Võrgumäärangute kontrollimine

  • Windows

    Avage Windowsis [Command Prompt/Käsuviip], seejärel sisestage ipconfig/all ning vajutage klahvi Enter.

    Lisaks arvutile seotud IP-aadressile kuvatakse alamvõrgu maski, lüüsi ning DNS-serveri info.

  • macOS

    Operatsioonisüsteemis Mac OS avage rakendus [Terminal], sisestage ifconfig -a ning vajutage klahvi Return. Arvutile määratud IP-aadress kuvatakse üksuses [enX] (X: number) tähise [inet] kõrval vormingus “***.***.***.***”.

    Lisateavet rakenduse [Terminal] kohta leiate operatsioonisüsteemi Mac OS abist.

Arvutis ja teistes võrguseadmetes sama IP-aadressi kasutamise vältimiseks muutke kaamera IP-aadressi seadistamisel kõige parempoolsemat numbrit (vastavalt lõigus IP-aadressi käsitsi seadistamine toodud juhistele).

Näide: 192.168.1.10