Edaspidine printimine

Pärast SELPHY printeri otseühenduse seadistamist kuvatakse avakuva alumises osas võrgu nimi (SSID). Pärast esimest ühendamist valige printimiseks nutitelefonis või kaameras see võrk (SSID).

Parooli kontrollimiseks järgige alltoodud juhiseid.

  1. Valige [Wi-Fi settings/Wi-Wi seaded] ja vajutage OK.

  2. Valige [Display Wi-Fi status/Kuva Wi-Fi olek] ja vajutage OK.

  3. Kontrollige parooli.

    • Vajutage parooli kuvamiseks menüünupp.