Virran kytkeminen

 • Virta päällä

  Kameran virta kytkeytyy.

 • Toimintojen lukitus

  Kameran virta kytkeytyy. Toimintojen lukituskytkin on käytössä ().

 • Virta pois

  Kameran virta on katkaistu, eikä kameraa voi käyttää. Käännä virtakytkin tähän asentoon, kun kamera ei ole käytössä.

Huomautus

 • Jos käännät virtakytkimen asentoon Virta pois, kun kuvaa tallennetaan kortille, näyttöön ilmestyy teksti [Tallennetaan...] ja virta katkeaa, kun tallennus on päättynyt.

Päiväyksen, kellonajan ja aikavyöhykkeen asettaminen

Kun kytket kameraan virran ja päivämäärän/ajan/aikavyöhykkeen asetusnäyttö tulee näkyviin, määritä päiväys/aika/vyöhyke kohdan Päivä/aika/vyöhyke ohjeiden mukaan.

Käyttöliittymän kielen muuttaminen

Lisätietoja käyttöliittymän kielen muuttamisesta on kohdassa Kieli.

Automaattinen kennon puhdistus

 • Kun virtakytkin on asennossa Virta pois, kenno puhdistetaan automaattisesti (mistä saattaa kuulua vaimea ääni). Kennon puhdistuksen aikana näytössä näkyy [Puhdista nyt].
 • Kennon puhdistuksen aikana voit pysäyttää puhdistuksen ja ottaa kuvan painamalla laukaisimen puoliväliin ().
 • Jos kääntelet virtakytkintä asentoon Virta päällä/Toimintojen lukitus tai Virta pois lyhyen ajan sisällä, [Puhdista nyt]-kuvake ei ehkä näy, mutta se ei tarkoita, että kamerassa olisi toimintahäiriö.

Akun varauksen ilmaisin

Kun virtakytkin on Virta päällä-asennossa, akun varaustaso näytetään.

Näyttö
Taso (%) 100–70 69–50 49–20 19–10 9–1 0

Huomautus

 • Seuraavien toimenpiteiden suorittaminen kuluttaa akun varausta tavallista nopeammin:
  • Laukaisimen pitäminen puoliväliin painettuna pitkään.
  • Automaattitarkennuksen ottaminen käyttöön usein ottamatta kuvaa.
  • Image Stabilizer (Kuvanvakain) -objektiivin käyttäminen.
  • Wi-Fi-toimintojen käyttäminen.
  • Näytön toistuva käyttö.
  • Monitoimisen lisävarusteluistin kanssa yhteensopivien lisävarusteiden käyttäminen.
 • Mahdollisten otosten määrä voi laskea todellisten kuvausolosuhteiden mukaan.
 • Objektiivin toiminnot saavat käyttövirtansa kameran akusta. Tietyt objektiivit kuluttavat akkua muita objektiiveja nopeammin.
 • Kohdassa [Asetus: Akun tiedot] voit tarkistaa akun tilan ().