Manuaalitarkennus

Jos tarkennus ei onnistu automaattitarkennuksella, voit suurentaa kuvaa ja tarkentaa manuaalisesti.

 1. Määritä tarkennustilaksi MF.

  • RF-objektiivit, joissa ei ole tarkennustavan valintakytkintä

   • Kun [Asetus: -kytkin (AF/MF)] ‑asetus on [Päällä] (), aseta kameran edessä oleva tarkennustavan valintakytkin asentoon MF.

   • Kun [Asetus: -kytkin (AF/MF)] ‑asetus on [Pois] (), määritä [Automaattitarkennus: Tarkennustapa]-asetuksen arvoksi [MF].

  • RF-objektiivit, joissa on tarkennustavan valintakytkin

   Aseta objektiivin tarkennustavan valintakytkin asentoon MF. Kameran tarkennustavan valintakytkin on nyt poistettu käytöstä.

 2. Suurenna kuvaa.

  • Kukin [Suurenna tai pienennä]-napautus vaihtaa suurennussuhdetta seuraavasti.
 3. Siirrä suurennettua aluetta.

  • Siirrä suurennettu alue oikeaan paikkaan tarkennusta varten Monitoimiohjain-valinnalla.
  • Keskitä suurennettu alue painamalla Monitoimiohjain suoraan sisään.
 4. Tarkenna manuaalisesti.

  • Katso suurennettua kuvaa ja tarkenna kääntämällä objektiivin tarkennusrengasta.
  • Palaa tarkennuksen jälkeen normaaliin näkymään napauttamalla [Suurenna tai pienennä].

Huomautus

 • Suurennetussa näkymässä valotus on lukittu.
 • Voit käyttää kosketuslaukaisinta kuvan ottamiseen myös manuaalisessa tarkennuksessa.

Manuaalisen tarkennuksen korostuksen asettaminen (ääriviivojen korostaminen)

Tarkennettujen kohteiden reunat voidaan näyttää värillisinä, jotta tarkennus olisi helpompaa. Voit asettaa ääriviivojen värin ja säätää reunan tunnistuksen herkkyyden (tason) tarpeen mukaan.

 1. Valitse [Automaattitarkennus: Man. tark. korost. aset.].

 2. Valitse [Korostus].

  • Valitse [Päällä].
 3. Määritä [Taso] ja [Väri].

  • Määritä tarvittava asetus.

Huomio

 • Korostusnäyttöä ei näytetä suurennetussa näkymässä.
 • HDMI-lähtöä käytettäessä korostusnäyttöä ei näytetä HDMI:n kautta yhdistetyssä laitteessa. Huomaa, että korostusnäyttö näytetään kameran näytössä, kun [Kuvaaminen: HDMI-näyttö] ‑asetuksena on [+].
 • Manuaalisen tarkennuksen korostusta voi olla vaikea erottaa suurilla ISO-herkkyyksillä, erityisesti, kun ISO-laajennus on asetettu. Jos tarpeellista, pienennä ISO-herkkyyttä tai aseta [Korostus]-asetukseksi [Pois].

Huomautus

 • Näytössä näkyvää korostusta ei tallenneta kuviin.

Tarkennusopas

Kun [Automaattitarkennus: Tarkennusopas] ‑asetukseksi määritetään [Päällä], näkyviin tulee opaskehys, joka näyttää, mihin suuntaan tarkennusta on säädettävä ja paljonko säätöä tarvitaan.

 1. Valitse [Automaattitarkennus: Tarkennusopas].

 2. Valitse [Päällä].

  • Opaskehys näytetään pääkohteeksi tunnistetun henkilön kasvoilla.
  • Saat opaskehyksen näkymään pääkohteeksi tunnistetun henkilön silmien lähellä määrittämällä [Automaattitarkennus: Kohteen seuranta] ‑asetuksen arvoksi [Päällä] ja [Automaattitarkennus: Silmäntunnistus] ‑asetuksen arvoksi [Päällä].
  • Painettuasi AF-pisteen valinta-painiketta voit siirtää opaskehystä käyttämällä Monitoimiohjain suuntaan, johon painat.
  • Siirrettyäsi opaskehystä käyttämällä Monitoimiohjain voit asettaa sen painamalla Pikavalinta/aseta-painiketta.
  • Voit myös siirtää ja asettaa opaskehyksen napauttamalla näyttöä.
  • Voit keskittää opaskehyksen napauttamalla [Aseta AF-piste keskelle] tai painamalla Monitoimiohjain suoraan sisään.

Opaskehys ilmaisee nykyisen tarkennuskohdan ja säätömäärän seuraavasti.

Paljon säätöä tarvitaan äärettömyyttä kohti

Hieman säätöä tarvitaan äärettömyyttä kohti

Tarkka

Hieman säätöä tarvitaan lähietäisyyttä kohti

Paljon säätöä tarvitaan lähietäisyyttä kohti

Säätötietoja ei havaittu

Huomio

 • Automaattitarkennukselle hankalissa kuvausolosuhteissa (), opaskehystä ei ehkä näytetä oikein.
 • Suuret aukkoarvot estävät todennäköisemmin opaskehyksen näyttämisen oikein.
 • AF-pisteitä ei näytetä, kun opaskehys on näkyvissä.
 • Opaskehystä ei näytetä seuraavissa olosuhteissa.
  • Kun tarkennustila on Automaattitarkennus kamerassa tai objektiivissa
  • Kun näyttö on suurennettu
  • Kun digitaalizoom on määritetty
 • Opaskehystä ei näytetä oikein, kun siirretään tai kallistetaan TS-E-objektiivia.

Huomautus

 • Kameran automaattisen virrankatkaisun laskin ei laske aikaa, joka on käytetty tarkennuksen säätämiseen objektiivin sähköisen tarkennusrenkaan avulla.