Kuvan laatu

Huomautus

 • Tässä oppaassa ”Kuvan laatu” tarkoittaa sekä kuvan kokoa että JPEG-/HEIF-laatua ().

Kuvan koon valitseminen

Voit määrittää JPEG/HEIF-kuville Suuri, Keskikoko, Pieni 1 tai Pieni 2 ja RAW-kuville RAW tai Pakattu RAW.

Huomautus

 • HEIF voidaan määrittää, kun [Kuvaaminen: HDR-kuvaus ] -asetuksen arvo on [Päällä]. Voit muuntaa nämä kuvat JPEG-kuviksi kuvaamisen jälkeen ().
 1. Valitse [Kuvaaminen: Tyyppi/koko].

  • Näytetty näyttö määräytyy kohdan [Asetus: Tallenn.+kortin/kansion val.] [ Tall.v-ehdot] -määritysten perusteella.
 2. Määritä kuvan koko.

  Normaali / Automaattinen kortin vaihto / Yhteistallennus

  • Käännä RAW-kuvien kohdalla Päävalintakiekko-valitsinta ja JPEG/HEIF-kuvien kohdalla Pikavalitsin 1-valitsinta.
  • Aseta se painamalla SET-painiketta.

  Erillistallennus

  • Kun [ Tall.v-ehdot] kohdassa [Asetus: Tallenn.+kortin/kansion val.] on asetettu arvoon [Erillistallennus], käännä Pikavalitsin 1-valitsinta ja valitse [Kortti 1] tai [Kortti 2]. Paina sitten SET-painiketta. Huomaa, että erillinen tallennus korteille RAW ja Pakattu RAW ei ole käytettävissä RAW-kuville.
  • Valitse kuvan koko näytöstä ja paina SET-painiketta.

Huomautus

 • Suuri asetetaan automaattisesti, jos määrität sekä RAW- että JPEG-/HEIF-asetukseksi [Viiva].
 • Kustakin otoksesta tallennetaan kaksi versiota määritetyllä kuvan laadulla, kun olet valinnut molemmat asetukset RAW ja JPEG/HEIF. Kummallakin kuvalla on sama tiedostonumero, mutta eri tarkennin, joka on JPEG-kuville .JPG, HEIF-kuville .HIF ja RAW-kuville .CR3.
 • Kuvan koon kuvakkeet tarkoittavat seuraavaa: : RAW, : Pakattu RAW, JPEG: JPEG, HEIF: HEIF, : Suuri, : Keskikoko, : Pieni 1, : Pieni 2.

RAW-kuvat

RAW-kuvat ovat kuvakennosta kortille digitaalisesti RAW- tai Pakattu RAW-muodossa tallennettuja raakadatatiedostoja. Pakattu RAW tuottaa RAW-kuvia, joiden tiedostokoko on pienempi kuin asetuksella RAW.

RAW-kuvia voidaan käsitellä toiminnolla [Toisto: RAW-kuvan käsittely] () ja tallentaa JPEG- tai HEIF-kuvina. Koska RAW-kuva ei itsessään muutu, voit käsitellä RAW-kuvaa eri tavoin ja luoda sen pohjalta rajattomasti JPEG- tai HEIF-kuvia eri käsittelytavoilla.

Voit käsitellä RAW-kuvia Digital Photo Professional -ohjelmistolla (EOS-ohjelma). Voit säätää kuvia eri tavoin sen mukaan, mihin niitä on tarkoitus käyttää, sekä luoda JPEG- ja HEIF-kuvia ja muun tyyppisiä kuvia, joissa näkyvät näiden säätöjen tulokset.

Huomautus

 • Tietokoneella olevia RAW-kuvia kannattaa katsella Digital Photo Professional -ohjelmistolla (EOS-ohjelma, tästä eteenpäin DPP).
 • Vanhemmat DPP:n 4.x -versiot eivät tue tällä kameralla kuvattujen RAW-kuvien näyttämistä, käsittelyä, muokkausta ja muita toimintoja. Jos vanhempi DPP:n 4.x-versio on asennettu tietokoneeseen, päivitä se hankkimalla ja asentamalla DPP:n uusin versio Canonin sivustosta (). Päivitys korvaa aiemman version. Samoin DPP:n 3.x -versiot tai vanhemmat eivät tue tällä kameralla kuvattujen RAW-kuvien näyttämistä, käsittelyä, muokkausta ja muita toimintoja.
 • Erikseen myytävät ohjelmistot eivät välttämättä pysty näyttämään tällä kameralla otettuja RAW-kuvia. Yhteensopivuustietoja saat ohjelmistovalmistajilta.

Kuvanlaadun asetusten ohje

Katso kohdasta Stillkuvien tiedostokoko / mahdollisten otosten määrä / jatkuvan kuvauksen maksimijakso tietoja tiedostokoosta, mahdollisten otosten määrästä, maksimijaksosta ja muista arvioiduista arvoista.

Jatkuvan kuvauksen maksimijakso

Arvioitu maksimijakso näytetään kuvausnäytön vasemmassa yläkulmassa ja etsimen oikeassa alakulmassa.

Huomautus

 • Jos maksimijakson arvona näkyy ”99”, voit ottaa vähintään 99 kuvaa jatkuvasti. Vähemmän kuvia on käytettävissä arvoilla 98 ja siitä alaspäin. Kun näytössä näkyy [BUSY], sisäinen muisti on täynnä ja kuvaus pysähtyy tilapäisesti. Jos lopetat jatkuvan kuvauksen, maksimijakso kasvaa. Kun kaikki otetut kuvat on tallennettu kortille, voit kuvata jälleen kohdassa Stillkuvien tiedostokoko / mahdollisten otosten määrä / jatkuvan kuvauksen maksimijakso ilmoitetulla maksimijaksolla.

JPEG/HEIF-laatu

 1. Valitse [Kuvaaminen: -laatu].

 2. Valitse haluamasi kuvan koko.

  • Valitse kuvan koko ja paina sitten SET-painiketta.
 3. Määritä haluamasi laatu (pakkaus).

  • Valitse numero ja paina sitten SET-painiketta.
  • Suuremmat numerot tarkoittavat parempaa laatua (vähemmän pakkausta).
  • Laadut 6–10 näytetään kuvakkeella Hieno ja 1–5 kuvakkeella Normaali.

Huomautus

 • Mitä parempi laatu, sitä pienempi on mahdollisten otosten määrä. Vastaavasti mitä alempi laatu, sitä suurempi on mahdollisten otosten määrä.