Videotallennus

Videot Videokuvaus automaattivalotuksella

Valotusta ohjataan automaattisesti sopimaan kirkkauteen.

 1. Käännä tilan valintakiekko asentoon Videot.

 2. Valitse [Kuvaaminen: Kuvaustapa].

 3. Valitse [Videon autom.valot.].

 4. Tarkenna kohteeseen.

  • Ennen kuin aloitat videon kuvaamisen, tarkenna automaattitarkennuksella () tai manuaalitarkennuksella ().
  • Oletuksena [Automaattitarkennus: Videon servotark.] ‑asetuksena on [Päällä], jotta kamera jatkaa aina tarkennusta ().
  • Kun painat laukaisimen puoliväliin, kamera tarkentaa käyttäen määrittämääsi AF-aluetta.
 5. Tallenna video.

  • Aloita videon tallentaminen painamalla videokuvauspainiketta. Voit aloittaa videon tallennuksen myös napauttamalla näytön kohtaa [Videotallennus].
  • Videotallennuksen aikana [Tarkennuksen ilmaisinREC] ‑kuvake (1) näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.
  • Videomikrofoni (2) tallentaa ääntä.
  • Lopeta videon kuvaus painamalla videokuvauspainiketta uudelleen. Voit lopettaa videon tallennuksen myös napauttamalla näytön kohtaa [Pysäytä video].

ISO-herkkyys [Videot]-tilassa

ISO-herkkyys asetetaan automaattisesti. Katso kohta ISO-herkkyys videotallennuksessa.

Videon käsisäätöinen valotus Videokuvaus käsisäätöisellä valotuksella

Voit määrittää käsin videokuvauksen valotusajan, aukkoarvon ja ISO-herkkyyden.

 1. Käännä tilan valintakiekko asentoon Videot.

 2. Valitse [Kuvaaminen: Kuvaustapa].

 3. Valitse [Videon man.valotus].

 4. Aseta valotusaika, aukkoarvo ja ISO-herkkyys.

  • Paina laukaisin puoliväliin ja tarkista valotustason ilmaisin.
  • Aseta valotusaika (1) kääntämällä Päävalintakiekko-valitsinta, aukkoarvo (2) kääntämällä Pikavalitsin-valitsinta ja ISO-herkkyys (3) painamalla ISO-painiketta.
  • Käytettävissä olevat valotusajat vaihtelevat kuvataajuuden mukaan ().
 5. Tarkenna ja kuvaa video.

Huomio

 • Vältä muuttamasta videotallennuksen aikana valotusaikaa, aukkoarvoa tai ISO-herkkyyttä, sillä valotuksen muutokset voivat tallentua tai suurilla ISO-herkkyyksillä voi esiintyä enemmän kohinaa.
 • Kun kuvaat videolle liikkuvaa kohdetta, suositeltava valotusaika on noin 1/25 s–1/125 s. Mitä lyhyempi valotusaika, sitä vähemmän pehmeältä kohteen liike näyttää.
 • Jos muutat valotusaikaa loisteputki- tai LED-valaistuksessa kuvatessasi, tallennetussa kuvassa voi näkyä välkyntää.

Huomautus

 • Valotuksen korjaus voidaan asettaa Automaattinen ISO-herkkyys ‑toiminnolla ±3 yksikön alueella seuraavasti.

  • Napauta valotustason ilmaisinta.
  • [Kuvaaminen: Valotuksen korj.]
  • Kierrä säätörengasta, kun painat laukaisimen puoliväliin.
 • Kun automaattinen ISO-herkkyys on määritetty, voit lukita ISO-herkkyyden painamalla AE-lukitus-painiketta. Kun lukitus on tehty videotallennuksen aikana, ISO-herkkyyslukituksen voi peruuttaa painamalla AE-lukitus-painiketta uudelleen.
 • Jos painat AE-lukitus-painiketta ja sommittelet kuvan uudelleen, näet valotustason ilmaisimessa () valotustason eron verrattuna siihen, kun painoit AE-lukitus-painiketta.

ISO-herkkyys [Videon käsisäätöinen valotus]-tilassa

Voit asettaa ISO-herkkyyden manuaalisesti tai valita [AUTO]-asetuksen, joka asettaa sen automaattisesti. Lisätietoja ISO-herkkyydestä on kohdassa ISO-herkkyys videotallennuksessa.

Valotusaika

Tilassa [Videon käsisäätöinen valotus] käytettävissä olevat valotusajat vaihtelevat määritetyn videon koolle määrittämäsi kuvataajuuden mukaan.

Kuvataajuus Valotusaika (sekuntia)
Normaali videotallennus Suuren kuvataajuuden videotallennus
119,9 kuvaa/s 1/4000–1/125
100,0 kuvaa/s 1/4000–1/100
59,94 kuvaa/s 1/4000–1/8
50,00 kuvaa/s
29,97 kuvaa/s
25,00 kuvaa/s
23,98 kuvaa/s

HDR-videotallennus HDR-videotallennus

Voit kuvata suuren dynaamisen alueen videoita, joissa suuren kontrastin huippuvalojen yksityiskohdat säilyvät.

Huomautus

 • Videot tallennetaan Full HD29.97fpsIPB (normaali) (NTSC)- tai Full HD25.00fpsIPB (normaali) (PAL) ‑tarkkuudella.
 1. Käännä tilan valintakiekko asentoon Videot.

 2. Valitse [Kuvaaminen: Kuvaustapa].

 3. Valitse [HDR-video].

 4. Kuvaa HDR-video.

  • Kuvaa video samalla tavalla kuin normaali video.
  • Tietoja käytettävissä olevista tiedostokokovaihtoehdoista ja tallennusajasta on kohdassa Videotallennus.

Huomio

 • Koska HDR-video luodaan yhdistämällä useita kuvia, osa videosta voi näyttää vääristyneeltä. Tämän huomaa paremmin käsivarauksessa tallennuksessa, johon kameran tärähtely vaikuttaa, joten harkitse jalustan käyttöä. Huomaa, että vaikka kuvauksessa käytettäisiin jalustaa, HDR-videon kuvien toistossa yksitellen tai hidastetussa toistossa voi näkyä normaalitoistoa enemmän jälkikuvia tai kohinaa.
 • Kuvan väri ja kirkkaus voivat muuttua huomattavasti hetkeksi, jos muutat HDR-videotallennuksen asetuksia. Lisäksi videota ei päivitetä hetkeen ja kuva pysähtyy hetkiseksi. Ota tämä huomioon, kun tallennat videoita ulkoiseen laitteeseen HDMI:n kautta.

Stillkuvien kuvaus

Stillkuvia ei voi kuvata videotallennustilassa. Jos haluat ottaa stillkuvia, vaihda toiseen kuvaustilaan kääntämällä valintakiekkoa.

Tietonäyttö (videokuvaus)

Lisätietoja videotallennusnäytön kuvakkeista on kohdassa Tietonäyttö.

Huomio

 • Videotallennuksen jäljellä oleva aika on vain viitteellinen.
 • Videotallennus saattaa pysähtyä ennen alun perin näytetyn tallennusajan kulumista, jos punainen [Ylikuumenemisen rajoitus (punainen)]-kuvake tulee näkyviin kameran korkean sisälämpötilan takia tallennuksen aikana ().