Mittaustavan valitseminen

Kohteen kirkkauden voi mitata yhdellä neljästä tavasta.

[Älykäs automaattikuvaus]-tilassa arvioiva mittaus valitaan automaattisesti.

 1. Paina Q (Pikavalinta)-painiketta (Ajastin 10 s).

  • Kun kuva on näytössä, paina Q (Pikavalinta)-painiketta.
 2. Valitse mittaustapa.

  • Valitse vaihtoehto kääntämällä Pikavalitsin 1-kiekkoa tai painamalla Monitoimiohjain ylös tai alas.
  • Valitse mittaustapa kääntämällä Päävalintakiekko- tai Pikavalitsin 2-kiekkoa tai painamalla Monitoimiohjain vasemmalle tai oikealle.
 • Arvioiva mittaus Arvioiva mittaus

  Yleiskäyttöön tarkoitettu mittaustapa, joka sopii myös vastavalossa olevien kohteiden kuvaamiseen. Kamera säätää valotuksen automaattisesti kohteen mukaan.

 • Osa-alamittaus Osa-alamittaus

  Tehokas silloin, kun tausta on kohdetta huomattavasti vaaleampi esimerkiksi vastavalon takia. Kattaa noin 6,1 % näytön alueesta keskellä.

 • Pistemittaus Pistemittaus

  Tätä mittaustapaa kannattaa käyttää kohteen tietyn osan mittaamiseen. Kattaa noin 3,1 % näytön alueesta keskellä. Pistemittausalue ilmaistaan näytössä.

 • Keskustapainotteinen mittaus Keskustapainotteinen

  Valo mitataan koko näytöstä, mutta näytön keskustan lukemia painotetaan enemmän.

Huomautus

 • Oletusarvoisesti kamera asettaa valotuksen seuraavasti.

  Kun [Arvioiva mittaus] on käytössä, laukaisimen pitäminen puoliväliin painettuna lukitsee valotuksen arvon (AE-lukitus), kun kamera on tarkentanut kertatarkennuksella. Asetuksilla [Osa-alamittaus/Pistemittaus/Keskustapainotteinen mittaus] valotuksen arvo asetetaan kuvan ottamishetkellä (lukitsematta valotusta, kun laukaisin painetaan puoliväliin).

 • Kun [Valinnaiset toiminnot: AE-luk.mittaus tark. jälk.] () on asetettu, voit valita, lukitaanko valotus (AE-lukitus), kun kohteet on saatu tarkennettua kertatarkennuksella.