Vianmääritysopas

Jos kamerassa ilmenee ongelmia, katso ratkaisuja ensin tästä vianmääritysoppaasta. Jos tämä vianmääritysopas ei ratkaise ongelmaa, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään Canon-huoltokeskukseen.

Virtaan liittyvät ongelmat

Kameraa ei voi ladata.

Kamera ei aktivoidu, vaikka se olisi päällä.

 • Lataa kamera ().

Merkkivalo palaa edelleen tai vilkkuu, kun kamera on pois päältä.

 • Merkkivalo jää palamaan tai vilkkuu muutaman sekunnin ajan, jos kamera sammutetaan, kun kuvaa tallennetaan kortille. Kun kuvan tallennus on valmis, virta sammuu automaattisesti.

Akku ei kestä kauan.

 • Kameraa suositellaan käytettäväksi täyteen ladattuna ().
 • Seuraavat toiminnot lyhentävät akun käyttöaikaa ja vähentävät käytettävissä olevien kuvien määrää.

  • Videoiden tallentaminen pitkään
  • Langattoman tiedonsiirron toimintojen käyttö

Kamera sammuu itsestään.

 • Virransäästöominaisuus on käytössä ().

Kuvaamiseen liittyvät ongelmat

Kuvia ei voi kuvata tai tallentaa.

 • Varmista, että kortti on asetettu oikein ().
 • Jos kortti on täynnä, vaihda kortti tai tee tilaa poistamalla tarpeettomia kuvia (, ).
 • Poista Wi-Fi käytöstä ennen videoiden tallentamista. Videoita ei voi tallentaa, kun Wi-Fi-yhteys on muodostettuna.

Korttia ei voi käyttää.

Kuva on epätarkka tai epäselvä.

 • Paina laukaisinta varovasti, jotta kamera ei tärähdä (, ).

Näytössä näkyy [Videotallennuksen rajoitus].

 • [Videotallennuksen rajoitus] voi näkyä näytössä toistuvan videotallennuksen jälkeen tai jos pidät kameraa pitkään valmiustilassa videotallennusta varten. Kameran virta katkeaa automaattisesti noin 3 minuutin kuluttua, jos jatkat videoiden tallentamista [Videotallennuksen rajoitus]-kuvakkeen ollessa näytössä. Sammuta kamera, kun [Videotallennuksen rajoitus] näkyy näytössä, ja odota, kunnes kamera on jäähtynyt.

Videotallennuksen aikana näytössä näkyy punainen Punainen lämpötilavaroitus-kuvake.

 • Tämä ilmaisee, että kameran sisäinen lämpötila on korkea. Punainen [Punainen lämpötilavaroitus]-kuvake osoittaa, että videotallennus pysähtyy pian automaattisesti.

Videotallennus pysähtyy itsestään.

 • Jos kortin kirjoitusnopeus on hidas, videotallennus voi pysähtyä automaattisesti. Lisätietoja korteista, joille voi tallentaa videoita, on kohdassa Kortit, joille voi tallentaa videoita. Voit selvittää kortin kirjoitusnopeuden esimerkiksi kortin valmistajan verkkosivustosta.
 • Alusta kortti, jos kirjoitus- tai lukunopeus vaikuttaa hitaalta ().
 • Videotallennus pysähtyy automaattisesti 9 minuutin ja 59 sekunnin kuluttua.

Kuva välkkyy tai näytössä näkyy vaakasuoria raitoja videotallennuksen aikana.

 • Loisteputkivalo, LED-valaistus tai muut valonlähteet voivat aiheuttaa videotallennuksen aikana välkkymistä, vaakasuoria raitoja (kohinaa) tai epäsäännöllisiä valotuksia. Myös valotuksen (kirkkauden) tai värisävyn muutoksia voi tallentua.

Kohde näyttää vääristyneeltä videotallennuksen aikana.

 • Jos liikutat kameraa vasemmalle tai oikealle (panorointi) tai kuvaat liikkuvaa kohdetta, kuva saattaa näyttää vääristyneeltä.

En voi ottaa stillkuvia videotallennuksen aikana.

 • Stillkuvia ei voi ottaa videotallennuksen aikana. Lopeta videotallennus ennen valokuvien ottamista.

Langattomien toimintojen ongelmat

Ei voi muodostaa pariliitosta älypuhelimen kanssa.

 • Käytä älypuhelinta, joka on yhteensopiva Bluetooth-määritysversion 4.2 tai uudemman kanssa.
 • Ota Bluetooth käyttöön älypuhelimen asetusnäytössä.
 • Älypuhelimen Bluetooth-asetusnäytön kautta ei voi muodostaa laiteparia kameran kanssa. Asenna älypuhelimeen erillinen maksuton Camera Connect -sovellus ().
 • Yhdistäminen aiemmin pariliitetyn älypuhelimen kanssa ei ole mahdollista, jos toista kameraa varten rekisteröidyt pariliitostiedot ovat edelleen älypuhelimessa. Poista tällöin kameran rekisteröidyt pariliitostiedot älypuhelimen Bluetooth-asetuksista ja yritä muodostaa pariliitos uudelleen ().

Toiminnot, kuten kuvaaminen ja toisto, eivät ole mahdollisia.

 • Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettuna, tietyt toiminnot, kuten kuvaus ja toisto, eivät välttämättä ole mahdollisia. Katkaise Wi-Fi-yhteys ja suorita sitten toiminto.

Yhteyttä älypuhelimeen ei voida muodostaa uudelleen.

 • Yhteyden muodostaminen uudelleen ei ehkä ole mahdollista edes samalla kameralla ja älypuhelimella, jos olet muuttanut asetuksia tai valinnut muita asetuksia. Poista tällöin kameran yhteysasetukset älypuhelimen Wi-Fi-asetuksista ja määritä yhteyden asetukset uudelleen.
 • Yhteyttä ei välttämättä voi muodostaa, jos Camera Connect on käynnissä, kun määrität yhteysasetuksia uudelleen. Sulje tässä tapauksessa Camera Connect hetkeksi ja käynnistä se sitten uudelleen.

Käyttöongelmat

Kameran toiminta on epäjohdonmukaista. Painikkeet eivät vastaa.

 • Kyseessä saattaa olla kameran sisäinen virhe. Pakota kameran sammutus pitämällä Valikko- ja Videotallennus-painikkeita painettuina yhtä aikaa 8 sekunnin ajan. Odota hetki, ennen kuin käynnistät kameran uudelleen painamalla virtapainiketta.

Näyttöongelmat

Näytössä näkyy väärä kuvauspäivämäärä ja -aika.

 • Varmista, että oikea päivämäärä ja aika on asetettu ().
 • Tarkista aikavyöhyke ja kesäaika ().

Toisto-ongelmat

Stillkuvia ja videoita ei voi toistaa.

 • Kamera ei ehkä pysty toistamaan toisella kameralla otettuja kuvia.
 • Tietokoneella muokattuja videoita ei voi toistaa kameralla.

Videon toiston aikana voi kuulua mekaanisia ääniä tai kameran toimintojen ääniä.

 • Jos suoritat kameran toimintoja videotallennuksen aikana, kameran sisäinen mikrofoni voi tallentaa myös kameran toimintojen äänet.

Video näyttää jumiutuvan hetkellisesti.

 • Merkittävät valotuksen muutokset videotallennuksen aikana voivat aiheuttaa sen, että tallennus pysähtyy hetkeksi, kunnes kirkkaus vakiintuu.