Minu menüü salvestamine

Vahelehe My Menu (Minu menüü) alla on võimalik salvestada tihtikasutatavad menüüvalikud ja kasutusmäärangud.

Minu menüü vahelehtede loomine ja lisamine

 1. Valige [Add My Menu tab/Lisa minu menüü vaheleht].

 2. Valige [OK].

  • Korrates punktide 1 ja 2 juhiseid saate luua kuni viis minu menüü vahelehte.

Menüü-üksuste salvestamine minu menüü vahelehtedele

 1. Valige [MY MENU*: Configure/MINU MENÜÜ*: seadistamine].

 2. Valige [Select items to register/Salvestatavate üksuste valimine].

 3. Salvestage soovitud üksused.

  • Valige üksus ning seejärel vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.
  • Valige kinnituskuvas [OK].
  • Saate salvestada kuni kuus üksust.
  • Punkti 2 kuvasse naasmiseks vajutage nuppu MENU.

Minu menüü vahelehe määrangud

Saate sortida ja kustutada menüü vahelehel olevaid üksuseid ning nimetada vahelehe ümber või selle kustutada.

 • Sort registered items (Salvestatud üksuste sortimine)

  Saate muuta Minu menüü alla salvestatud üksuste järjekorda. Valige [Sort registered items/Salvestatud üksuste sortimine], valige ümberkorraldatav üksus, seejärel vajutage nuppu Kiirvalik/määrang. Kui kuvatakse [Üleval ja all], siis kasutage üksuse liigutamiseks valijat Kiirvalikuketas ja vajutage seejärel nuppu Kiirvalik/määrang.

 • Delete selected items (Salvestatud üksuste kustutamine) / Delete all items on tab (Kõikide vahelehe üksuste kustutamine)

  Saate kustutada soovitud salvestatud üksuse(d). [Delete selected items/Salvestatud üksuste kustutamine] kustutab ühe menüü-üksuse korraga ja [Delete all items on tab/Kõikide vahelehe üksuste kustutamine] kustutab kõik salvestatud menüü-üksused vahelehelt.

 • Delete tab (Vahelehe kustutamine)

  Saate kustutada kõik Minu menüü vahelehed. Valige [Delete tab/Kustuta vaheleht] vahelehe [MY MENU*/MINU MENÜÜ*] kustutamiseks.

 • Rename tab (Vahelehe ümbernimetamine)

  Saate muuta vahelehe [MY MENU*/MINU MENÜÜ*] nime.

  1. Valige [Rename tab/Nimeta vaheleht ümber].

  2. Sisestage tekst.

   • Kasutage tähemärgi valimiseks valijat Kiirvalikuketas või Nooleklahvid, seejärel vajutage selle sisestamiseks nuppu Kiirvalik/määrang.
   • SisestusreĹžiimi muutmiseks valige [SisestusreĹžiim].
   • Ühe tähemärgi kustutamiseks valige [Kustuta] või vajutage nupule Kustuta.
  3. Kinnitage sisestus.

   • Vajutage nupule MENU, seejärel valige [OK].

Kõikide Minu menüü vahelehtede / üksuste kustutamine

Saate kustutada kõik loodud minu menüü vahelehed või nende alla salvestatud üksused.

 • Delete all My Menu tabs (Kõigi Minu menüü vahelehtede kustutamine)

  Saate kustutada kõik loodud Minu menüü vahelehed. Kui valite [Delete all My Menu tabs/Kõigi Minu menüü vahelehtede kustutamine], siis kõik uued vahelehed alates [MY MENU1/MINU MENÜÜ1] kuni [MY MENU5/MINU MENÜÜ5] kustutatakse ning vaheleht [Minu menüü] lülitub vaikeolekusse.
 • Delete all items (Kõigi üksuste kustutamine)

  Saate kustutada kõik vahelehtede [MY MENU1/MINU MENÜÜ1] kuni [MY MENU5/MINU MENÜÜ5] alla salvestatud üksused. Vahelehed ise jäävad alles.

Ettevaatust

 • Kui valite toimingu [Delete tab/Kustuta vaheleht] või [Delete all My Menu tabs/Kõigi Minu menüü vahelehtede kustutamine], siis funktsiooniga [Rename tab/Nimeta vaheleht ümber] ümbernimetatud vahelehtede nimed kustutatakse samuti.

Menüü kuvamise määrangud

Saate valida [Menu display/Menüü kuvamine] ning määrata esimesena nupu MENU vajutamisel kuvatava menüükuva.

 • Normal display (Tavakuva)

  Kuvab viimasena kuvatud menüükuva.
 • Display from My Menu tab (Kuva alates minu menüü vahelehest)

  Kuvab valitud [Minu menüü] vahelehe.
 • Display only My Menu tab (Kuva ainult Minu menüü vaheleht)

  Piirab kuva nii, et kuvatakse ainult vaheleht [Minu menüü] (vahelehti [Võtted]/[Iseteravustamine]/[Taasesitus]/[Andmesidefunktsioonid]/[Seadistamine]/[Kasutusmäärangud] ei kuvata).