Image Stabilizer (Kuvanvakain)

Objektiivin kuvanvakain vähentää kameran tärähtelyä stillkuvia kuvattaessa. Objektiivin kuvanvakaimen voi aktivoida, kun käytössä on kuvanvakaimellinen objektiivi ilman kuvanvakaimen kytkintä, määrittämällä [Vakaustoiminto]-asetukseksi [Päällä] seuraavasti. Huomaa, että [Vakaustoiminto]-asetusta ei näytetä, kun käytössä on kuvanvakaimellinen objektiivi, jossa on kuvanvakaimen kytkin. Siinä tapauksessa objektiivin kuvanvakaimen kytkimen asettaminen asentoon ON aktivoi objektiivin kuvanvakaimen.

  1. Valitse [Kuvaaminen: Vakaustoiminto (kuvanvakain)].

  2. Valitse jokin [Vakaustoiminto]-vaihtoehto.

  • [Pois]

    Poistaa kuvanvakaimen käytöstä.

  • [Päällä]

    Kameran tärähtelyä korjataan.

Huomio

  • Joissakin tapauksissa tämä ei vakauta tiettyjä objektiiveja riittävästi.

Huomautus