Tarkennusmenetelmän valitseminen

Tarkennusmenetelmä

Kasvot+Seuranta: Kasvot+Seuranta

Kamera tunnistaa ja tarkentaa ihmisten tai eläinten kasvoihin. Tarkennuspiste [Tarkennuspiste] näkyy tunnistettujen kasvojen päällä, minkä jälkeen kasvoja seurataan.

Jos kasvoja ei havaita, koko AF-aluetta käytetään automaattiseen tarkennuksen valintaan.

Jatkuvassa tarkennuksessa voit asettaa jatkuvan tarkennuksen alkupisteen (). Tarkennus jatkuu niin kauan kuin AF-aluekehys pystyy seuraamaan kohdetta kuvattaessa.

Pistetarkennus: Pistetarkennus

Kamera tarkentaa kapeammalle alueelle kuin 1 pisteen AF -toiminnolla.

1 pisteen AF: 1 pisteen AF

Kamera tarkentaa käyttäen yhtä tarkennuspistettä [1 pisteen AF].

Laajenna AF-alue: Laajenna AF-alue: AF-pisteen laajennus

Tarkentaa käyttäen yhtä tarkennuspistettä [1 pisteen AF] ja tässä sinisellä merkittyjä tarkennuspisteitä. Tämä on tehokasta liikkuville kohteille, joita on vaikea seurata 1 pisteen AF -toiminnolla.

Tarkennus haluamaasi kohteeseen on helpompaa kuin vyöhyketarkennuksella.

Jatkuvaa tarkennusta käytettäessä tarkennetaan ensin käyttäen tarkennuspistettä [1 pisteen AF].

Laajenna AF-alue (käsivalinta: ympäri): Laajenna AF-alue: Ympäri

Tarkennuksessa käytetään yhtä tarkennuspistettä [1 pisteen AF] ja tässä sinisellä rajattuja ympäröiviä tarkennuspisteitä, mikä tekee liikkuvan kohteen tarkentamisesta helpompaa kuin Laajenna AF-alue -toiminnolla. Laajenna AF-alue. Jatkuva tarkennustoiminta on sama kuin Laajenna AF-alue: Laajenna AF-alue -toiminnolla.

Vyöhyketarkennus: Vyöhyketark.

Käyttää automaattista tarkennuksen valintaa vyöhykekehyksissä ja kattaa laajemman alueen kuin Laajenna AF-alue -toiminto, mikä tekee tarkennuksesta helpompaa kuin Laajenna AF-alue -toiminnolla.

Tarkennusalueiden määrityksessä käytetään lähimmän kohteen lisäksi muita tekijöitä, kuten kasvot (ihmisten tai eläinten), kohteen liike ja kohteen etäisyys.

Tarkennetuissa tarkennuspisteissä näkyy [1 pisteen AF].

Suuri vyöhyketarkennus (pysty): Suuri vyöhyketark.: Pysty

Käyttää automaattista tarkennuksen valintaa pystysuorassa suuressa vyöhyketarkennuksessa ja kattaa laajemman alueen kuin vyöhyketarkennus, mikä tekee tarkennuksesta helpompaa kuin 1 pisteen AF- / Laajenna AF-alue -toiminnolla sekä myös tehokkaampaa liikkuville kohteille.

Tarkennusalueiden määrityksessä käytetään lähimmän kohteen lisäksi muita tekijöitä, kuten kasvot (ihmisten tai eläinten), kohteen liike ja kohteen etäisyys.

Tarkennetuissa tarkennuspisteissä näkyy [1 pisteen AF].

Suuri vyöhyketarkennus (vaaka): Suuri vyöhyketark.: Vaaka

Käyttää automaattista tarkennuksen valintaa vaakasuorassa suuressa vyöhyketarkennuksessa ja kattaa laajemman alueen kuin vyöhyketarkennus, mikä tekee tarkennuksesta helpompaa kuin 1 pisteen AF- / Laajenna AF-alue -toiminnolla sekä myös tehokkaampaa liikkuville kohteille.

Tarkennusalueiden määrityksessä käytetään lähimmän kohteen lisäksi muita tekijöitä, kuten kasvot (ihmisten tai eläinten), kohteen liike ja kohteen etäisyys.

Tarkennetuissa tarkennuspisteissä näkyy [1 pisteen AF].

Tarkennusmenetelmän valitseminen

Voit valita kuvausolosuhteisiin ja kohteeseen sopivan tarkennusmenetelmän.

Jos haluat mieluummin tarkentaa manuaalisesti, katso Manuaalitarkennus.

 1. Valitse [Automaattitarkennus: Tarkenn.menetelmä].

 2. Valitse tarkennusmenetelmä.

Huomautus

 • [Älykäs automaattikuvaus]-tilassa [Kasvot+Seuranta] määritetään automaattisesti.
 • Voit määrittää tarkennusmenetelmän myös painamalla AF-pisteen valinta-painiketta ja sitten Monitoimi-painiketta.
 • Seuraavat kuvaukset koskevat tilannetta, jossa kameran tarkennustoimintana on [Kertatark.] (). Kun on valittu [Jatkuva tark.] (), AF-piste muuttuu siniseksi, kun tarkennus saavutetaan.

Kasvot (Kasvot)+Seuranta: Kasvot+Seuranta

Kamera tunnistaa ja tarkentaa ihmisten tai eläinten kasvoihin. Jos kasvot liikkuvat, tarkennuspiste [Tarkennuspiste] liikkuu kasvojen mukana.

Mikäli määrität [Automaattitarkennus: Silmäntunnistus] -asetukseksi [Päällä], kuvattaessa tarkennetaan kohteen silmiin ().

 1. Tarkista AF-piste.

  • Tarkennuspiste [Tarkennuspiste] ilmestyy tunnistettujen kasvojen kohdalle.
  • Useita kasvoja tunnistettaessa voit valita kasvot, joihin tarkennetaan, painamalla AF-pisteen valinta-painiketta, jolloin tarkennuspisteeksi vaihtuu [Tarkennuspisteen säätäminen], ja käyttämällä sitten Monitoimiohjain. Kun käytät Monitoimiohjain, tarkennuspiste vaihtuu taas asetukseen [Kohteen seurannan säätäminen].
  • Voit valita kasvot myös näyttöä napauttamalla.
 2. Tarkenna ja ota kuva.

  • Kun painat laukaisimen puoliväliin ja kohde on tarkennettu, AF-piste muuttuu vihreäksi ja kamerasta kuuluu äänimerkki.

   Oranssi AF-piste tarkoittaa, että kamera ei pystynyt tarkentamaan kohteita.

Huomautus

 • Jos valitset henkilön tai eläimen kasvot manuaalisesti napauttamalla näyttöä tai käyttämällä Monitoimiohjain, tarkennuskehyksen asetukseksi tulee [Seurannan kohde], tämä kohde lukitaan seurantaa varten ja kamera seuraa kohdetta, vaikka se liikkuisi näytössä.
 • Voit vapauttaa seurannan lukituksen napauttamalla [Kohteen seurannan vapauttaminen] tai painamalla SET.

Muistutus

 • Tarkentaminen näyttöä napauttamalla tarkentaa käyttäen [Kertatark.]-toimintoa riippumatta automaattitarkennuksen asetuksesta.
 • Jos kohteen kasvoja ei voi tarkentaa kunnolla, kasvontunnistus ei onnistu. Säädä tarkennusta manuaalisesti () niin, että kasvot havaitaan, ja suorita sitten automaattitarkennus.
 • Toiminto saattaa tunnistaa muita kohteita kuin ihmiskasvot tai eläimen kasvot tai vartalon.
 • Kasvontunnistus ei toimi, jos kasvot ovat kuvassa hyvin pienet tai suuret, liian kirkkaat tai tummat tai osittain piilossa.
 • Eläinten kasvontunnistus ei ole mahdollista, jos kohde on liian kaukana tai ei ole vakaasti kasvot kameraa kohden. Tarkennuspisteitä näkyy koko vartalon alueella.
 • Tunnistus ei ole mahdollista metsään suojavärityksellä sulautuville linnuille tai vastaavissa tilanteissa.
 • Automaattitarkennus ei ehkä tunnista näytön reunassa olevia kohteita tai ihmiskasvoja. Sommittele kuva uudelleen niin, että kohde on keskellä tai lähempänä keskustaa.

Huomautus

 • Ihmiskohteissa aktiivinen [Tarkennuspiste] saattaa peittää vain osan kasvoista, ei koko kasvoja.
 • AF-pisteen koko vaihtelee kohteen mukaan.

Jatkuvan tarkennuksen alkupisteen asettaminen

Voit valita jatkuvan tarkennuksen alkupisteen manuaalisesti, kun [Automaattitarkennus: AF-alkuservotark.piste: KasvotSeurannan kohde] -asetus on muu kuin [Auto] ().

 1. Aseta tarkennusmenetelmäksi [Kasvot+Seuranta] ().

 2. Aseta tarkennustoiminnaksi [Jatkuva tark.] ().

 3. Aseta AF-piste.

  • AF-aluekehys (1) ja AF-piste (2) näytetään.
  • Voit siirtää tarkennuspisteen kohdalleen tarkennusta varten painamalla AF-pisteen valinta-painiketta ja käyttämällä sitten Monitoimiohjain tai napauttamalla näyttöä ja painamalla sitten SET.
  • Voit keskittää tarkennuspisteen käyttäessäsi Monitoimiohjain painamalla Monitoimiohjain suoraan sisään.
  • Voit keskittää tarkennuspisteen vahvistettuasi sen napauttamalla [Aseta AF-piste keskelle] tai painamalla SET.

Tunnistettava kohde

Voit määrittää seurattavan pääaiheen automaattisen valinnan ehdot.

Astuu voimaan, kun tarkennusmenetelmä on kasvot+seuranta, vyöhyketarkennus tai suuri vyöhyketarkennus (pysty tai vaaka).

 • Ihmiset

  Asettaa ihmisten kasvot tai päät etusijalle seurattaviksi pääaiheiksi.

  Jos henkilön kasvoja tai päätä ei voida tunnistaa, kamera yrittää tunnistaa ja seurata tämän vartaloa. Jos vartaloa ei voida tunnistaa, kamera saattaa seurata muita ruumiinosia.

 • Eläimet

  Tunnistaa eläimet (koirat, kissat tai linnut) ja ihmiset ja asettaa tunnistetut eläimet etusijalle seurattaviksi pääkohteiksi.

  Eläinten tapauksessa kamera yrittää tunnistaa kasvot tai vartalot, ja tarkennuspisteitä näytetään tunnistettujen kasvojen päällä.

  Jos eläimen kasvoja tai koko vartaloa ei voida tunnistaa, kamera saattaa seurata ruumiinosaa.

 • Ajoneuvot

  Tunnistaa kaksi- ja nelipyöräiset moottoriurheilukulkuneuvot ja ihmiset ja asettaa tunnistetut kulkuneuvot etusijalle seurattaviksi pääkohteiksi.

  Kulkuneuvojen tapauksessa kamera yrittää tunnistaa keskeisiä yksityiskohtia tai koko kulkuneuvon ja tarkennuspiste näytetään tunnistettujen yksityiskohtien päällä.

  Jos oleellisia yksityiskohtia tai koko kulkuneuvoa ei voida tunnistaa, kamera saattaa seurata kulkuneuvon muita osia.

  Voit ottaa käyttöön kulkuneuvojen oleellisten yksityiskohtien kohdetunnistuksen painamalla INFO-painiketta.

 • Ei mitään

  Kamera tunnistaa pääaiheen automaattisesti tunnistetuista kohteen tiedoista.

Huomio

 • Kamera saattaa tunnistaa kohteiksi muita alueita kuin ihmisten tai eläinten kasvoja tai vartaloita tai kulkuneuvojen oleellisia yksityiskohtia tai koreja.
 • Kun kasvot ovat kuvassa hyvin pieniä tai suuria, liian kirkkaita tai tummia tai osittain piilossa, niitä ei voida tunnistaa.
 • Eläinten naamat voidaan tunnistaa vain, kun kohde on riittävän lähellä ja naama jatkuvasti kameraa kohti. Seurantakehys näytetään koko vartalolle.
 • Tunnistus ei ole mahdollista metsään suojavärityksellä sulautuville linnuille tai vastaavissa tilanteissa.
 • Tavallisten henkilöautojen tai polkupyörien tai temppuja tekevien tai likaa ja pölyä pöllyttävien moottoripyöräilijöiden tunnistus ei ehkä ole mahdollista.

Huomautus

 • Voit valita seuraavat kohteet painamalla laukaisimen puoliväliin. Kun näkymissä ei ole asiaan liittyviä kohteita, kamera seuraa muita kohteita.

  • Ihmiset

   Ihmiset, eläimet, kulkuneuvot

  • Eläimet

   Ihmiset, eläimet

  • Ajoneuvot

   Ihmiset, kulkuneuvot

Silmäntunnistus

Kun tarkennusmenetelmänä on [Kasvot+Seuranta], voit kuvata niin, että ihmisten tai eläinten silmät ovat tarkennettuina.

 1. Valitse [Automaattitarkennus: Silmäntunnistus].

 2. Valitse [Päällä].

 3. Tähtää kamera kohteeseen.

  • AF-piste näytetään silmien ympärillä.
  • Voit valita silmän, joihin tarkennetaan, painamalla AF-pisteen valinta-painiketta, jolloin tarkennuspisteeksi vaihtuu [Tarkennuspisteen säätäminen], ja käyttämällä sitten Monitoimiohjain. Kun käytät Monitoimiohjain, tarkennuspiste vaihtuu taas asetukseen [Kohteen seurannan säätäminen].
  • Voit valita silmän myös näyttöä napauttamalla.
  • Huomaa, että jos valittua silmää ei tunnisteta, tarkennettava silmä valitaan automaattisesti.
 4. Ota kuva.

Muistutus

 • Kohteen ja kuvausolosuhteiden mukaan kohteen silmiä ei aina tunnisteta oikein.

Huomautus

 • Voit vaihtaa [Silmäntunnistus: Pois] -asetukseen käyttämättä valikkotoimintoa painamalla AF-pisteen valinta-painiketta ja sitten INFO-painiketta. Jos haluat vaihtaa asetukseen [Silmäntunnistus: Päällä], paina INFO-painiketta uudelleen.

Pistetarkennus / 1 pisteen AF / Laajenna AF-alue: Laajenna AF-alue / Laajenna AF-alue: Ympäri / Vyöhyketarkennus / Suuri vyöhyketarkennus: Pysty / Suuri vyöhyketarkennus: Vaaka

Voit valita AF-pisteen tai vyöhykekehyksen manuaalisesti. Tässä käytetään esimerkkinä 1 pisteen AF -näyttöjä.

 1. Tarkista AF-piste.

  • AF-piste (1) näkyy näytössä.
  • Laajenna AF-alue: Laajenna AF-alue -toiminnolla tai Laajenna AF-alue: Ympäri, myös vierekkäiset tarkennuspisteet näytetään.
  • Käytettäessä asetusta Vyöhyketarkennus, Suuri vyöhyketarkennus: Pysty tai Suuri vyöhyketarkennus: Vaaka, määritetty vyöhykekehys näytetään.
 2. Siirrä AF-pistettä.

  • Paina AF-pisteen valinta-painiketta, siirrä tarkennuspiste tarkennettavaan kohtaan käyttämällä Monitoimiohjain ja paina sitten SET (mutta huomaa, että joidenkin objektiivien tapauksessa tarkennuspistettä ei ehkä voi siirtää näytön reunalle).
  • Voit keskittää tarkennuspisteen käyttäessäsi Monitoimiohjain painamalla Monitoimiohjain suoraan sisään.
  • Voit myös tarkentaa napauttamalla näytön kohtaa.
  • Voit keskittää tarkennuspisteen tai vyöhykekehyksen napauttamalla [Aseta AF-piste keskelle] tai painamalla SET.
 3. Tarkenna ja ota kuva.

  • Siirrä AF-piste kohteen päälle ja paina laukaisin puoliväliin.
  • Kun tarkennus on valmis, AF-piste muuttuu vihreäksi ja kuuluu äänimerkki.
  • Jos tarkennusta ei saavuteta, AF-piste muuttuu oranssiksi.

Muistutus

 • Kamera jatkaa kohteiden seuraamista vaihtamalla aktiivista tarkennuspistettä [1 pisteen AF], kun Vyöhyketarkennus tai Suuri vyöhyketarkennus (pysty tai vaaka) on asetettu arvoon Jatkuva tarkennus, mutta seuranta ei ehkä ole mahdollista joissakin kuvausolosuhteissa, kuten jos kohteet ovat pieniä.
 • Tarkennus voi olla vaikeaa, kun käytetään reunalla olevaa AF-pistettä. Valitse tässä tapauksessa keskellä oleva AF-piste.
 • Tarkentaminen näyttöä napauttamalla tarkentaa käyttäen [Kertatark.]-toimintoa riippumatta automaattitarkennuksen asetuksesta.

Huomautus

 • Asetuksella [Automaattitarkennus: Asentokoht. tarkennuspiste] voit määrittää erilliset AF-pisteet pysty- ja vaakasuunnassa kuvaamiselle ().

Suurennettu näkymä

Jos haluat tarkistaa tarkennuksen, kun tarkennusmenetelmänä on jokin muu kuin [Kasvot+Seuranta], voit suurentaa näyttöä noin 6- tai 15-kertaiseksi painamalla Suurenna tai pienennä-painiketta (tai napauttamalla [Suurenna tai pienennä]).

 • Suurennus keskitetään AF-pisteeseen toiminnoissa [Pistetarkennus], [1 pisteen AF], [Laajenna AF-alue: AF-pisteen laajennus] ja [Laajenna AF-alue: Ympäri] ja vyöhykekehykseen toiminnoissa [Vyöhyketark.], [Suuri vyöhyketark.: Pysty] ja [Suuri vyöhyketark.: Vaaka].
 • Automaattitarkennuksessa käytetään suurennettua näyttöä, jos painat laukaisimen puoliväliin, kun on asetettu [Pistetarkennus], ja [1 pisteen AF]. Kun asetetaan jokin muu tarkennusmenetelmä kuin [Pistetarkennus] ja [1 pisteen AF], automaattitarkennus suoritetaan normaalin näytön palauttamisen jälkeen.
 • Kun painat laukaisimen puoliväliin jatkuvan tarkennuksen suurennetussa näkymässä, näyttö palaa normaaliin tarkennusnäkymään.

Muistutus

 • Jos suurennetussa näkymässä on vaikeaa tarkentaa, palaa normaaliin näkymään ja käytä automaattitarkennusta.
 • Jos automaattitarkennusta käytetään normaalissa näkymässä ja sitten näkymä suurennetaan, tarkkaa tarkennusta ei ehkä saavuteta.
 • Automaattitarkennuksen nopeus vaihtelee normaalissa ja suurennetussa näkymässä.
 • Jatkuva tarkennus ja videon servotarkennus eivät ole käytettävissä, kun näyttö on suurennettu.
 • Suurennetussa näkymässä tarkentaminen voi olla vaikeaa kameran tärähtelyn takia. Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.

AF-kuvausvinkit

 • Vaikka tarkennus olisi suoritettu, laukaisimen painaminen puoliväliin tarkentaa uudelleen.
 • Kuvan kirkkaus saattaa muuttua ennen automaattitarkennusta ja sen jälkeen.
 • Kohteesta ja kuvausolosuhteista riippuen tarkennus saattaa kestää kauemmin tai jatkuvan kuvauksen nopeus saattaa hidastua.
 • Jos valonlähde vaihtuu kuvauksen aikana, näyttö voi välkkyä ja tarkennus vaikeutua. Käynnistä siinä tapauksessa kamera uudelleen ja jatka kuvausta automaattitarkennuksella siinä valaistuksessa, jota haluat käyttää.
 • Jos tarkennus ei onnistu automaattitarkennuksella, tarkenna manuaalisesti ().
 • Kun näytön reunalla olevat kohteet ovat hieman epätarkkoja, yritä keskittää kohde (tai AF-piste tai vyöhykekehys), jotta se tarkennetaan, ja sommittele sitten kuva uudelleen ennen sen ottamista.
 • Tiettyjä objektiiveja käytettäessä automaattitarkennuksen saavuttaminen voi kestää kauemmin tai tarkkaa tarkennusta ei välttämättä saavuteta.

Kuvausolosuhteet, jotka voivat vaikeuttaa tarkennusta

 • Kontrastiltaan heikot kohteet, kuten sininen taivas ja yksiväriset tasaiset pinnat sekä kirkkaat tai varjoisat alueet, joiden yksityiskohdat näkyvät huonosti.
 • Huonosti valaistut kohteet.
 • Kohteessa on juovia tai muita kuvioita ja kontrastia on vain vaakasuunnassa.
 • Kohteissa on toistuvia kuvioita (esimerkiksi kerrostalon ikkunat, tietokoneen näppäimistö).
 • Ohuet viivat ja kohteiden ääriviivat.
 • Valonlähde, jonka kirkkaus, värit tai kuviot vaihtuvat jatkuvasti.
 • Yökuvaus tai pistemäiset valot.
 • Kuva välkkyy loisteputki- tai LED-valaistuksessa.
 • Erittäin pienet kohteet.
 • Kuvan reunassa olevat kohteet.
 • Voimakas vastavalo tai kohde heijastaa valoa voimakkaasti (esimerkiksi auto, jonka maalipinta heijastaa valoa voimakkaasti).
 • Lähellä ja kaukana olevat AF-pisteen kattamat kohteet. (Esimerkki: eläin häkissä jne.)
 • Kohteet, jotka liikkuvat AF-pisteen kohdalla ja joita ei voi tarkentaa kameran tärähtelyn tai kohteen epäterävöitymisen vuoksi.
 • Automaattitarkennusta käytetään erittäin epätarkkaan kohteeseen.
 • Pehmeäpiirtoa käytetään pehmentävällä tarkennuslinssillä.
 • Erikoistehostesuodinta käytetään.
 • Näytössä näkyy kohinaa (vaaleita pisteitä tai vaakaviivoja) tarkennuksen aikana.

AF-alue

Käytettävissä oleva automaattitarkennuksen alue vaihtelee käytetyn objektiivin, kuvasuhteen ja käytetyn kuvan laadun mukaan sekä sen mukaan, kuvaatko 4K- tai 8K-videoita ja käytätkö videon rajauksen tai videon digitaalisen IS:n tapaisia toimintoja.