Veaotsing

Järgige võimalike probleemide lahendamiseks alltoodud juhiseid.

Installimist ei saanud korralikult lõpetada

Windows

 • Installige rakendus administraatorikontolt (näiteks määrates praeguseks kasutajarolliks [Computer administrator/Arvutiadministraator] või [Administrator/Administraator]). Installimine ilma administraatoriõigusteta pole võimalik. Lisateavet administraatorikontode kohta leiate arvuti dokumentatsioonist.

macOS

 • Installimine pole ilma administraatorikontot kasutamata võimalik. Logige uuesti sisse administraatorikontoga. Lisateavet sisselogimise ja administraatorikontode kasutamise kohta leiate macOS-i dokumentatsioonist.

EU ei käivitu

 • Rakendust EU ei saa käivitada, kui kaamera EOS 6D, 760D, 750D, 2000D, 1300D, M6, M5, M3, M10 või M100 on ühendatud liideskaabli abil arvutiga ning kaamera Wi-Fi-määrang on lubatud. Keelake Wi-Fi määrang ning ühendage kaamera ja arvuti uuesti.
 • Rakendust EU ei saa käivitada, kui kaamera, millel on olemas [Seadistamine: Choose USB connection app / Valige USB ühenduse rakendus] menüü, on seatud olekusse [Canon app(s) for iPhone / Canoni rakendus(ed) iPhone’i jaoks] ajal, kui see on ühendatud arvutiga liidese kaabli abil. Ühendage liidese kaabel lahti, muutke seadistus olekusse [Photo Import/Remote Control – Fotode importimine / Kaugjuhtimine], seejärel ühendage kaamera ja arvuti lahti.

Kaardilugeja ei tuvasta SD-kaarti

 • Sõltuvalt kasutatavast kaardilugejast ei pruugi lugeja SDXC-kaarte ära tunda. Sellisel juhul ühendage kaamera liideskaabli abil arvutiga, seejärel importige pildid arvutisse rakenduse EOS Utility abil.

EU ja kaamera vaheline side ei toimi

Windows

 • Klõpsake tegumiribal ikooni [EOS Utility], valige [Quit/Välju], seejärel topeltklõpsake EU käivitamiseks [EOS Utility] töölauaikooni.

Windows/macOS

 • EU ei tööta, kui arvutisüsteem ei vasta süsteeminõuetele. Kasutage rakendust EU nõuetele vastavas arvutis ().
 • Sisestage liideskaabel lõpuni porti, nii et see oleks õigetpidi. Valed ühendused võivad põhjustada tõrkeid ning vigastada kaamerat või arvutit ().
 • Kontrollige, et kaamera oleks sisse lülitatud ().
 • EU ja kaamera vaheline andmeside ei pruugi toimida korrektselt teiste kaablitega, kui Canoni EOS-kaamerate originaalkaablid ().
 • Ühendage kaamera ja arvuti liideskaabliga otse. Ärge ühendage jaoturi kaudu, mis võib takistada EU ja kaamera vahelist andmesidet.
 • Andmevahetus ei pruugi mitme USB-seadme (v.a arvutiga ühendatud hiir ja klaviatuur) kasutamisel olla võimalik. Kui kaameraühendus ei toimi normaalselt, siis lahutage ühendatud USB-seadmed (v.a hiir ja klaviatuur).
 • Ärge ühendage arvutiga mitut kaamerat. See võib takistada kaamera tavapärast tööd.
 • Ärge ühendage kaamerat arvutiga ajal, kui kasutate lingitud pildistamist juhtmeta failiedastaja abil (eraldi müüdav). See võib takistada kaamera tavapärast tööd.
 • Kaamera ei pruugi saada rakendusega EU suhelda, kui aku pole piisavalt laetud. Vahetage täislaetud aku vastu. Osasid kaameraid saab toita võrgutoite abil (kasutades eraldi müüdavat lisavarustust). Lisateavet leiate kaamera kasutusjuhendist. Arvestage, et arvuti ei saa anda kaamerale liideskaabli abil toidet.

EU ja kaamera vaheline ühendus katkeb

 • Osades arvutikeskkondades võidakse kuvada kinnitussõnum selle kohta, kas jätkata andmesidet kaameraga, kui te ei tee toiminguid ajal, kui kaamera ja arvuti on ühendatud. Kui te ei tee pärast selle sõnumi kuvamist süsteemitoiminguid, siis katkestatakse andmesideühendus kaameraga ning EU suletakse. Sellisel juhul lülitage kaamera toitelüliti asendisse OFF (VÄLJAS), seejärel asendisse ON (SEES) ning seejärel käivitage EU.
 • Ärge lubage aktiveerida kaameraga ühendatud arvutis puhkerežiimi. Kui arvuti lülitub puhkerežiimile, siis ärge kunagi lahutage liideskaablit ning äratage kaamera alati ühendatud kaameraga. Osad arvutid pruugi taastuda puhkerežiimist õigesti, kui liideskaabel lahutada puhkerežiimi ajal. Lisateavet puhkerežiimi kohta leiate arvuti dokumentatsioonist.

Mitte-Canoni välklambid ei käivitu distantsvõtte reaalajavaate võtterežiimis.

 • Kui distantsvõtte reaalajavaate võtterežiimis on kaamerale paigaldatud mitte-Canoni välklamp, seadke kaameras funktsiooni [Soft LV shooting/Pehme RV võte] või [Silent LV shoot./Vaikne RV võte] määranguks [Disable/Keela].