Kuvaustavan valinta

Kameran kuvaustavaksi voi määrittää yksittäiskuvan ja jatkuvan kuvauksen. Voit valita kuvaustavan, joka sopii näkymään tai kohteeseen.

 1. Paina Kuvaustapa/tarkennustoiminnan valinta-painiketta (Ajastin 6 s).

 2. Valitse kuvaustapa.

  • Valitse kääntämällä Pikavalitsin 2-valitsinta.
 • [] Yksittäiskuva

  Kun painat laukaisimen pohjaan saakka, kamera ottaa vain yhden kuvan.

 • [] Nopea jatkuva kuvaus +

  Kun pidät laukaisinta painettuna, voit kuvata jatkuvalla kuvauksella seuraavassa kuvatulla tavalla niin kauan kuin pidät laukaisinta painettuna [Kuvaaminen: Suljintila] -asetuksen mukaisesti.

  • [Elektroninen]: enintään noin 30 kuvaa sekunnissa.
  • [Elektr 1. verho]: enintään noin 12 kuvaa sekunnissa.
  • [Mekaaninen]: enintään noin 12 kuvaa sekunnissa.
 • [] Nopea jatkuva kuvaus

  Kun pidät laukaisinta painettuna, voit kuvata jatkuvalla kuvauksella seuraavassa kuvatulla tavalla niin kauan kuin pidät laukaisinta painettuna [Kuvaaminen: Suljintila] -asetuksen mukaisesti.

  • [Elektroninen]: enintään noin 15 kuvaa sekunnissa.
  • [Elektr 1. verho]: enintään noin 8,0 kuvaa sekunnissa.
  • [Mekaaninen]: enintään noin 6,0 kuvaa sekunnissa.
 • [] Hidas jatkuva kuvaus

  Kun pidät laukaisinta painettuna pohjaan, voit kuvata jatkuvasti enintään noin 3,0 kuvaa/s niin kauan kuin pidät sitä painettuna.

 • [] Mukautettu nopea jatkuva kuvaus

  Voit ottaa enintään 50 kuvaa jatkuvasti enintään 195 kuvan sekuntinopeudella.

  • Kuvauksessa käytetään elektronista suljinta.
  • Tiedot, kuten valotusaika, aukkoarvo ja ISO-herkkyys, määräytyvät ensimmäisen kuvan olosuhteiden mukaan.
  • Pienin käytettävissä oleva valotusaika on 1/30.
 • [] Itselaukaisu: 10 s / kauko-ohjaus

 • [] Itselaukaisu: 2 s / kauko-ohjaus

  Lisätietoja itselaukaisusta on kohdassa Itselaukaisun käyttäminen. Lisätietoja kuvauksesta kauko-ohjauksella on kohdassa Kuvaus kauko-ohjauksella.

Huomio

 • Kun [Elektroninen] -asetus on [Nopea jatkuva kuvaus plus], jatkuvan kuvauksen nopeus on seuraavissa tilanteissa noin 30 kuvaa sekunnissa.

  • Valotusaika: vähintään 1/125 s
  • Välkynnänpoisto: Ei mitään

  Huomaa, että jatkuvan kuvauksen nopeus voi olla alle 30 kuvaa sekunnissa, jos jokin seuraavista tapahtuu jatkuvan kuvauksen aikana.

  • Vaihtaminen [Ohjelmoitu AE]- tai [Valotusajan esivalinta]-kuvaustilaan tai sellaisten asetusten ottaminen käyttöön, jotka saavat aukkoarvon muuttumaan [Joustava AE-esivalinta]-tilassa
  • Zoomausta käytetään
  • Manuaalitarkennus tehdään
  • Jatkuva tarkennus vaihtaa tarkennettavaa sijaintia
 • Canonin verkkosivuilta saat tietoja objektiiveista, jotka tukevat suurinta jatkuvan kuvauksen nopeutta ().
 • Jatkuvan kuvauksen nopeus jatkuvalla tarkennuksella saattaa olla tätä hitaampi. Tämä riippuu kohteen olosuhteista tai objektiivista.
 • Jatkuvan kuvauksen nopeus saattaa olla hitaampi kuvattaessa välkkyvässä valossa, kun [Kuvaaminen: Välkynnänpoisto] -asetuksen arvo on [Päällä] (). Lisäksi jatkuva kuvausväli voi olla epäsäännöllinen ja kuvien laukaisuviive voi pidentyä.
 • Jos sisäinen muisti täyttyy jatkuvan kuvauksen aikana, jatkuvan kuvauksen nopeus voi laskea, koska kuvaustoiminto on väliaikaisesti pois käytöstä ().
 • Jatkuvan kuvauksen nopeus saattaa olla hitaampi ja etsimen tai näytön kuvan näyttö saattaa pysähtyä joissakin kuvausolosuhteissa.