Akun lataaminen

 1. Irrota akun mukana toimitettu suojakotelo.

 2. Aseta akku kokonaan laturiin.

  • Toimi päinvastaisessa järjestyksessä, kun poistat akun.
 3. Lataa akku.

  LC-E6

  • Avaa akkulaturin piikit nuolen osoittamalla tavalla ja liitä ne pistorasiaan.

  LC-E6E

  • Liitä virtajohto akkulaturiin ja työnnä pistoke pistorasiaan.
  • Lataus alkaa automaattisesti ja latauksen merkkivalo vilkkuu oranssina.
Varaustaso Latauksen merkkivalo
Väri Näyttö
0–49 % Oranssi Vilkkuu kerran sekunnissa
50–74 % Vilkkuu kaksi kertaa sekunnissa
75 % tai suurempi Vilkkuu kolme kertaa sekunnissa
Täyteen ladattu Vihreä Päällä
 • Tyhjän akun lataus kestää noin 2 h 30 min huoneenlämpötilassa (23 °C). Akun latautumisaikaan vaikuttavat merkittävästi ympäristön lämpötila ja akun jäljellä oleva varaustaso.

 • Lataaminen matalissa lämpötiloissa (5–10 °C) kestää turvallisuussyistä kauemmin (enintään noin 4 tuntia).
 • Ostettaessa akku ei ole ladattu täyteen.

  Lataa akku ennen käyttöä.

 • Lataa akku käyttöä edeltävänä päivänä tai käyttöpäivänä.

  Ladattujen akkujen lataus häviää vähitellen, vaikka niitä ei käytetä.

 • Kun akku on ladattu, poista se laturista ja irrota laturin virtajohto pistorasiasta.

 • Voit kiinnittää suojakotelon paikalleen toisin päin, jolloin sen suunnasta näkee, onko akku ladattu.

  Jos akku on ladattu, kiinnitä suojakotelo siten, että akun muotoinen reikä Akun muotoinen reikä on akun sinisen tarran kohdalla. Jos akku on tyhjä, kiinnitä suojakotelo toisin päin.

 • Kun kamera ei ole käytössä, poista akku.

  Jos akku jätetään kameraan pitkäksi aikaa, jonkin verran virtaa poistuu, mikä johtaa akun purkautumiseen ja lyhentää akun kestoa. Säilytä akku suojakotelo kiinnitettynä. Jos säilytät täyteen ladattua akkua, sen suorituskyky voi laskea.

 • Akkulaturia voi käyttää myös ulkomailla.

  Akkulaturi sopii virtalähteisiin, joiden jännite on 100–240 V, 50/60 Hz. Kiinnitä tarvittaessa erikseen hankittava maa- tai aluekohtainen pistokesovitin. Vaurioiden välttämiseksi älä liitä kannettavaan jännitteenmuuntimeen.

 • Jos akku tyhjenee nopeasti jopa heti täyteen lataamisen jälkeen, akku on kulunut loppuun.

  Tarkista akun latautumiskyky () ja hanki tarvittaessa uusi akku.

Muistutus

 • Kun olet irrottanut akkulaturin virtaliittimen, älä koske kosketinnastoihin noin 10 sekuntiin.
 • Jos akun varaustaso () on vähintään 94 %, akku ei lataudu sen enempää.
 • Mukana toimitettu laturi on yhteensopiva vain akun LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6 kanssa.