RAW-kuvan käsittely

Voit käsitellä RAW- tai Pakattu RAW-kuvia kameralla ja luoda niistä JPEG- tai HEIF-kuvia. RAW-kuvat pysyvät sellaisina kuin ne otettiin, joten voit käsittelyehtoja muuttamalla luoda niin monta JPEG-kuvaa kuin tarvitaan.

Voit myös käsitellä RAW-kuvia Digital Photo Professional ‑ohjelmistolla (EOS-ohjelma).

Huomio

 • Käsitteleminen HEIF-muotoon ei ole käytettävissä RAW- tai Pakattu RAW-kuville, jotka on otettu laajennetulla ISO-herkkyydellä (H).
 1. Valitse [Toisto: RAW-kuvan käsittely].

 2. Valitse vaihtoehto ja valitse sitten kuvat.

  • Voit valita käsiteltäväksi useita kuvia kerralla.

  Valitse kuvat

  • Valitse käsiteltävä kuva Pikavalitsin-valitsinta kääntämällä ja paina sitten Pikavalinta/aseta-painiketta.
  • Paina MENU-painiketta.

  Valitse alue

  • Valitse ensimmäinen kuva (aloituskohta).
  • Valitse viimeinen kuva (lopetuskohta). Kaikkiin ensimmäisen ja viimeisen kuvan välisellä alueella oleviin kuviin lisätään valintamerkki [Valintamerkki].
  • Toista tämä vaihe, jos haluat käsitellä muita kuvia.
  • Paina MENU-painiketta.
 3. Määritä haluamasi käsittelyehdot.

  Käytä kuvausasetuksia

  • Kuvat käsitellään käyttäen kuvausajankohdan kuva-asetuksia.
  • [Kuvaaminen: HDR-kuvaus ] ‑asetuksella [Päällä] otetut kuvat käsitellään HEIF-muotoon ja asetuksella [Pois] otetut kuvat käsitellään JPEG-muotoon.

  Määritä käsittely→JPEG/Määritä käsittely→HEIF

  • Valitse vaihtoehto käyttämällä Monitoimiohjain.
  • Muuta asetusta kääntämällä Päävalintakiekko- tai Pikavalitsin-valitsinta.
  • Avaa toiminnon asetusnäyttö painamalla Pikavalinta/aseta-painiketta.
  • Voit nollata asetukset painamalla AE-lukitus-painiketta ja valitsemalla [OK], kun vahvistusviesti näytetään.

  Vertailunäyttö

  • Voit vaihtaa näyttöjen [Muut. jälkeen] ja [Kuvausasetukset] välillä painamalla INFO-painiketta ja kääntämällä Pikavalitsin-valitsinta.
  • [Muut. jälkeen]-näytössä oranssilla näkyvät kohteet ovat kuvan ottamisen jälkeen muokattuja kohteita.
  • Palaa käsittelyehtonäyttöön painamalla MENU-painiketta.
 4. Tallenna.

  • Kun käytetään asetusta [Määritä käsittely→JPEG] tai [Määritä käsittely→HEIF], valitse [] (Tallenna).
  • Lue ilmoitus ja valitse [OK].
  • Jos haluat käsitellä muita kuvia, valitse [Kyllä] ja toista vaiheet 2–4.
 5. Valitse näytettävä kuva.

  • Valitse [Alkup. kuva] tai [Käsitelty kuva].
  • Valittu kuva näytetään.

Suurennettu näkymä

Voit suurentaa toiminnossa [Määritä käsittely→JPEG] tai [Määritä käsittely→HEIF] näytetyt kuvat painamalla AF-pisteen valinta-painiketta. Suurennussuhde vaihtelee [Kuvan laatu]-asetuksen mukaan. Voit vierittää suurennettua kuvaa Monitoimiohjain-valitsimella.

Voit peruuttaa näkymän suurentamisen painamalla AF-pisteen valinta-painiketta uudelleen.

Huomio

 • Kun käsittelyyn käytetään [Digit. objekt. optimoija] ‑asetusta [Voimakas], tulokset näytetään vain suurennetussa näkymässä. Tuloksia ei näytetä normaalissa näytössä.

Kuvien käsittely määritetyillä kuvasuhteilla

Määritetyn kuvasuhteen JPEG- tai HEIF-kuvia luodaan käsittelemällä RAW-kuvia, jotka otetaan [Kuvaaminen: Stillkuvan kuvas.] () ‑asetuksen arvolla [1:1], [4:3] tai [16:9].

RAW-kuvan käsittelyvaihtoehdot

 • : Kirkkauden säätö

  Kuvan kirkkauden säätöalue on enintään ±1 yksikköä 1/3-yksikön välein.

 • : Valkotasapaino ()

  Voit valita valkotasapainon. Jos valitset [Automaattinen valkotasapaino], voit valita [Autom.: Ympäristön etus.] tai [Autom.: Valkoisen etusija]. Jos valitset [Värilämpötila], voit säätää värilämpötilaa.

 • : Kuva-asetukset ()

  Voit valita kuva-asetukset. Voit säätää terävyyttä, kontrastia ja muita ominaisuuksia.

  [Automaatti], [Oma asetus 1], [Oma asetus 2] ja [Oma asetus 3] eivät ole käytettävissä, kun [Määritä käsittely→HEIF] on asetettu.

 • : Selkeys ()

  Voidaan asettaa alueelle –4–+4.

  Ei käytettävissä, kun [Määritä käsittely→HEIF] on asetettu.

 • : Auto Lighting Optimizer/: Autom. valotuksen optimointi ()

  Voit määrittää Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen optimointi) ‑toiminnon.

 • : Kohinanvaim.suur.herk ()

  Voit valita kohinan vaimennuksen suurilla ISO-herkkyyksillä. Jos vaikutusta on vaikea havaita, suurenna kuvaa ().

 • : Kuvan laatu ()

  Kun luot JPEG- tai HEIF-muotoisen kuvan, voit määrittää kuvanlaadun.

 • : Väriavaruus ()

  Voit valita joko sRGB- tai Adobe RGB ‑väriavaruuden. Koska kameran näyttö ei ole yhteensopiva Adobe RGB ‑väriavaruuden kanssa, muutosta voi olla vaikea havaita, kun kumpi tahansa väriavaruus on valittu.

  [HDR PQ] näytetään, kun [Määritä käsittely→HEIF] on asetettu, mutta ei ole valittavissa oleva vaihtoehto.

 • : Obj.väärist. korjaus

  • : Reunojen val. korjaus ()

   Objektiivin ominaisuuksista johtuva ilmiö, joka saa kuvan kulmat näyttämään tummemmilta, voidaan korjata. Jos [Päällä] on valittuna, korjattu kuva näkyy näytöllä. Jos vaikutusta on vaikea havaita, suurenna kuvaa () ja tarkista sen neljä kulmaa. Korjausta tehdään vähemmän kuin suurin mahdollinen korjaus Digital Photo Professional ‑ohjelmistolla (EOS-ohjelma, ). Jos korjauksen vaikutukset eivät näy selkeästi, tee reunojen valaistuksen korjaus Digital Photo Professional ‑ohjelmistolla.

  • : Vääristymien korjaus ()

   Objektiivin ominaisuuksista johtuvat kuvan vääristymät voidaan korjata. Jos [Päällä] on valittuna, korjattu kuva näkyy näytöllä. Kuvan reunat rajataan korjatussa kuvassa.

   Koska kuvan tarkkuus voi näyttää hieman heikentyneeltä, säädä tarvittaessa kuva-asetuksen terävyysparametrin asetusta.

  • : Digit. objekt. optimoija ()

   Korjaa objektiivin vääristymiä, diffraktiota ja alipäästösuotimesta johtuvaa terävyyden heikkenemistä käyttämällä optisia suunnitteluarvoja. Kun haluat tarkistaa tämän asetuksen arvon [Voimakas] tai [Normaali] vaikutuksen, käytä suurennettua näkymää (). Ilman suurennusta digitaalisen objektiivin optimoijan asetuksen [Voimakas] vaikutusta ei näytetä. Kun valitset [Voimakas] tai [Normaali], sekä väriaberraatiota että diffraktiota korjataan, vaikka näitä vaihtoehtoja ei näytetä.

  • : Väriaberr. korjaus ()

   Objektiivin ominaisuuksista johtuvat väriaberraatiot (kohteen ääriviivojen värjäytymiset) voidaan korjata. Jos [Päällä] on valittuna, korjattu kuva näkyy näytöllä. Jos vaikutusta on vaikea havaita, suurenna kuvaa ().

  • : Diffraktion korjaus ()

   Kuvan terävyyttä heikentävä objektiivin aukon diffraktio voidaan korjata. Jos [Päällä] on valittuna, korjattu kuva näkyy näytöllä. Jos vaikutusta on vaikea havaita, suurenna kuvaa ().

Huomio

 • RAW-kuvien käsitteleminen kamerassa ei tuota aivan samanlaisia tuloksia kuin RAW-kuvien käsitteleminen Digital Photo Professional ‑ohjelmistossa (EOS-ohjelma).
 • Jos suoritat [Kirkkauden säätö] ‑toiminnon, häiriöt, juovaisuus jne. saattavat voimistua säädön vaikutuksesta.
 • Kun [Digit. objekt. optimoija] on määritetty, kohina saattaa lisääntyä korjauksen vaikutusten myötä.
 • Kun [Digit. objekt. optimoija] on määritetty, kuvan reunat saattavat korostua joissa kuvausolosuhteissa. Säädä terävyyttä kuva-asetuksissa tarpeen mukaan.
 • Kun [Digit. objekt. optimoija] ‑asetus on [Voimakas], käsittely voi kestää jonkin aikaa.

Huomautus

 • Objektiivin vääristymien korjauksen vaikutus vaihtelee objektiivin ja kuvausolosuhteiden mukaan. Vaikutusta voi olla vaikea havaita käytetystä objektiivista, kuvausolosuhteista ja muista tekijöistä riippuen.