M: Käsisäätöinen valotus

Tässä tilassa voit määrittää sekä valotusajan että aukkoarvon haluamaksesi. Voit määrittää valotuksen valotustason ilmaisimesta tai käyttämällä erikseen myytävää valotusmittaria.

[M] tarkoittaa manuaalista.

 1. Valitse kuvaustilaksi [Käsisäätöinen valotus].

  • Paina MODE-painiketta ja valitse [Käsisäätöinen valotus] kääntämällä Päävalintakiekko-valitsinta.
 2. Määritä ISO-herkkyys ().

  • Määritä se kääntämällä Pikavalitsin 2-valitsinta.
  • Kun käytössä on automaattinen ISO-herkkyys, voit määrittää valotuksen korjauksen ().
 3. Määritä valotusaika ja aukkoarvo.

  • Aseta valotusaika kääntämällä Päävalintakiekko-valitsinta ja aseta aukkoarvo kääntämällä Pikavalitsin 1-valitsinta.
 4. Tarkenna kohteeseen.

  • Paina laukaisin puoliväliin.
  • Tarkista valotustason ilmaisimesta [Valotustaso], miten kaukana nykyinen valotus on normaalivalotuksen tasosta.

  (1) Normaalivalotuksen osoitin

  (2) Valotustason ilmaisin

 5. Määritä valotus ja ota kuva.

  • Tarkista valotustason ilmaisin ja määritä haluamasi valotusaika ja aukkoarvo.

Valotuksen korjaus automaattisella ISO-herkkyydellä

Jos ISO-herkkyydeksi on määritetty [AUTO] manuaalisella valotuksella kuvattaessa, voit määrittää valotuksen korjauksen () seuraavasti:

 • Napauta valotustason ilmaisinta.
 • [Kuvaaminen: Valot.korj/AEB]
 • Pikavalintanäyttö
 • Kierrä säätörengasta, kun painat laukaisimen puoliväliin.

Huomio

 • Valotus ei ehkä ole odotetun kaltainen, kun automaattinen ISO-herkkyys on määritetty, koska ISO-herkkyyttä säädetään sen varmistamiseksi, että määritetyllä valotusajalla ja aukkoarvolla saadaan normaali valotus. Määritä tässä tapauksessa valotuksen korjaus.
 • Valotuksen korjausta ei käytetä salamakuvauksessa automaattista ISO-herkkyyttä käyttäen, vaikka olet asettanut valotuksen korjauksen määrän.

Huomautus

 • [Käsisäätöinen valotus]-tilassa, kun ISO-herkkyys, [] (arvioiva mittaus) ja [Valinnaiset toiminnot: AE-luk.mittaus tark. jälk.] on määritetty oletusasetuksiinsa (), laukaisimen pitäminen puolivälissä lukitsee ISO-herkkyyden, kun kamera on tarkentanut kertatarkennuksella.
 • Kun automaattinen ISO-herkkyys on määritetty, voit lukita ISO-herkkyyden painamalla AE-lukitus-painiketta.
 • Jos painat AE-lukitus-painiketta ja sommittelet kuvan uudelleen, näet valotustason ilmaisimessa valotustason eron verrattuna siihen, kun painoit AE-lukitus-painiketta.
 • Olemassa oleva valotuksen korjauksen määrä säilytetään, jos vaihdat [Käsisäätöinen valotus]-tilaan ja automaattinen ISO-herkkyys on käytössä, kun olet käyttänyt valotuksen korjausta tilassa [Ohjelmoitu AE], [Valotusajan esivalinta] tai [Aukon esivalinta] ().
 • Valotuksen korjausta voi koordinoida ½ askelen välein, kun ISO-herkkyys on asetettu ⅓ askelen välein ja [Valinnaiset toiminnot: Valotusaskelten muuttaminen] -asetus on [1/2 aukkoa] käytettäessä automaattista ISO-herkkyyttä. Tällöin valotuksen korjausta säädetään lisää säätämällä valotusaikaa. Näytetty valotusaika ei kuitenkaan muutu.