Salvestusfunktsioon, kaardivalik

EOS-1D X Mark III (püsivara versioon 1.6.0 või uuem)R5 (püsivara versioon 1.5.0 või uuem)R5 CR6 (püsivara versioon 1.5.0 või uuem)

Saate seadistada salvestusfunktsiooni ning salvestamiseks ja taasesituseks kasutatava kaardi.

 • Kuva ilme ja seadistatavad funktsioonid sõltuvad ühendatud kaamerast.
 • Lisateavet ja ettevaatusabinõud saadaolevate funktsioonide kohta leiate ühendatud kaamera kasutusjuhendist.
 1. Klõpsake pildistamisaknas [Seadistamine].

 2. Klõpsake [Rec function/card selection / Salvestusfunktsioon/kaardivalik].

 3. Valige ja tehke määrangud.

  • Üksused 1–5 vastavad järgmistele määrangutele ühendatud kaamera menüüs [Seadistamine: Record func+card/folder sel./Seadistamine: Salvestusfunktsioon+kaardi/kausta valik].

   1. [Fotod/Video separate / Fotod/Video eraldi]
   2. [Fotod Rec options/Fotod salvestusvalikud]
   3. [Fotod Record/play / Fotod salvestus/taasesitus]
   4. [Video Rec options/Video salvestusvalikud]
   5. [Video Record/play / Video salvestus/taasesitus]