Päivä/aika/vyöhyke

Kun kytket virran ensimmäistä kertaa tai jos päivämäärä/aika/vyöhyke on nollattu, aseta aikavyöhyke ensin näiden ohjeiden mukaisesti.

Kun määrität ensin aikavyöhykkeen, voit myöhemmin säätää tätä asetusta helposti tarpeen mukaan, ja päivämäärä/aika päivitetään vastaamaan sitä.

Muista asettaa päivämäärä/kellonaika, koska otettuihin kuviin liitetään kuvauspäivämäärän ja -ajan tiedot.

Huomautus

 • Näyttö on englanninkielinen, kun käynnistät virran ensimmäisen kerran.
 1. Valitse [Asetukset: Päivä/aika/vyöh.].

 2. Aseta vyöhyke.

  • Valitse [Aikavyöhyke] painamalla Suljin- tai Videotallennus-painiketta.
  • Paina SET.
  • Valitse aikavyöhyke painamalla Suljin- tai Videotallennus-painiketta ja paina sitten SET.
  • Jos aikavyöhykettäsi ei ole luettelossa, paina MENU-painiketta ja aseta sitten ero UTC-aikaan kohdassa [Aikaero].
  • Valitse [Aikaero]-vaihtoehto (+ tai -, tunnit tai minuutit) painamalla Suljin- tai Videotallennus-painiketta ja paina sitten SET.
  • Valitse arvo painamalla Suljin- tai Videotallennus-painiketta ja paina sitten SET.
  • Kun olet syöttänyt aikavyöhykkeen tai aikaeron, valitse [OK] painamalla Suljin- tai Videotallennus-painiketta ja paina sitten SET.
 3. Valitse päivämäärä ja aika.

  • Valitse vaihtoehto Suljin- tai Videotallennus-painikkeella ja paina sitten SET.
  • Valitse arvo painamalla Suljin- tai Videotallennus-painiketta ja paina sitten SET.
 4. Aseta kesäaika.

  • Määritä asetus tarpeen mukaan.
  • Valitse [Kesäaika ei käytössä] painamalla Suljin- tai Videotallennus-painiketta ja paina sitten SET.
  • Valitse [Kesäaika] painamalla Suljin- tai Videotallennus-painiketta ja paina sitten SET.
  • Kun kesäajan asetuksena on [Kesäaika], vaiheessa 3 asetettua aikaa siirretään tunti eteenpäin. Jos [Kesäaika ei käytössä] on asetettu, kesäaika peruutetaan ja aikaa siirretään taaksepäin tunnin verran.
 5. Poistu asetuksesta.

  • Valitse [OK] painamalla Suljin- tai Videotallennus-painiketta.

Huomio

 • Päivämäärä-, aika- ja aikavyöhykeasetukset voivat nollautua, jos akku tyhjenee tai jos kamera on alttiina pakkaselle pitkän aikaa. Jos näin tapahtuu, aseta ne uudelleen.
 • Kun olet muuttanut [Vyöhyke/aikaero]-asetusta, tarkista, että asetettuna on oikea päivämäärä ja aika.

Huomautus

 • Automaattisen virrankatkaisun aikaa voidaan pidentää, kun [Asetukset: Päivä/aika/vyöh.] ‑näyttö on näkyvissä.