Akun lataaminen

 1. Liitä pistoke akkulaturiin.

  • Liitä virtajohto akkulaturiin ja työnnä toisen pään pistoke pistorasiaan.
  • Merkkivalot eivät pala, jos laturissa ei ole akkuja.
 2. Irrota suojakotelo.

  • Poista laturin ja akun suojakotelot.
 3. Lataa akku.

  • Liu'uta akku paikalleen (päinvastaisessa suunnassa kuin suojakoteloa poistettaessa) ja varmista, että se kunnolla laturissa.
  • Akun voi asettaa paikkaan A tai B.
  • Lataus alkaa automaattisesti, ja latauksen merkkivalo vilkkuu tai palaa vihreänä.
  • Lataus on valmis, kun kaikki kolme latauksen merkkivaloa (50 % / 80 % / 100 %) palavat vihreinä.
 • Tyhjän akun lataus kestää noin 2 h 50 min huoneenlämmössä (23 °C). Akun latautumisaikaan vaikuttavat merkittävästi ympäristön lämpötila ja akussa jäljellä oleva varaus.

 • Lataaminen matalissa lämpötiloissa (5–10 °C) kestää turvallisuussyistä tätä kauemmin (enintään noin 5 tuntia).

Huomio

 • Käytä akkulaturia LC-E19, kun lataat akkua LP-E19 (molemmat toimitetaan mukana). Tätä akkua ei voi ladata akkulaturilla LC-E4N/LC-E4.
 • Akun kunnosta riippuen lataus 100 %:n kapasiteettiin ei ehkä ole mahdollista.

Huomautus

 • Jos lataat kahta akkua, ne lataat yksi kerrallaan siinä järjestyksessä, jossa asetit ne.
 • Ostettaessa akku ei ole ladattu täyteen.

  Lataa akku ennen käyttöä.

 • Lataa akku käyttöä edeltävänä päivänä tai käyttöpäivänä.

  Ladattujen akkujen lataus häviää vähitellen, vaikka niitä ei käytetä.

 • Kun akku on ladattu, poista se laturista ja irrota laturin virtajohto pistorasiasta.

  Kun et käytä akkua tai laturia, aseta mukana tulevat suojakotelot paikalleen.

 • Käytä akkua, kun ympäristön lämpötila on 0–45 °C.

  Akku toimii parhaiten, kun ympäristön lämpötila on 10–30 °C. Matalammat lämpötilat voivat heikentää akun suorituskykyä tilapäisesti sekä lyhentää akun kestoa.

 • Kun kamera ei ole käytössä, poista akku.

  Jos akku jätetään kameraan pitkäksi aikaa, jonkin verran virtaa poistuu, mikä johtaa akun purkautumiseen ja lyhentää akun kestoa. Säilytä akku suojakotelo kiinnitettynä. Jos säilytät täyteen ladattua akkua, sen suorituskyky voi laskea.

 • Akkulaturia voi käyttää myös ulkomailla.

  Akkulaturi sopii virtalähteisiin, joiden jännite on 100–240 V, 50/60 Hz. Kiinnitä tarvittaessa erikseen hankittava maa- tai aluekohtainen pistokesovitin. Vaurioiden välttämiseksi älä liitä kannettavaan jännitteenmuuntimeen.

 • Tarkista akun latautumiskyky tarvittaessa.

  Paina laturin PERFORMANCE-painiketta latauksen aikana, kun haluat tarkistaa akun latautumiskyvyn, jonka näkee vihreänä palavien valojen lukumäärästä.

  • Akun tiedot 3 (laturi): Akku latautuu hyvin.
  • Akun tiedot 2 (laturi): Akun latautuminen on heikentynyt.
  • Akun tiedot 1 (laturi): Uuden akun hankintaa suositellaan.
 • Jos akku tyhjenee nopeasti jopa heti täyteen lataamisen jälkeen, akku on kulunut loppuun.

  Tarkista akun latautumiskyky () ja hanki uusi akku.

Vianmääritys CAL-valo vilkkuu.

 • Tämä näyttö kehottaa kalibroimaan akun (purkamaan latauksen), mikä auttaa määrittämään tarkan latauksen suorituskyvyn ja akun varaustason näytön kamerassa.
 • Kun CAL-valo vilkkuu vihreänä, kalibrointi on suositeltavaa. Kun haluat ladata akun tässä vaiheessa, odota noin 10 sekuntia, niin lataus alkaa automaattisesti.
 • Suorita kalibrointi painamalla CALIBRATE-painiketta, kun CAL-valo vilkkuu vihreänä. CAL-valo palaa nyt tasaisesti vihreänä ja purku alkaa.
 • Lataus alkaa automaattisesti purkamisen jälkeen, mutta huomaa, että mitä täydempi akku on, sitä pitempää purkaminen kestää. Purkamisen arvioitu aika näytetään valoilla 14h, 4h ja 2h. Vilkkuva vihreä 14h-valo näyttää, että latausaika on noin 4–16 tuntia.
 • Kalibrointi tyhjentää akussa jäljellä olevan varauksen, ja tämän jälkeen akun lataus kestää noin 2 tuntia 50 minuuttia. Jos haluat peruuttaa meneillään olevan kalibroinnin ja aloittaa latauksen, poista akku laturista ja aseta se sitten takaisin.

Huomio

 • Monet lataus- ja käyttökerrat ilman kalibrointia voivat johtaa epätarkkaan akun varaustason näyttöön ().
 • Yksi akku voidaan ladata samalla, kun toista kalibroidaan, mutta kahta akkua ei voi ladata tai kalibroida samaan aikaan.
 • Kun suoritat kalibroinnin, kannattaa tehdä se lähes tyhjäksi käytetyllä akulla. Täyteen ladatun akun LP-E19 kalibrointi ja lataaminen kestää noin 18 tuntia 50 min

Vianmääritys Vain 100%-valo syttyy heti, kun akku asetetaan paikalleen.

 • Jos vain 100%-valo palaa heti latauksen alkaessa, se tarkoittaa, että akun sisäinen lämpötila on suositellun alueen ulkopuolella. Lataus alkaa automaattisesti, kun sisäinen lämpötila palaa alueelle 5–40 °C.
 • Kun akkuja on asetettu kaksi ja 100%-valo palaa vihreänä vain toisen akun puolella, se tarkoittaa valmiustilaa.

Vianmääritys Kaikki kolme valoa vilkkuvat.

 • Lataus ei ole mahdollista, kun laturiin on asetettu jokin muu akku kuin LP-E19. Tässä tapauksessa kolme latauksen merkkivaloa ja CAL-valo vilkkuvat vihreänä.
 • Jos kolme latauksen merkkivaloa vilkkuvat vihreinä vuoronperään (ja CAL-valo vilkkuu tai ei vilku vihreänä), poista akku ja ota yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään Canon-huoltoon.
 • Jos kolme latauksen merkkivaloa vilkkuvat kalibroinnin aikana, poista akku ja ota yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään Canon-huoltoon.