Yhteiskuvaus

Yhteiskuvausta tuetaan. Siinä lähetinkameroilla kuvaaminen laukaisee automaattisesti vastaanotinkameroiden sulkimen laukaisun. Yhteiskuvauksessa voi olla käytössä enintään 16 lähetin- ja vastaanotinkameraa. Tämä on hyödyllistä, kun haluat kuvata kohteen useista kulmista samaan aikaan.

Kun haluat yhteiskuvata, yhdistä kameroihin Speedlitet tai Speedlite-lähettimet, jotka tukevat langatonta salamakuvausta radioyhteydellä.

(1) Lähetinkamera

(2) Vastaanotinkamerat

(3) Lähetysalue: Noin 30 m

Huomautus

 • Tässä oppaassa EL-10:tä ja muita yhteiskuvausta varten asennettuja kameroita kutsutaan lähetinkameraksi ja vastaanotinkameroiksi.

Muistutus

 • Kuvaus ei ole samanaikaista, koska vastaanotinkamerat ottavat kuvan hieman lähetinkameran jälkeen.

Ennen kuin toimit näiden ohjeiden mukaisesti, kiinnitä Speedlite tai lähetin kaikkiin kameroihin, joita käytetään yhteiskuvauksessa. Ohjeet muiden laitteiden käyttöönottoon löytyvät niiden omista käyttöoppaista.

 1. Paina Langaton/yhteiskuvausasetus-painiketta Nuolipainikkeet-nuolipainikkeissa.

 2. Määritä asetukseksi YHTEISKUVA (tarkistettu).

  • Valitse YHTEISKUVA (ei tarkistusta) kääntämällä Valintakiekko-valintakiekkoa ja paina sitten Valitse/aseta.
  • Näyttöön vaihtuu sitten YHTEISKUVA (tarkistettu).
 3. Määritä lähettimeksi tai vastaanottimeksi.

  • Valitse Langaton radioyhteysLÄHETIN tai Langaton radioyhteysVASTAANOTIN kääntämällä Valintakiekko-valintakiekkoa ja paina sitten Valitse/aseta.
 4. Paina Valitse/aseta.

 5. Valitse kohdassa (1) näkyvä vaihtoehto.

  • Valitse jokin vaihtoehto kääntämällä Valintakiekko-valintakiekkoa ja paina sitten Valitse/aseta.
 6. Määritä salamatoiminto.

  • Valitse salamatoiminto kääntämällä Valintakiekko-valintakiekkoa ja paina sitten Valitse/aseta.
  • Kohtien Valinnainen salamatila 1Valinnainen salamatila 3 kuvaukset vaihtelevat tallennettujen asetusten mukaan.
  • Lisätietoja valinnaisista salamatiloista on kohdassa Valinnaiset salamatilat.
 7. Määritä tiedonsiirtokanava ja radiotunnus.

 8. Määritä kuvaaminen kamerassa.

 9. Määritä kaikki Speedlitet.

  • Määritä yhteiskuvauksessa kaikki käyttämäsi Speedlitet joko lähettimiksi tai vastaanottajiksi.
  • Tee sama kaikille käytettäville lähettimille.
  • Speedliten vaihtaminen vastaanottimesta lähettimeksi vaiheessa 3 muuttaa automaattisesti myös muut lähettimiksi tai vastaanottajiksi määritetyt Speedlitet (tai lähettimet).
 10. Asettele vastaanotinkamerat.

  • Aseta kaikki vastaanotinkamerat korkeintaan noin 30 metrin etäisyydelle lähetinkamerasta.
  • Vahvista, että LINKKI-merkkivalo palaa vihreänä vastaanottimissa.
 11. Ota valokuva.

  • Vahvista ennen kuvaamista, että lähettimen LINKKI-merkkivalo palaa vihreänä.
  • Kun otat kuvan lähetinkameralla, myös vastaanotinkameroilla otetaan kuva automaattisesti.
  • LAUKAISU näkyy yhteiskuvauksessa käytettyjen vastaanottimien LCD-paneelissa.

Huomautus

 • Kun haluat peruuttaa yhteiskuvauksen, muuta vaiheen 2 asetukseksi YHTEISKUVA (ei tarkistusta) jokaisessa Speedlitessä.
 • Voit käyttää tätä toimintoa yhteiskuvauksen etäliittämättä myös Speedlite-salamaa kameraan. Paina lähettimessä Valitse/aseta ja vapauta kaikki vastaanotinkamerat valitsemalla LAU.
 • Virrankatkaisu tapahtuu yhteiskuvauksessa noin 5 minuutin kuluttua sekä lähettimissä että vastaanottimissa. Jos kuvien välissä kestää yhteiskuvauksessa tätä kauemmin, määritä automaattisen virrankatkaisun asetukseksi [Pois] sekä lähettimissä että vastaanottimissa (C.Fn-01).

Muistutus

 • Siksi sinun kannattaakin siirtää objektiivin tarkennustavan valintakytkin kohtaan MF vastaanotinkameroissa ja tarkentaa kohteeseen manuaalisesti ennen yhteiskuvausta. Vastaanotinkamerat eivät voi yhteiskuvaus, jos ne eivät voi kohdistaa automaattisesti kohteisiin.
 • Salama voidaan laukaista yhteiskuvauksessa, kun P.Fn- 03-asetus on [1] (), mutta jos useita Speedlitejä välähtää yhdessä, tämä voi estää sopivan valotuksen tai aiheuttaa epätasaisen valotuksen.
 • Speedlite-laitteiden sijainnin, ympäristön ja säätilan tapaiset olosuhteet saattavat kaventaa lähetysaluetta.
 • Tämä yhteiskuvaus on samankaltainen kuin WFT-sarjan langattomissa lähettimissä oleva yhteiskuvaustoiminto. WFT-sarjan lähettimiä ei kuitenkaan voi käyttää tässä yhteiskuvauksessa. Ota huomioon myös se, että sulkimen laukaisuviive poikkeaa WFT-sarjan viipeestä.