Mittaustavan valitseminen

Kohteen kirkkauden voi mitata yhdellä neljästä tavasta.

Määrittäminen Salamavalotuksen korjauksen/mittaustavan valinta-painikkeella

 1. Paina Salamavalotuksen korjauksen/mittaustavan valinta-painiketta (Ajastin 6 s).

 2. Valitse mittaustapa.

  • Valitse kääntämällä Päävalintakiekko-valitsinta.

Määrittäminen Q (Pikavalinta)-painikkeella

 1. Paina Q (Pikavalinta)-painiketta (Ajastin 10 s).

  • Kun kuva on näytössä, paina Q (Pikavalinta)-painiketta.
 2. Valitse mittaustapa.

  • Valitse vaihtoehto kääntämällä Pikavalitsin 1-valitsinta tai painamalla Monitoimiohjain ylös tai alas.
  • Valitse mittaustapa kääntämällä Päävalintakiekko- tai Pikavalitsin 2-valitsinta tai painamalla Monitoimiohjain vasemmalle tai oikealle.

Määrittäminen valikon avulla

 1. Valitse [Kuvaaminen: Mittaustapa].

 2. Valitse mittaustapa.

 • Arvioiva mittaus

  Yleiskäyttöön tarkoitettu mittaustapa, joka sopii myös vastavalossa olevien kohteiden kuvaamiseen. Kamera säätää valotuksen automaattisesti kohteen mukaan.

 • Osa-alamittaus

  Tätä mittaustapaa kannattaa käyttää, kun tausta on kohdetta huomattavasti kirkkaampi esimerkiksi vastavalon takia.

 • Pistemittaus

  Tätä mittaustapaa kannattaa käyttää kohteen tietyn osan mittaamiseen. Pistemittausalue näytetään näytössä.

 • Keskustapainotteinen

  Valo mitataan koko näytöstä, mutta näytön keskustan lukemia painotetaan enemmän.

Huomautus

 • Oletusarvoisesti kamera asettaa valotuksen seuraavasti.

  Kun [Arvioiva mittaus] on käytössä, laukaisimen pitäminen puoliväliin painettuna lukitsee valotuksen arvon (AE-lukitus), kun kamera on tarkentanut kertatarkennuksella. Asetuksilla [Osa-alamittaus/Pistemittaus/Keskustapainotteinen mittaus] valotuksen arvo asetetaan kuvan ottamishetkellä (lukitsematta valotusta, kun laukaisin painetaan puoliväliin).

 • Kun [Valinnaiset toiminnot: AE-luk.mittaus tark. jälk.] () on asetettu, voit valita, lukitaanko valotus (AE-lukitus), kun kohteet on saatu tarkennettua kertatarkennuksella.