Energiasääst

Saate reguleerida ekraani tuhmiks muutumise ja väljalülitamise, kaamera väljalülitamise ning pärast kaamera tegevusetust pildinäidiku väljalülitamise ajastust (Screen dimmer (Ekraani tuhmistamine), Screen off (Ekraani väljalülitamine), Auto power off (Automaatne väljalülitamine) ja Viewfinder off (Pildinäidiku väljalülitamine)).

  1. Valige [Seadistamine: Power saving/Seadistamine: Energiasääst].

  2. Tehke valik.

Märkus

  • [Screen dimmer/Ekraani tuhmistamine] ja [Screen off/Ekraani väljalülitamine] rakenduvad võttekuva kuvamisel. Need määrangud ei rakendu menüü kuvamisel või pildi taasesitusel.
  • Menüü kuvamisel või pildi taasesitusel lülitub kaamera välja pärast määrangutega [Screen dimmer/Ekraani tuhmistamine], [Screen off/Ekraani väljalülitamine] ja [Auto power off/Automaatne väljalülitamine] valitud aja möödumist.
  • Ekraani kaitsmiseks lülitub ekraan välja 30 minutit pärast tuhmistamist (kuigi kaamera ise jääb sisselülitatuks), isegi kui funktsioonid [Screen off/Ekraani väljalülitamine] ja [Auto power off/Automaatne väljalülitamine] on seatud olekusse [Disable/Keela].
  • [Viewfinder off/Pildinäidiku väljalülitamine] rakendub ka siis, kui ekraan on lülitatud sisse. Pärast selle aja möödumist pildinäidiku andur inaktiveeritakse.
  • Pildinäidiku kasutamisel rakendub ainult [Viewfinder off/Pildinäidiku väljalülitamine]. Pärast selle aja möödumist pildinäidiku andur inaktiveeritakse ning pildinäidik lülitub välja.
  • Kui ekraan muutub fotode salvestamise ootereÅžiimis tuhmiks, siis kuvatakse ekraanil pilte madamala kaadrisagedusega.