Videote salvestamine

Saate salvestada videosid distantsilt.

 • Veenduge enne salvestamist, et kaameras oleks kaart. Video salvestamine ei ole võimalik, kui kaameras pole kaarti.
 • Seadistatavad funktsioonid sõltuvad ühendatud kaamerast.
 • Video momentvõtteid ei saa jäädvustada.
 • Lisateavet ja ettevaatusabinõud saadaolevate funktsioonide kohta leiate ühendatud kaamera kasutusjuhendist.
 • Video salvestamist ei toetata kaameral EOS R5 C.
 1. Klõpsake pildistamisaknas [Video].

  • Reaalajavaate võttereÅžiimi / video salvestamise lülitiga kaamerate puhul on EU videosalvestusreÅžiimil, kui lüliti on asendis Video ning kuvatakse distantsvõtte reaalajavaate akent.
  • Pärast [Video] peal klõpsamist ei saa kaamerat enam otse juhtida Kaamera otse juhtimiseks klõpsake [Video] uuesti või sulgege aken [Remote Live View window/Distantsvõtte reaalajavaate aken].
 2. Klõpsake [Seadistamine].

 3. Tehke seadistusmenüüst vajalikud määrangud.

  • Video salvestusformaadi ja teiste määrangute seadistamieks klõpsake [Live View/Movie func. set. / Reaalajavaate/video funktsioonimäärangud].

  • Mudelite EOS-1D X või 1D C puhul määrake [LV func. setting/RV funktsioonimäärang] olekusse [Movies/Videod].
  • Tehke määrangud vastavalt vajadusele, seejärel klõpsake [OK].
  • Distantsvõtte reaalajavaate akna pildikvaliteedi saab määrata määranguga [LV quality settings/RV kvaliteedimäärangud], kui seda valikut kuvatakse ().

  • Tehke määrangud vastavalt vajadusele, seejärel klõpsake [OK].
 4. Alustage salvestamist.

  Klõpsake aknas Remote Live View window (Distantsvõtte reaalajavaate aken) nupul [Video salvestamine]. Salvestamise peatamiseks klõpsake [Video salvestamine] uuesti.

  Hoiatus

  • Järgmised toimingud ei ole võimalikud, kui kaamerates EOS 80D, 77D, 760D, 850D, 250D, 800D või 200D on määratud [Digital zoom/Digitaalne suum].

   • Distantsvõtte reaalajavaate kuva
   • Iseteravustamine
   • Fotode salvestamine
   • Võimendusega suumimine
  • Kui mudel EOS 6D on ühendatud juhtmevabalt, siis video salvestamist ei toetata.

  Märkus

  • Distantsvõtte reaalajavaate aknas kuvatakse [Canon Log/Canon Log 3] ja [Vaatamise abi], kui selle funktsiooniga varustatud kaameras on määratud Canon Log ().
  • Funktsiooni Canon Log üksikasjad leiate selle funktsiooniga EOS-kaamerate kasutusjuhenditest.
  • Kui seda kuvatakse, siis [Vaatamise abi] peal klõpsates kuvatakse pilt selgemalt, mis teeb üldise vaatenurga ja teiste üksikasjade kontrollimise lihtsamaks. Arvestage, et [Vaatamise abi] klõpsamine ei mõjuta salvestamist.
  • Kui distantsvõtte reaalajavaate akna sulgemisel kuvatakse [Download recorded movie files?/Kas laadida salvestatud videofailid alla?], siis klõpsake [Download/Laadi alla], määrake sihtkoht ning sisestage arvutisse salvestatava faili nimi, seejärel klõpsake [Download/Laadi alla].