Lahtiütlus

  • Käesoleva juhendi või selle osade volituseta kopeerimine ja taastootmine on keelatud.
  • Teave ja tarkvara tehnilised andmed võivad muutuda ilma etteteatamiseta.
  • Selles juhendis toodud ekraanipildid ning liideseüksused võivad erineda tegelikust tarkvarast.
  • Sõltumata ülaltoodud väidetest ei saa Canonit pidada vastutavaks käesoleva tarkvara kasutamisel tekkivate kadude või kahjude eest.

Käesolevas juhendis kasutatud lühendid

  • Selles juhendis toodud juhised kehtivad kaanel toodud versiooni kohta.
  • Kandilised sulud tähistavad tarkvara menüü- ja nupunimesid ning aknapealkirju.
  • Nurksulud tähistavad klaviatuuriklahvide nimesid.

Juhendis kasutatud ikoonid

Link Lingid seotud teemadega lehekülgedele
Ettevaatust

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Märkused

Lisateave

Nõuanded Nõuanded või soovitused rakenduse tõhusamaks kasutamiseks
Veaotsing Veaotsingu nõuanne