Mukauttaminen omilla toiminnoilla

P.Fn-01: LCD-paneelin voimakkuus (LCD-paneelin voimakkuus)

LCD-paneelin voimakkuutta voi säätää 5 askelta.

P.Fn-02: Pikasalama (Pikasalama)

Voit määrittää, välähtääkö salama (pikasalama), kun salaman valmiusvalo vilkkuu yhä punaisena (ennen täyteen lataamista), jotta latautumista ei tarvitse odottaa niin pitkään.

 • 0: ON (Päällä)
 • 1: OFF (Pois)

Muistutus

 • Pikasalaman käyttäminen jatkuvassa kuvauksessa () voi aiheuttaa alivalotusta heikentyneen välähdystehon johdosta.

P.Fn-03: Salaman välähdys yhteiskuvauksen aikana (Salaman välähdys yhteiskuvauksen aikana)

Voit määrittää, välähtääkö kameraan liitetty Speedlite yhteiskuvauksessa (). Määritä asetus jokaiselle yhteiskuvauksessa käytettävälle Speedlitelle.

 • 0: OFF (Pois)

  Speedlite ei välähdä yhteiskuvauksessa.

 • 1: ON (Päällä)

  Speedlite välähtää yhteiskuvauksessa.

Muistutus

 • Useiden Speedlitejen välähtäminen samanaikaisesti yhteiskuvauksessa voi estää sopivan valotuksen tai aiheuttaa epätasaisen valotuksen.

P.Fn-04: Asetusten muuttaminen valintakiekolla (Muuta asetuksia valintakiekolla)

Voit valita, sallitaanko alla olevassa kuvassa näkyvien toimintojen tapaisten toimintojen suora määritys kääntämällä Valintakiekko-valintakiekkoa tämänkaltaisissa näytöissä, joihin pääsee painamalla Valitse/aseta.

 • 0: OFF (Pois)

  Normaali toimintatapa

 • 1: ON (Päällä)

  Kun tämä on käytössä, voit valita asetusvaihtoehtoja (salaman valotuskorjauksen määrän, käsisäätöisen salaman välähdystehon, välähdysryhmän ohjauksen, salamasuhteen, salamatoiminnot välähdysryhmissä ja vastaanottimien välähdysryhmät) Nuolipainikkeet-nuolipainikkeilla ja määrittää niitä suoraan vain kääntämällä Valintakiekko-valintakiekkoa.