Ulkoinen salamamittaus

Speedlite-salamalaitteen sisäinen ulkoinen mittausanturi mittaa kohteesta heijastuneen salamavalon reaaliajassa ja pysäyttää salaman välähdyksen automaattisesti, kun normaali valotus saavutetaan.

”Aut. ulkoisen salaman mittaus” -toimintoa voi käyttää vuonna 2007 tai sen jälkeen julkaistujen EOS DIGITAL -kameroiden kanssa. ”Man. ulkoisen salaman mittaus” -toimintoa voi käyttää kaikkien EOS-kameroiden kanssa.

Ext.A: Automaattinen ulkoisen salaman mittaus

Voit kuvata täysin automaattisessa salamatilassa. Välähdystehoa säädetään automaattisesti kameran ISO-herkkyyden ja aukon mukaan.

 1. Valitse ohjaimella TILA.

 2. Määritä salamatoiminnoksi Ext.A.

  • Paina ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai käännä Valintakiekko ja valitse Ext.A ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.
  • Kun painat kameran laukaisimen puoliväliin, salaman käyttöetäisyys (1) tulee näkyviin.

Huomautus

 • Kun Ext.A on määritetty, salaman valotuskorjausta () ja FEB-kuvausta () voi käyttää.

Ext.M: Manuaalinen ulkoisen salaman mittaus

Voit määrittää Speedlite-salamalaitteen manuaalisesti kameran ISO-herkkyyden ja aukon mukaan. Välähdystehoa säädetään automaattisesti määrittämäsi ISO-herkkyyden ja aukon mukaan.

 1. Valitse ohjaimella TILA.

 2. Määritä salamatoiminnoksi Ext.M.

  • Paina ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai käännä Valintakiekko ja valitse Ext.M ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.
 3. Määritä sama ISO-herkkyys kuin kamerassa.

  • Työnnä ohjainta pystysuuntaan.
  • Valitse vaihtoehto (1) painamalla ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja työnnä ohjainta sitten pystysuuntaan.
  • Aseta ISO-herkkyys painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.
  • ISO-herkkyydeksi voi asettaa ISO 25–819200 1/3-yksikön välein.
 4. Määritä sama aukko kuin kamerassa.

  • Valitse vaihtoehto (2) painamalla ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja työnnä ohjainta sitten pystysuuntaan.
  • Aseta aukkoarvo painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.
  • Näkyvissä on esimääritettyä ISO-herkkyyttä ja aukkoarvoa vastaava salaman käyttöetäisyys.

Huomautus

 • Kuvattaessa asetuksella Ext.M, kun kameran ja Speedliten täsmäysliittimet on yhdistetty erikseen ostettavalla synkronointikaapelilla, voit kuvata kiinnittämättä salamaa kameraan.
 • Vaikka toinen Speedlite-salamalaite kytkettäisiin Speedliten täsmäysliittimeen synkronointikaapelilla, se ei välähdä.