Akun asettaminen/poistaminen

Aseta täyteen ladattu akku LP-E6NH (tai LP-E6N/LP-E6) kameraan.

Asettaminen

 1. Liu'uta akkutilan kannen lukitusta ja avaa kansi.

 2. Aseta akku paikalleen.

  • Aseta akku sähköliitännät edellä.
  • Työnnä akkua, kunnes se lukittuu paikalleen.
 3. Sulje kansi.

  • Paina kantta, kunnes se napsahtaa kiinni.

Muistutus

 • Kamerassa ei voi käyttää muita akkuja kuin LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6.

Poistaminen

 1. Avaa kansi ja irrota akku.

  • Paina akun lukitusvipua nuolen osoittamaan suuntaan ja poista akku.
  • Estä oikosulkujen riski asettamalla mukana toimitettu akun suojakotelo () paikalleen.