Piltide hindamine

Saate anda piltidele hinnangu vahemikust 1–5 (Hinnangutähis 1/Hinnangutähis 2/Hinnangutähis 3/Hinnangutähis 4/Hinnangutähis 5). Seda funktsiooni nimetatakse hindamiseks.

Piltide hindamine aitab neid korrastada.

Üksikute piltide hindamine

 1. Valige [Taasesitus: Rating/Taasesitus: Hinnang].

 2. Valige [Select images/Vali pildid].

 3. Valige hinnatav pilt.

  • Valige valijat Kiirvalikuketas keerates hinnatav pilt.
 4. Andke hinnang.

  • Vajutage nuppu Kiirvalik/määrang, et praegune hinnang kuvataks näidatud viisil sinise kontuuriga.
  • Keerake hinnangutähise valimiseks valijat Kiirvalikuketas, seejärel vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.
  • Kui lisate pildile hinnangutähise, siis määratud hinnangu kõrval olev number suureneb ühe võrra.
  • Mõne teise pildi hindamiseks korrake punktide 3 ja 4 juhiseid.

Hindamine vahemiku määramisega

Pildiregistri kuvamisel saate määrata vahemiku esimese ja viimase pildi ning määrata hinnangu kõigile vahemiku piltidele korraga.

 1. Valige [Select range/Vahemiku valimine].

  • Valige menüüst [Taasesitus: Rating/Taasesitus: Hinnang] valik [Select range/Vahemiku valimine].
 2. Määrake piltide vahemik.

  • Valige esimene pilt (alguspunkt).
  • Järgmisena valige viimane pilt (lõpp-punkt). Linnuke [Linnuke] lisatakse kõikidele vahemiku piltidele esimesest viimaseni.

  • Teiste piltide valimiseks korrake toimingut 2.
 3. Vajutage nuppu MENU.

 4. Andke hinnang.

  • Keerake hinnangutähise valimiseks valijat Valimisketas (valija) ja seejärel valige [OK].

   Määratud vahemiku kõikidele piltidele määratakse korraga sama hinnang.

Kausta või mälukaardi kõigi piltide hindamine

Kausta või mälukaardi kõikidele piltidele saab määrata hinnangu korraga.

 • Kui valite [Taasesitus: Rating/Taasesitus: Hinnang] alt [All images in folder/Kõik kausta pildid] või [All images on card/Kõik kaardi pildid], siis lisatakse hinnang kõikidele valitud kausta või kaardi piltidele.
 • Keerake hinnangu valimiseks valijat Valimisketas (valija), seejärel valige [OK].
 • Kui te ei soovi pilte hinnata või soovite hinnangu tühistada, siis valige [OFF (VÄLJAS)].
 • Kui funktsiooniga [Taasesitus: Set image search conditions/Taasesitus: Pildiotsingu tingimuste määramine] () on määratud otsingutingimused, siis kuvatakse [All found images/Kõik leitud pildid].
 • Kui valite [All found images/Kõik leitud pildid], siis lisatakse kõikidele leitud piltidele määratud hinnang.

Märkus

 • Hinnangute juures olevad väärtused kuvatakse kujul [###], kui rohem kui 1000 pildil on sama hinnang.
 • Funktsioonide [Taasesitus: Set image search conditions/Taasesitus: Pildiotsingu tingimuste määramine] ja [Taasesitus: Image jump w/Valimisketas (valija) / Taasesitus: Piltide lappamine valijaga Valimisketas (valija)] abil saate kuvada ainult kindla hinnanguga pildid.