Salamavalotuksen haarukointi (FEB)

Voit ottaa kolme kuvaa samalla kun välähdysteho muuttuu automaattisesti. Tämä toiminto on nimeltään salamavalotuksen haarukointi (FEB). Määritysalue on ±3 yksikköä 1/3 askelen välein.

 1. Valitse ohjaimella Salaman valotuskorjaus / salaman välähdystehoasetus.

 2. Valitse salamavalotuksen haarukoinnin (FEB) painamalla ohjainta alaspäin.

 3. Määritä salamavalotuksen haarukoinnin (FEB) taso.

  • Määritä salamavalotuksen haarukointi (FEB) painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja työnnä ohjainta sitten pystysuuntaan.
  • ”0.3” tarkoittaa 1/3-aukkoa ja ”0.7” tarkoittaa 2/3-aukkoa.
  • Kun salamavalotuksen haarukointia (FEB) käytetään yhdessä salaman valotuskorjauksen kanssa, salamavalotuksen haarukointi (FEB) tehdään salaman valotuskorjauksen määrän perusteella. Kun salamavalotuksen haarukoinnin (FEB) alue ylittää ±3 yksikön rajan, salaman valotustason lopussa näkyy Vasen pää tai Oikea pää.
  • Kun arvoa on muutettu, muutettu arvo asetetaan, vaikka työntäisit ohjainta ylös ja alas.
  • Kun arvoa on muutettu, sitä ei aseteta, jos Kumoa-painiketta painetaan.

Huomautus

 • Kun kolme kuvaa on otettu, salamavalotuksen haarukointi (FEB) poistuu käytöstä automaattisesti.
 • Ennen kuin käytät salamavalotuksen haarukointia (FEB), on suositeltavaa määrittää kameran kuvaustavaksi yksittäiskuvaus ja tarkistaa, että salama on latautunut. Kun kuvaustapana on jatkuva kuvaus, kuvaus pysähtyy automaattisesti, kun kolme peräkkäistä kuvaa on otettu.
 • Salamavalotuksen haarukointia (FEB) voi käyttää yhdessä salaman valotuskorjauksen tai salamavalotuksen lukituksen kanssa.
 • Jos kameran valotuskorjaus on määritetty 1/2 aukon välein, salaman valotuskorjausta määritetään enintään ±3 aukkoa 1/2 aukon välein.
 • Salamavalotuksen haarukoinnin (FEB) voi määrittää säilymään käytössä, kun kolme kuvaa on otettu (C.Fn-03).
 • Salamavalotuksen haarukoinnin (FEB) kuvausjärjestystä voi muuttaa (C.Fn-04).