Manuaalinen salama / monisalaman määritys vastaanotinyksikköön

Voit määrittää käsisäätöisen tai stroboskooppisalaman käsin suoraan vastaanotinyksiköstä. Toimintoa kutsutaan erilliseksi vastaanottimeksi. Toiminto on hyödyllinen esimerkiksi, kun käytät langatonta käsisäätöistä tai stroboskooppisalamatoimintoa Speedlite-lähettimellä ST-E2 (myydään erikseen).

 1. Valitse ohjaimella Langaton / yhteiskuvausasetus.

 2. Määritä erillinen vastaanotin.

  • Paina ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai käännä Valintakiekko ja valitse Langaton kuvaus optisella yhteydelläERILLINEN VASTAANOTIN ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.
  • ERILLINEN VASTAANOTIN tulee näkyviin LCD-paneeliin.
 3. Määritä salamatoiminto.

  • Valitse ohjaimella TILA.
  • Valitse M tai MONI painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja työnnä ohjainta sitten pystysuuntaan.

Käsisäätö

Määritä käsisäätöisen salaman välähdysteho. Lisätietoja asetusten määrittämisestä on kohdassa Käsisäätö.

Stroboskooppisalama

Määritä stroboskooppisalaman asetukset. Lisätietoja asetusten määrittämisestä on kohdassa Stroboskooppisalama.

Muistutus

 • Käytettäessä stroboskooppisalamaa kuvattaessa langattomasti optisen yhteyden avulla salamataajuudeksi voidaan määrittää 1–199 Hz (taajuudet 250–500 Hz eivät ole käytettävissä).

Huomautus

 • Erilliseksi vastaanottimeksi määritetty vastaanotinyksikkö ei voi vastaanottaa salamatoiminnon ohjauskomentoja lähetinyksiköstä. Vastaanotinyksikkö välähtää erilliselle vastaanottimelle määritetyn salamatoiminnon mukaisesti.