Huomautus

 • Kun asetus on [1/2 aukkoa] näyttö on seuraavanlainen.

ISO-herkkyyden muutos

Voit muuttaa manuaalisen ISO-herkkyyden asetuksen välin kokoaskeleksi.

 • 1/3: 1/3 aukon välein
 • 1/1: 1 aukon välein

Huomautus

 • Vaikka asetus on [1 aukon välein], ISO-herkkyys määritetään automaattisesti 1/3-yksikön välein, jos automaattinen ISO-herkkyys on käytössä.

Herkkyys mitt./Autom. ISO

Voit asettaa ISO-herkkyyden tilan mittausajastimen ajan päätyttyä tapauksissa, joissa kamera on säätänyt ISO-herkkyyttä mittauksen tai mittausajastimen aikana, kun automaattinen ISO-herkkyys toimii tilassa [Ohjelmoitu AE]/[Valotusajan esivalinta]/[Aukon esivalinta]/[Käsisäätöinen valotus]/[Aikavalotus].

 • : Palauta Autom. mitt. jälk.
 • : Säilytä herkkyys mitt. jälk.

Haarukoinnin autom. peruutus

Voit määrittää, että valotushaarukointi ja valkotasapainon haarukointi peruutetaan, kun virtakytkin käännetään asentoon Virta pois.

 • ON: Päällä
 • OFF: Pois

Haarukointijärjestys

Valotushaarukoinnin kuvausjärjestystä ja valkotasapainon haarukointijärjestystä voidaan muuttaa.

 • 0−+: 0, -, +
 • −0+: -, 0, +
 • +0−: +, 0, -
Valotushaarukointi Valkotasapainon haarukointi
B/A-suunta M/G-suunta
0: Normaali valotus 0: Normaali valkotasapaino 0: Normaali valkotasapaino
−: Alivalotus −: Sininen vahvistuu −: Magenta vahvistuu
+: Ylivalotus +: Keltainen vahvistuu +: Vihreä vahvistuu

Haarukoitavien kuvien määrä

Valotus- ja valkotasapainon haarukoinnilla otettavaa kuvamäärää voidaan muuttaa.

Kun [Haarukointijärjestys]-asetus on [0, -, +], haarukoidut kuvat otetaan oheisessa taulukossa esitetyllä tavalla.

 • 3: 3 kuvaa
 • 2: 2 kuvaa
 • 5: 5 kuvaa
 • 7: 7 kuvaa
(1 yksikön/askelen välein)
1. kuva 2. kuva 3. kuva 4. kuva 5. kuva 6. kuva 7. kuva
3: 3 kuvaa Normaali (0) -1 +1
2: 2 kuvaa Normaali (0) ±1
5: 5 kuvaa Normaali (0) -2 -1 +1 +2
7: 7 kuvaa Normaali (0) -3 -2 -1 +1 +2 +3

Huomautus

 • Jos [2 kuvaa] on asetettu, voit valita puolen + tai - asettaessasi valotuksen haarukointialuetta. Valkotasapainon haarukointi säätää jälkimmäistä kuvaa B/A- tai M/G-asteikolla.

Varmuussiirto

Jos kohteen kirkkaus muuttuu ja normaalia valotusta ei saavuteta automaattivalotusalueella, kamera muuttaa automaattisesti käsin valitun asetuksen, jotta normaalia valotusta voidaan käyttää. [Suljinaika/aukko]-asetusta käytetään [Valotusajan esivalinta]- tai [Aukon esivalinta]-tilassa. [ISO-herkkyys]-asetusta käytetään [Ohjelmoitu AE], [Valotusajan esivalinta]- tai [Aukon esivalinta]-tilassa.

 • OFF: Pois
 • Tv/Av: Suljinaika/aukko
 • ISO: ISO-herkkyys

Huomautus

 • Varmuussiirto ohittaa kaikki asetuksen [ISO-herkkyysalue] tai [Lyhin suljinaika] muutokset oletusasetuksista kohdassa [Kuvaaminen: ISO-herkkyysasetukset], jos normaali valotus ei ole mahdollista.
 • Varmuussiirron vähimmäis- ja enimmäisrajat ISO-herkkyyden kanssa määritetään asetuksella [Autom. alue] (). Jos käsin asetettu ISO-herkkyys kuitenkin ylittää [Autom. alue] -asetuksen, varmuussiirto muuttaa arvoa ylös- tai alaspäin käsin asetettuun ISO-herkkyyteen.
 • Varmuussiirto toimii tarvittaessa myös salamaa käytettäessä.

[Valinnaiset toiminnot2]

Sama val.aika uud. aukolle

Suurin aukkoarvo saattaa pienentyä (alin f/-luku saattaa suurentua) [Käsisäätöinen valotus]-tilassa (käsisäätöinen valotus), kun ISO-herkkyys on asetettu manuaalisesti (paitsi automaattinen ISO-herkkyys), jos (1) vaihdat objektiivin, (2) liität jatkeen tai (3) käytät zoomobjektiivia, jossa on vaihtuva suurin aukko. Tämä toiminto estää vastaavan alivalotuksen säätämällä ISO-herkkyyden tai valotusajan (Tv-arvo) automaattisesti, jotta valotus pysyy samana kuin ennen toimia (1), (2) tai (3).

Kun [ISO-herkkyys/valotusaika] on käytössä, ISO-herkkyys säädetään automaattisesti ISO-herkkyysalueella. Jos valotusta ei voida säilyttää säätämällä ISO-herkkyyttä, valotusaika (Tv-arvo) säädetään automaattisesti.

 • OFF: Pois
 • ISO: ISO-herkkyys
 • ISO/Tv: ISO-herkkyys/valotusaika
 • Tv: Valotusaika

Huomio

 • Ei reagoi suurennuksen aiheuttamiin tehollisen aukkoarvon muutoksiin, kun käytetään makro-objektiivia.
 • Ei voi tuottaa samaa valotusta kuin ennen toimenpidettä (1), (2) tai (3), jos [ISO-herkkyys] on asetettu eikä valotusta voida säilyttää [ISO-herkkyysalue]-asetuksen nopeudella.
 • Ei voi tuottaa samaa valotusta kuin ennen toimenpidettä (1), (2) tai (3), jos [Valotusaika] on asetettu eikä valotusta voida säilyttää [Valinnaiset toiminnot: Aseta valotusaika-alue] -asetuksen nopeudella.
 • Valotusaika on rajoitettu arvoon 1/8000, kun [Kuvaaminen: Suljintila] on [Elektroninen] ja [Sama val.aika uud. aukolle] -asetus on [Valotusaika] tai [ISO-herkkyys/valotusaika].

Huomautus

 • Reagoi myös suurimman f/-luvun (pienin himmenninaukko) muutoksiin.
 • Alkuperäinen valotusasetus palautetaan, jos suoritat toimenpiteen (1), (2) tai (3), kun [ISO-herkkyys], [ISO-herkkyys/valotusaika] tai [Valotusaika] on asetettu, etkä säädä ISO-herkkyyttä, valotusaikaa tai aukkoarvoa ennen kameran palauttamista alkuperäiseen tilaan ennen toimenpidettä (1), (2) tai (3).
 • Valotusaika saattaa muuttua valotuksen säilyttämiseksi, jos ISO-herkkyys lisääntyy laajennetun ISO-herkkyyden alueelle, kun [ISO-herkkyys] on asetettu.

AE-luk.mittaus tark. jälk.

Voit määrittää kullekin mittaustavalle, lukitaanko valotus (AE-lukitus), kun kohteet on tarkennettu kertatarkennuksella. Valotus pysyy lukittuna (AE-lukitus), kun pidät laukaisinta painettuna puoliväliin. Valitse AE-lukituksen mittaustavat ja lisää valintamerkki [Valintamerkki]. Tallenna asetus valitsemalla [OK].

Rajoita kuvaustiloja

Voit rajoittaa MODE-painikkeella valittavia kuvaustiloja.

Valitse kuvaustilat [Joustava AE-esivalinta / Ohjelmoitu AE / Aukon esivalinta / Käsisäätöinen valotus / Valotusajan esivalinta / Aikavalotus / Mukautettu kuvaustila 1 / Mukautettu kuvaustila 2 / Mukautettu kuvaustila 3] ja lisää sitten SET-painiketta painamalla valintamerkki [Valintamerkki]. Tallenna asetus valitsemalla [OK].

Huomio

 • Rajoitettujen kuvaustilojen asetuksia ei tallenneta tiloihin [Mukautettu kuvaustila 1], [Mukautettu kuvaustila 2] tai [Mukautettu kuvaustila 3].
 • [Valintamerkki]-merkkiä ei voi poistaa kaikista yhdeksästä tilasta samanaikaisesti.

Rajoita mittaustapoja

Voit rajoittaa Salamavalotuksen korjauksen/mittaustavan valinta-painikkeella valittavia mittaustapoja.

Valitse käytettävissä olevat mittaustavat [Arvioiva mittaus / Osa-alamittaus / Pistemittaus / Keskustapainotteinen mittaus] ja lisää SET-painiketta painamalla valintamerkki [Valintamerkki]. Tallenna asetus valitsemalla [OK].

Huomio

 • [Valintamerkki]-merkkiä ei voi poistaa kaikista neljästä tilasta samanaikaisesti.

Mittaus käsisäädöllä

Voit määrittää mittaustavan, jota käytetään [Käsisäätöinen valotus]-kuvaustilassa.

 • : Valittu mittaustapa

  Nykyistä mittaustapaa käytetään.

 • : Arvioiva mittaus
 • : Osa-alamittaus
 • : Pistemittaus
 • : Keskustapainotteinen

Huomio

 • Asetus [Arvioiva mittaus / Osa-alamittaus / Pistemittaus / Keskustapainotteinen mittaus] estää mittaustavan valitsemisen Salamavalotuksen korjauksen/mittaustavan valinta-painiketta painamalla käsisäätöisessä valotuksessa.

Aseta valotusaika-alue

Voit määrittää valotusaika-alueen kullekin [Kuvaaminen: Suljintila]-vaihtoehdolle. [Joustava AE-esivalinta]-, [Valotusajan esivalinta]- tai [Käsisäätöinen valotus]-tilassa voit asettaa valotusajan manuaalisesti määrittämälläsi alueella. Tilassa [Ohjelmoitu AE] ja [Aukon esivalinta] tai [Joustava AE-esivalinta]-tilassa, kun valotusaika-asetus on [AUTO], valotusaika asetetaan automaattisesti määrittämällesi alueelle (paitsi videotallennuksessa). Tallenna asetus valitsemalla [OK].

 • Mek. suljin/elektr. 1. verho

  • Pisin aika: Voidaan asettaa alueelle 30–1/4000 s.
  • Lyhin aika: Voidaan asettaa alueelle 1/8000–15 s.
 • Elektroninen

  • Pisin aika: Voidaan asettaa alueelle 30–1/32000 s.
  • Lyhin aika: Voidaan asettaa alueelle 1/64000–15 s.

Huomio

 • Kun [Lyhin aika] -asetukseksi kohdassa [Elektroninen] määritetään 1/64000, se ei rajoita lyhintä aikaa, joka on lyhyempi kuin 1/8000 [Ohjelmoitu AE]- tai [Aukon esivalinta]-tilassa.
 • Tämä asetus ei vaikuta kuvaamiseen käyttäen suuren taajuuden välkynnänpoistoa.

Aseta aukkoalue

Voit määrittää aukkoarvon alueen. [Joustava AE-esivalinta]-, [Aukon esivalinta]-, [Käsisäätöinen valotus]- tai [Aikavalotus]-tilassa voit asettaa aukkoarvon manuaalisesti määrittämälläsi alueella. Tilassa [Ohjelmoitu AE] ja [Valotusajan esivalinta] tai [Joustava AE-esivalinta]-tilassa, kun aukkoarvoasetus on [AUTO], aukkoarvo asetetaan automaattisesti määrittämällesi alueelle. Tallenna asetus valitsemalla [OK].

 • Suurin aukko

  Voidaan asettaa alueelle f/1.0–f/64.

 • Pienin aukko

  Voidaan asettaa alueelle f/91–f/1.4.

Huomautus

 • Käytettävissä oleva aukkoarvon alue vaihtelee objektiivin pienimmän ja suurimman aukkoarvon mukaan.

[Valinnaiset toiminnot3]

Autom.valotuksen hienosäätö

Huomio

 • Normaalisti tätä säätöä ei tarvita. Tee säätö vain tarvittaessa. Huomaa, että tämän säädön tekeminen voi estää sopivan valotuksen saamisen.

Voit hienosäätää normaalivalotuksen tasoa. Tehokasta, jos kuvattaessa automaattivalotuksella ilman valotuksen korjausta kuvat näyttävät usein ali- tai ylivalotetuilta.

 • OFF: Pois
 • ON: Päällä

  Avaa säätönäyttö valitsemalla [Päällä] ja painamalla sitten Q (Pikavalinta)-painiketta. Normaalia valotusta voi säätää alueella ±1 yksikköä 1/8-yksikön välein. Aseta positiiviselle puolelle, jos kuvat ovat alivalottuneita, ja negatiiviselle, jos ne ovat ylivalottuneita.

Huomio

 • Tehollinen valotuksen korjausalue, joka on käytettävissä videotallennuksessa, pysyy muuttumattomana, jos säädät normaalia valotusta automaattivalotuksen hienosäädöllä, ja vain normaalivalotuksen tasoa muutetaan. Valotuksen korjauksen määrää, joka vastaa automaattivalotuksen hienosäädön määrää, ei käytetä kuviin, jos tehollinen valotuksen korjausalue videotallennuksessa ylitetään (esimerkiksi valotuksen korjauksen määrää +1 yksikköä ei käytetä, jos automaattivalotuksen hienosäädöksi on asetettu +1 ja valotuksen korjaukseksi +3).

Huomautus

 • Valotuksen korjausta voi muuttaa ±3 yksikköä säädetystä normaalista valotuksesta.

Salamavalotuksen hienosäätö

Huomio

 • Normaalisti tätä säätöä ei tarvita. Tee säätö vain tarvittaessa. Huomaa, että tämän säädön tekeminen voi estää sopivan salamavalotuksen saamisen.

Voit hienosäätää normaalia salaman valotustasoa. Tehokasta, jos kuvattaessa automaattisalamalla ilman salamavalotuksen korjausta pääkohteet näyttävät usein ali- tai ylivalotetuilta.

 • OFF: Pois
 • ON: Päällä

  Avaa säätönäyttö valitsemalla [Päällä] ja painamalla sitten Q (Pikavalinta)-painiketta. Normaalia salamavalotusta voi säätää alueella ±1 yksikköä 1/8-yksikön välein. Aseta positiiviselle puolelle, jos pääkohteet ovat alivalottuneita, ja negatiiviselle, jos ne ovat ylivalottuneita.

Jatkuvan kuvauksen kuvamäärä

Voit rajoittaa jatkuvan kuvauksen maksimijaksoa niin, että kun pidät laukaisinta painettuna jatkuvan kuvauksen ollessa asetettuna, kamera pysäyttää kuvauksen automaattisesti, kun määritetty määrä jatkuvan kuvauksen kuvia on otettu.

Voit määrittää asetukseksi 99–2 kuvaa. Poista-painikkeen painaminen palauttaa asetukseksi [Pois].

Jos [Pois] on määritetty, jatkuvaa kuvausta voi jatkaa, kunnes etsimessä oikealla näkyvä maksimijakso on saavutettu.

Rajoita kuvaustapoja

Voit rajoittaa Kuvaustapa/tarkennustoiminnan valinta-painikkeella valittavia kuvaustapoja.

Valitse käytettävissä olevat kuvaustavat [Yksittäiskuvaus / Nopea jatkuva kuvaus plus / Nopea jatkuva kuvaus / Hidas jatkuva kuvaus / Mukautettu nopea jatkuva kuvaus / 10 s itselaukaisu / 2 s itselaukaisu] ja lisäämä sitten valintamerkki [Valintamerkki] painamalla SET. Tallenna asetus valitsemalla [OK].

Huomio

 • [Valintamerkki]-merkkiä ei voi poistaa kaikista tiloista samanaikaisesti.

[Valinnaiset toiminnot4]

-suunta: aseta Tv/Av

Valitsimen kääntösuunta valotusaikaa ja aukkoarvoa varten voidaan kääntää päinvastaiseksi.

Kääntää Päävalintakiekko-, Pikavalitsin 1- ja Pikavalitsin 2-valitsimen kääntösuunnan [Käsisäätöinen valotus]-kuvaustilassa ja vain Päävalintakiekko-valitsimen kääntösuunnan muissa kuvaustiloissa. Pikavalitsin 1- ja Pikavalitsin 2-valitsimen suunta [Käsisäätöinen valotus]-tilassa vastaa valotuksen korjauksen suuntaa Pikavalitsin 1- ja Pikavalitsin 2-valitsimella tiloissa [Ohjelmoitu AE], [Valotusajan esivalinta] ja [Aukon esivalinta].

 • Normaali: Normaali
 • Päinvastainen: Päinvastainen

-suunta: aseta Tv/Av

RF-objektiivin ja kiinnityssovittimen säätörenkaan kääntösuunta valotusaikaa ja aukkoarvoa varten voidaan kääntää päinvastaiseksi.

 • Normaali: Normaali
 • Päinvastainen: Päinvastainen

Mukauta painikkeita

Voit määrittää usein käytetyt toiminnot kameran painikkeisiin, joita sinun on helppo käyttää. Samaan painikkeeseen voidaan määrittää eri toiminnot stillkuvien kuvausta ja videokuvausta varten.

 1. Valitse [Valinnaiset toiminnot: Mukauta painikkeita].

 2. Valitse kameran säädin.

 3. Valitse määritettävä toiminto.

  • Aseta se painamalla SET-painiketta.
  • Voit määrittää edistyneet toiminnot, joiden kohdalla on [INFO] näytön vasemmassa alakulmassa, painamalla INFO-painiketta.

Huomautus

 • Huomaa, että [Valinnaiset toiminnot: Mukauta painikkeita] -asetuksia ei nollata, vaikka valitsisit [Valinnaiset toiminnot: Nollaa C.Fn-toiminnot]. Voit nollata asetukset valitsemalla [Valinnaiset toiminnot: Nollaa mukautetut asetukset].

Toiminnot, jotka voidaan mukauttaa

Automaattitarkennus

●: Oletus-○: Voidaan mukauttaa
Toiminto Laukaisimen painaminen puoliväliin Videokuvauspainike MODE-painike AF-ON Älyohjain AE-lukituspainike Tarkennuspisteen painike Terävyysalueen tarkistuspainike Objektiivin toimintopainike Monitoimipainike Monitoimipainike 2 LCD-paneelin valaisupainike SET-painike Monitoimiohjain
Aloita/lopeta seuranta
Mittaus ja tarkennus
AF-pysäytys
Tarkennuspisteen valinta
AF-pisteen suora valinta
Suora AF-p val (mitt. aikana)
*3
Aseta AF-piste keskelle
Vaihto rekist. tark.pisteeseen*1
Vaihto rekister. tark.toim.*1
Suora AF-alueen valinta*1
Kertatark. Jatkuva tark.*1
Siirrä AF-pistettä silmäohj.*1
Siirr. AF-pist., AF silmäohj.*1
*4
Silmäohjaus*1
Siirr. AF-pist., mitt., AF s-ohj.*1
Silmäntunnistus-AF*1
Silmäntunnistus
Tarkennustapa
Korostus
Tarkennusopas
Kuvaustaajuus*1

1: Ei voi määrittää videotallennuksessa käytettäväksi toiminnoksi.

3: Käytettävissä videotallennuksessa

4: Oletus stillkuvien kuvauksessa.

Valotuksen korjaus

●: Oletus-○: Voidaan mukauttaa
Toiminto Laukaisimen painaminen puoliväliin Videokuvauspainike MODE-painike AF-ON Älyohjain AE-lukituspainike Tarkennuspisteen painike Terävyysalueen tarkistuspainike Objektiivin toimintopainike Monitoimipainike Monitoimipainike 2 LCD-paneelin valaisupainike SET-painike Monitoimiohjain
AE-lukitus/AF-pysäytys
Mittauksen aloitus
AE-lukitus
*3
Valotuksen lukitus (pito)
AE-lukitus (painikkeella)*1
*4
AE/salamaval. lukitus*1
Vapauta AE-lukko
Val. korj.(paina, käännä )
ISO-herkkyys
Aseta herkk. (paina,käännä )
Salamatoiminto*1
Salamaval. lukitus*1

1: Ei voi määrittää videotallennuksessa käytettäväksi toiminnoksi.

3: Käytettävissä videotallennuksessa

4: Oletus stillkuvien kuvauksessa.

Kuva

●: Oletus-○: Voidaan mukauttaa
Toiminto Laukaisimen painaminen puoliväliin Videokuvauspainike MODE-painike AF-ON Älyohjain AE-lukituspainike Tarkennuspisteen painike Terävyysalueen tarkistuspainike Objektiivin toimintopainike Monitoimipainike Monitoimipainike 2 LCD-paneelin valaisupainike SET-painike Monitoimiohjain
Kuvakoon valinta*1
Nopea kuvanlaatuasetus*1
Nopea kuvanlaatu (pito)*1
Rajaus/kuvasuhde*1
Auto Lighting Optimizer/Autom. valotuksen optimointi
Valkotasapaino
Kuva-asetukset
Suojaa
Luokitus
Tallenn.+kortin/kansion val.

1: Ei voi määrittää videotallennuksessa käytettäväksi toiminnoksi.

Videot

●: Oletus-○: Voidaan mukauttaa
Toiminto Laukaisimen painaminen puoliväliin Videokuvauspainike MODE-painike AF-ON Älyohjain AE-lukituspainike Tarkennuspisteen painike Terävyysalueen tarkistuspainike Objektiivin toimintopainike Monitoimipainike Monitoimipainike 2 LCD-paneelin valaisupainike SET-painike Monitoimiohjain
Seepra*2
Videotallennus
Keskeytä videon servotarkennus*2

2: Ei voi määrittää stillkuvien kuvauksessa käytettäväksi toiminnoksi.

Toiminnot

●: Oletus-○: Voidaan mukauttaa
Toiminto Laukaisimen painaminen puoliväliin Videokuvauspainike MODE-painike AF-ON Älyohjain AE-lukituspainike Tarkennuspisteen painike Terävyysalueen tarkistuspainike Objektiivin toimintopainike Monitoimipainike Monitoimipainike 2 LCD-paneelin valaisupainike SET-painike Monitoimiohjain
Salamatoimintojen asetukset*1
Valitsimen toimintoasetukset
Vaihda aset. toiminnosta toiseen
Lyhyt painallus: Näytön taustav.
Pitkä pain.: Näytön tiet. vaihto
Lyhyt pain.: Näytön tiet. vaihto
Pitkä painallus: Näytön taustav.
Näytön taustavalo
Näytön tietojen vaihtaminen
Kuvaustapa-asetukset
Man. HF-välkynnänpoistokuv. (Tv)
Äänetön suljin -toiminto*1
Vaihda tarkennus/säätörengas
Vaihda mukaut. kuvaustilaan
*4
Syväterävyyden tarkistus*1
Nollaa valittu kohde Fv-tilassa*1
Nollaa Tv/Av//ISO Fv-tilassa*1
Pikavalintanäyttö
Suurenna/pienennä
Kuvan toisto
Suurenna kuvia toiston aikana
Rekisteröi/hae kuvaustoim.*1
Valikkonäyttö
StillsRajaus/kuvasuhde
Vaihda rajauksen/kuvasuhteen välillä
Kosketuslaukaisin*1
Luo kansio*1
OVF-sim.näk. avust.*1
Maksimoi näytön kirkkaus (tilap.)
Virta pois
Näyttö pois
Poista luk, kun painiketta pain
Vaihto etsimen/näytön välillä
Verkon asetukset
Suurennus/pienennyspainike
Toistopainike
Infopainike
Poistopainike
Luokituspainike
*3
Ei toimintoa (pois)

1: Ei voi määrittää videotallennuksessa käytettäväksi toiminnoksi.

3: Käytettävissä videotallennuksessa

4: Oletus stillkuvien kuvauksessa.

Huomautus

 • [Objektiivin toimintopainike]: AF-painike tai objektiivin toimintopainike, joka on superteleobjektiiveissa, joissa on Image Stabilizer (Kuvanvakain).

Mukauta valitsimia

Usein käytetyt toiminnot voi määrittää Päävalintakiekko-/Pikavalitsin 1-/Pikavalitsin 2-/Säätörengas-valitsimeen.

 1. Valitse [Valinnaiset toiminnot: Mukauta valitsimia].

 2. Valitse kameran säädin.

 3. Valitse määritettävä toiminto.

  • Aseta se painamalla SET-painiketta.
  • Voit määrittää edistyneet toiminnot, joiden kohdalla on [INFO] näytön vasemmassa alakulmassa, painamalla INFO-painiketta.

Huomautus

 • Huomaa, että [Valinnaiset toiminnot: Mukauta valitsimia] -asetuksia ei nollata, vaikka valitsisit [Valinnaiset toiminnot: Nollaa C.Fn-toiminnot]. Voit nollata asetukset valitsemalla [Valinnaiset toiminnot: Nollaa mukautetut asetukset].

Valitsimille käytettävät toiminnot

●: Oletus-○: Voidaan mukauttaa
Toiminto Päävalintakiekko Pikavalitsin 2 Pikavalitsin 1 Säätörengas
Valitse AF-alue
AF-pisteen suora valinta
AF-alue (pidä mittarin pain)
Muuta valotusaikaa
Muuta aukkoarvoa
Valotuksen korjaus
Aseta ISO-herkkyys
Muuta val.aikaa (mittarin pain.)
Muuta aukkoa (mittarin painike)
Valotuksen korj. (mittarin pain)
Aseta ISO-herkk. (mittarin pain)
Salamaval korjaus (mittarin pain)
Suljinaika-asetus M-tilassa
Aukkoasetus M-tilassa
Valkotasapainon valinta
Valitse värilämpötila
Kuvatyyli
Valitse WB (mittarin pain)
Värilämpötila (mittarin pain)
Valitse t (mittarin pain)
Ei toimintoa (pois) Ei toimintoa (pois)

Huomautus

 • Pikavalitsin 2-valitsinta ei voi mukauttaa [Joustava AE-esivalinta]-tilassa.
 • Säätörengas: RF-objektiivien ja kiinnityssovittimen säätörengas.

Nollaa mukautetut asetukset

 1. Valitse [Valinnaiset toiminnot: Nollaa mukautetut asetukset].

 2. Valitse [OK].

  • [Mukauta painikkeita] ja [Mukauta valitsimia] palautetaan oletusarvoihin.

[Valinnaiset toiminnot5]

-vaihto (/)

Voit muuttaa stillkuvien kuvaus / videon tallennuskytkimen toimintaa.

Videon tallennusnäyttöä ei näytetä, kun tämän toiminnon asetukseksi on määritetty [Äänetön suljin -toim. vaihto] tai [Pois]. Videokuvauspainikkeen painaminen aloittaa videon tallennuksen mukautetussa kuvaustilassa [C3 videoille] määritetyllä tavalla.

 • : Valokuvan/videon tallennus
 • : Äänetön suljin -toim. vaihto

  Kun stillkuvien kuvaus / videon tallennuskytkimen toiminnoksi määritetään Videot, [Kuvaaminen: Äänetön suljin -toiminto] -asetuksen arvoksi määritetään [Päällä].

 • : Pois

Älyohjain

Tämän avulla voit vetää tarkennuspisteitä älyohjaimessa, kun olet painanut AF-pisteen valinta-painiketta.

 • ON: Päälle

  Ottaa älyohjaimen käyttöön sekä vaaka- että pystysuoraan kuvattaessa.

 • : Vain pysty pois käytöstä

  Poistaa pystyotekahvan älyohjaimen käytöstä. Huomaa, että pystyotekahvan älyohjain on poissa käytöstä silloinkin, kun se on määritetty kohdassa [Mukauta painikkeita].

 • OFF: Pois

  Poistaa älyohjaimen käytöstä sekä vaaka- että pystysuoraan kuvattaessa silloinkin, kun se on määritetty kohdassa [Mukauta painikkeita].

Huomio

 • Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos olet asettanut [AF-ON]-painikkeen asetukseksi [Pois] kohdassa [Valinnaiset toiminnot: Mukauta painikkeita].

Huomautus

 • Kun [Päälle] tai [Vain pysty pois käytöstä] on valittu, voit säätää herkkyyttä painamalla Q (Pikavalinta)-painiketta. Tämä muuttaa tarkennuspisteen siirtymisen määrää, kun käytetään älyohjainta sen vetämiseen.

Pystykuvaussäädöt

Voit estää tahattoman käytön poistamalla pystysuoran kuvauksen ohjaimet – painikkeet, valitsimet ja monitoimiohjaimen ja älyohjaimen pois käytöstä lähellä kameran pohjaa.

 • ON: Päällä
 • OFF: Pois
 • LOCK: Poista käytöstä LOCK-pain.

  Toimintojen lukituskytkimen asettaminen kohtaan Toimintojen lukitus poistaa ohjaimet käytöstä. Huomaa, että pystyotekahvan terävyysalueen tarkistuspainiketta ja pystyotekahvan monitoimipainiketta 2 voi silti käyttää.

[Valinnaiset toiminnot6]

Lisää rajaustiedot

Rajaustietojen lisääminen näyttää pystysuorat viivat kuvauksessa asetetun kuvasuhteen mukaan, niin että voit sommitella kuvat samalla tavalla kuin kuvattaessa keskisuurten tai suurten filmikokojen kameralla (6×6 cm, 4×5 tuumaa jne.).

Kun otat kuvan, kortille tallennettuja kuvia ei rajata, vaan kamera lisää kuvasuhteen tiedot kuviin, jotka sitten rajataan Digital Photo Professional -ohjelmistolla (EOS-ohjelma).

Voit tuoda kuvat tietokoneen Digital Photo Professional -ohjelmistoon ja rajata ne helposti kuvaushetkellä valitun kuvasuhteen mukaan.

 • OFF: Pois
 • 6:6: Kuvasuhde 6:6
 • 3:4: Kuvasuhde 3:4
 • 4:5: Kuvasuhde 4:5
 • 6:7: Kuvasuhde 6:7
 • 5:6: Kuvasuhde 10:12
 • 5:7: Kuvasuhde 5:7

Huomio

 • Rajaustiedot voidaan lisätä vain, kun [Kuvaaminen: Rajaus/kuvasuhde] -asetus on [Koko ruutu].
 • JPEG- tai HEIF-kuvia ei tallenneta rajatussa koossa, jos käsittelet rajaustietoja sisältäviä RAW-kuvia kamerassa (). Tässä tapauksessa RAW-käsittely tuottaa JPEG- tai HEIF-kuvan, jossa on rajaustiedot.

Huomautus

 • Näytössä näytetään määritetyn kuvasuhteen osoittavat pystysuorat viivat.

Laukaisuviive

Normaalisti kamera ohjaa kuvausta niin, että laukaisuviive on sama, mutta asetuksella [Lyhyt] voit poistaa tämän käytöstä ja lyhentää laukaisuviivettä.

 • : Normaali
 • : Lyhyt

Huomio

 • Laukaisuviive vaihtelee kuvausolosuhteiden, objektiivin tyypin, aukkoarvon ja muiden tekijöiden mukaan.

Äänen pakkaus

Asettaa videotallennuksen äänen pakkauksen. [Pois] mahdollistaa paremman äänenlaadun kuin pakattu ääni, mutta tiedostokoko on suurempi.

 • ON: Päällä
 • OFF: Pois

Huomio

 • Kun muokataan [Pois]-asetuksella tallennettua videotiedostoa ja video tallennetaan pakattuna, myös ääni pakataan.
 • Ääni pakataan, vaikka asetuksena on [Pois], kun [Kuvaaminen: Videon tall.koko] -asetuksena on Full HD29,97 kuvaa/sIPB (kevyt) (NTSC) tai Full HD25,00 kuvaa/sIPB (kevyt) (PAL).

Poiston oletusasetus

Voit määrittää, mikä toiminto on valittu oletuksena Poista-valikossa (), joka avataan painamalla Poista-painiketta kuvan toiston aikana tai heti kuvauksen jälkeen esikatselussa.

Kun asetat jonkin muun asetuksen kuin [Peruuta], voit poistaa kuvia nopeasti painamalla SET-painiketta.

 • Peruuta: [Peruuta] valittu
 • Poista: [Poista] valittu
 • RAW: [Poista] valittu
 • J/H: [Poista ei-] valittu

Huomio

 • Ole varovainen, ettet poista kuvia vahingossa, kun jotain muuta kuin [Peruuta] on valittu.

Av-säätö ilman objektiivia

Voit määrittää, voiko aukkoarvon asettaa, vaikka objektiivia ei ole kiinnitetty.

 • OFF: Pois
 • ON: Päällä

  Aukkoarvo voidaan asettaa, vaikka objektiivia ei ole kiinnitetty. Kätevää, kun haluat tehdä valmistelut kuvausta varten ja olet jo päättänyt aukkoarvon.

Ota kuva ilman objektiivia

Voit määrittää, onko stillkuvien tai videon kuvaaminen ilman objektiivia mahdollista.

 • OFF: Pois
 • ON: Päällä

[Valinnaiset toiminnot7]

Objektiivi sisään sammut.

Voit määrittää, vedetäänkö STM-objektiivi (kuten RF35mm F1.8 Macro IS STM) sisään automaattisesti, kun kameran virtakytkin asetetaan asentoon Virta pois.

 • ON: Päällä
 • OFF: Pois

Huomio

 • Kun automaattinen virrankatkaisu on käytössä, objektiivi ei vetäydy sisään automaattisesti asetuksesta riippumatta.
 • Varmista ennen objektiivin irrottamista, että se on vetäytynyt sisään.

Huomautus

 • Kun asetus on [Päällä], tämä toiminto toimii objektiivin tarkennustavan valintakytkimen asetuksesta (AF tai MF) riippumatta.

Lisää IPTC-tiedot

Kun tallennat IPTC (International Press Telecommunications Council) -tiedot kameraan EOS Utility -ohjelmistolla (EOS-ohjelma), voit tallentaa (lisätä) nämä tiedot JPEG/HEIF/RAW-stillkuviin kuvauksen aikana. Tämä on hyödyllistä tiedostojen hallinnassa ja muissa tehtävissä, joissa käytetään IPTC-tietoja.

Ohjeita IPTC-tietojen tallentamisesta kameraan ja tarkkoja tietoja tallennettavista tiedoista on EOS Utility -ohjelmiston käyttöoppaassa.

 • OFF: Pois
 • ON: Päällä

Huomio

 • IPTC-tietoja ei lisätä videotallennuksessa.

Huomautus

 • Toiston aikana voit tarkastaa, onko IPTC-tiedot lisätty.
 • Voit tarkistaa kuvien IPTC-tiedot Digital Photo Professional -ohjelmistolla (EOS-ohjelma).
 • Kameraan tallennettuja IPTC-tietoja ei poisteta, jos valitset [Valinnaiset toiminnot: Nollaa C.Fn-toiminnot] (), mutta asetukseksi muutetaan [Pois].

[Valinnaiset toiminnot8]

Nollaa C.Fn-toiminnot

[Valinnaiset toiminnot: Nollaa C.Fn-toiminnot] -valinta nollaa kaikkien valinnaisten toimintojen asetukset paitsi seuraavat toiminnot.

 • Mukauta painikkeita
 • Mukauta valitsimia
 • -vaihto (/)
 • Älyohjain

Huomautus

 • Voit nollata kohdissa [Valinnaiset toiminnot: Mukauta painikkeita] ja [Valinnaiset toiminnot: Mukauta valitsimia] määritetyt asetukset valitsemalla [Valinnaiset toiminnot: Nollaa mukautetut asetukset].
 • Kohtien [Valinnaiset toiminnot: Autom.valotuksen hienosäätö] ja [Valinnaiset toiminnot: Salamavalotuksen hienosäätö] arvoksi asetetaan [Pois], mutta niitä ei tyhjennetä, kun [Valinnaiset toiminnot: Nollaa C.Fn-toiminnot] tehdään. Huomaa, että vaikka asetuksella [Valinnaiset toiminnot: Lisää IPTC-tiedot] lisätyt tiedot säilytetään, asetukseksi vaihtuu [Pois].