HDMI HDR-väljund

Kui ühendate kaamera HDR-televiisoriga, siis saate vaadata RAW- või HEIF-pilte HDR-vormingus.

  1. Valige [Taasesitus: HDMI HDR output/Taasesitus: HDMI HDR-väljund].

  2. Valige [On/Sees].

Märkus

  • Veenduge, et HDR-televiisor oleks seatud HDR-sisendile. Lisateavet sisendite vahetamise kohta leiate televiisori kasutusjuhendist.
  • Sõltuvalt kasutatavast televiisorist ei pruugi tulemus paista oodatud kujul.
  • HDR-televiisorites ei pruugita osa infot kuvada.
  • Kui töötlete RAW-kujutisi HDMI HDR-väljundi vaatamise ajal, siis soovitame töödelda kuvatavaid pilte RAW-töötluse kiirvaliku abil.