Suurendatud pildikuva

Jäädvustatud pilte on võimalik suurendada.

 1. Suurendage pilti.

  • Vajutage nuppu Suurendamine või vähendamine.
  • Kuvatakse suurendatud vaade. Suurendatud vaates kuvatakse ekraani alumises paremas nurgas koos ikooniga [Valimisketas (valija)Suurendamine või vähendamine] suurendatud ala (1) asukohta.
  • Piltide suurendamiseks keerake valijat Valimisketas (valija) päripäeva.
  • Vähendamiseks keerake valijat Valimisketas (valija) vastupäeva. Pildiregistri kuvamiseks () jätkake valija keeramist.
 2. Vaadelge pildi soovitud osa.

  • Kasutage suurendatud pildil liikumiseks üldvalijat Nooleklahvid.
  • Suurendatud vaatest väljumiseks vajutage nuppu Suurendamine või vähendamine või MENU.

Märkus

 • Piltide vahetamiseks suurendatud vaate ajal keerake valijat Kiirvalikuketas.
 • Suurendus pole saadaval videote puhul.

Algse suurendussuhte määramine

Saate määrata algse suurendusmastaabi.

 1. Valige [Taasesitus: Magnification/Taasesitus: Suurendus].

 2. Valige [Magnificatn (apx)/Suurendus (ligikaudne)].

 3. Tehke valik.

  • 1x, 2x, 4x, 8x, 10x

   Suurendatud vaade algab valitud suurendusmastaabist.

  • Actual size (Tegelik suurus)

   Kuvab pildid täissuuruses, vastavalt pikslite arvule.

  • Same as last (Sama kui viimane)

   Suurendatud vaade naaseb samale mastaabile, mida kasutasite viimati suurendatud kuvast väljumisel, kui vajutasite nupule Taasesitus või Suurendamine või vähendamine.

Algse suurenduse asukoha määramine

Saate määrata algse suurenduse asukoha.

 1. Valige [Taasesitus: Magnification/Taasesitus: Suurendus].

 2. Valige [Magnified position/Suurenduse koht].

 3. Tehke valik.

  • From center (Keskelt)

   Suurendatud vaade algab ekraani keskelt.

  • From focus pt (Teravustamispunktist)

   Suurendatud vaade algab teravustamiseks kasutatud iseteravustamispunktist. Kui foto salvestati käsitsi teravustamisega, siis suurendatud vaade algab ekraani keskelt.

Järgmiste piltide suurendamine

Saate määrata, kas suurendatud vaates säilitatakse järgmiste piltide kuvamiseks sama asukoht või kasutatakse menüüst [Magnified position/Suurenduse koht] määratud kohta.

 1. Valige [Taasesitus: Magnification/Taasesitus: Suurendus].

 2. Valige [Maintain position/Säilita kohta].

 3. Tehke valik.

  • Enable (Luba)

   Hetkel valitud suurenduse kohta säilitatakse ka järgmste piltide kuvamiseks suurendatud vaates.

  • Disable (Keela)

   Järgmiste suurendatud vaate piltide kuvamiseks kasutatakse menüüst [Magnified position/Suurenduse koht] määratud kohta.