Stillkuvan kuvasuhde

Voit muuttaa kuvan kuvasuhdetta.

 1. Valitse [Kuvaaminen: Stillkuvan kuvas.].

 2. Määritä kuvasuhde.

  • Valitse kuvasuhde.
  • Jos haluat jatkaa muuttamatta kuvausaluenäyttöä, paina Pikavalinta/aseta-painiketta.
 • JPEG-kuvat

  Kuvat tallennetaan valitun kuvasuhteen mukaisina.

 • RAW-kuvat

  Kuvat tallennetaan aina kuvasuhteella [3:2]. Valitun kuvasuhteen tiedot lisätään RAW-kuvatiedostoon. Sen avulla Digital Photo Professional (EOS-ohjelma) pystyy tuottamaan kuvan, jonka kuvasuhde on sama kuin kuvattaessa, kun käsittelet RAW-kuvia tällä ohjelmistolla.

 1. Valitse, miten kuvausalue näytetään.

  • Paina vaiheen 2 näytössä INFO-painiketta.
  • Valitse näytön tyyppi ja paina sitten Pikavalinta/aseta-painiketta.

Huomautus

 • RAW-kuvat, jotka on otettu kuvasuhteella [4:3], [16:9] tai [1:1] näytetään toiston aikana käyttäen kuvausalueen osoittavia viivoja. Näitä viivoja ei kuitenkaan tallenneta kuvaan. Huomaa, että vain kuvauksen kuva-alue näytetään kuvaesityksissä ().