Kuvaaminen käyttäen välkynnänpoistoa

Valotus ja väri voivat tulla näkyviin jatkuvassa kuvauksessa, kun valotusaika on lyhyt ja valonlähde välkkyvä (kuten loistevalo), koska pystysuuntainen valotus saattaa olla epätasainen. Kuvaaminen käyttäen välkynnänpoiston avulla voit ottaa kuvia, joissa välkyntä vaikuttaa vähemmän valotukseen ja väreihin.

 1. Valitse [Kuvaaminen: Välkynnänpoisto].

 2. Valitse [Päällä].

 3. Ota kuva.

Huomio

 • Kun asetus on [Päällä] ja kuvaat välkkyvän valonlähteen valossa, laukaisuviive voi olla pidempi. Lisäksi jatkuvan kuvauksen nopeus voi hidastua ja kuvausväli voi muuttua epäsäännölliseksi.
 • Vain taajuuksilla 100Hz tai 120Hz tapahtuva välkyntä voidaan havaita. Lisäksi, jos valonlähteen välkyntätaajuus muuttuu jatkuvan kuvauksen aikana, välkynnän vaikutusta ei voida vähentää.
 • Tilassa Joustava AE-esivalinta, Ohjelmoitu AE tai Aukon esivalinta otettujen kuvien värisävy saattaa vaihdella, jos valotusaika muuttuu jatkuvan kuvauksen aikana tai jos otat useita kuvia samasta näkymästä eri valotusajoilla. Voit välttää värisävyjen vaihtelun käyttämällä kiinteää valotusaikaa kuvaustilassa Joustava AE-esivalinta, Käsisäätöinen valotus tai Valotusajan esivalinta.
 • Otettujen kuvien värisävyt voivat vaihdella asetuksilla [Päällä] ja [Pois].
 • Valotusaika, aukkoarvo ja ISO-herkkyys voivat muuttua, kun aloitat kuvauksen AE-lukituksella.
 • Jos kohteen tausta on tumma tai jos kuvassa on kirkas valonlähde, kamera ei välttämättä havaitse välkyntää kunnolla.
 • Välkynnänpoisto ei ehkä ole mahdollista tietyissä valaistuksissa.
 • Valonlähteestä riippuen kamera ei välttämättä pysty havaitsemaan välkyntää.
 • Valonlähteestä ja kuvausolosuhteista riippuen tämän toiminnon käyttäminen ei välttämättä johda odotettuun tulokseen.

Huomautus

 • On suositeltavaa ottaa muutama testikuva etukäteen.
 • Voit havaita välkynnän manuaalisesti (esimerkiksi valonlähteen vaihtuessa) painamalla Pikavalinta/aseta-painiketta, valitsemalla [Välkynnänpoisto] ja painamalla sitten INFO-painiketta.
 • Välkyntää ei vähennetä peruskuvaustiloissa.
 • Välkynnänpoisto toimii myös salamakuvauksessa. Haluttua lopputulosta ei välttämättä saavuteta langatonta salamavalokuvausta käytettäessä.