Video servoteravustamine

Kui see funktsioon on lubatud, siis teravustab kaamera video salvestamisel pidevalt.

 1. Lülitage foto/video salvestamise lüliti asendisse Video.

 2. Valige [Iseteravustamine: Movie Servo AF/Iseteravustamine: Video servoteravustamine].

 3. Valige [Movie Servo AF/Video servoteravustamine].

 4. Tehke valik.

  • Enable (Luba)

   • Isegi kui te ei vajuta päästikunuppu pooleldi alla, siis jätkab kaamera objekti teravustamist.
   • Fookuse hoidmiseks kindlas kohas või kui soovite vältida objektiivi tööhelide salvestamist videosse, saate ajutiselt peatada video servoteravustamise kasutamise, kui puudutate ekraani vasakus allservas [Movie Servo AF paused/Video servoteravustamine peatatud] (1).

   • Video servoteravustamine jätkub pärast selliseid toiminguid nagu nupu MENU või Taasesitus vajutamine või iseteravustamise meetodi muutmine või iseteravustamise ala vahetamine, kui lülitute tagasi video salvestamisele.
  • Disable (Keela)

   Päästikunupu pooleldi allavajutatuna hoidmine tagab objekti pideva teravustamise. Nupu Iseteravustamise käivitus vajutamisel teravustatakse ainult korra.

Ettevaatust

 • Ettevaatusabinõud määrangu [Movie Servo AF: Enable/Video servoteravustamine: Luba] kasutamisel

 • Teravustamist raskendavad võttetingimused

 • Kuna objektiiv teravustab pidevalt ning see tarbib akuenergiat, siis võimalik video salvestusaeg () lüheneb.
 • Kaamera seesmine mikrofon võib salvestada ka objektiivi mehaanilised helid või kaamera/objektiivi toimingute helid, kui video salvestamisel ajal kasutatakse iseteravustamise toiminguid. Sellisel juhul kasutage selliste helide vähendamiseks välist mikrofoni. Kui välise mikrofoni kasutamisel on helid ikka segavad, sis võib aidata see, kui eemaldate mikrofoni kaamera küljest ning paigutate selle kaamerast ja objektiivist eemale.
 • Video servoteravustamine peatub digitaalse suumimise või suurendatud vaate kasutamisel.
 • Kui video salvestamisel võtteobjekt läheneb / liigub eemale või kui kaamerat liigutatakse vertikaalselt või horisontaalselt (panoraamides), siis võib salvestatav pilt hetkeks laieneda või tõmmata kokku (kujutise suurenduse muutmisel).

Võtteobjekti tuvastusega iseteravustamine

Saate määrata, kas kasutada video servoteravustamist, kui funktsiooniga [Iseteravustamine: Subject to detect/Iseteravustamine: Tuvastatav objekt] () määratud objekti ei tuvastata.

 • Detect. priority (Tuvastamise prioriteet)

  Video servoteravustamist kasutatakse automaatselt tuvastatud objektide puhul, mis on funktsiooniga [Iseteravustamine: AF area/Iseteravustamine: Iseteravustamise ala] () määratud alas.

  Funktsiooniga [Iseteravustamine: Subject to detect/Iseteravustamine: Tuvastatav objekt] määratud objekte prioriseeritakse automaatseks valimiseks.

 • Detect. only (Ainult tuvastamine)

  Video servoteravustamist kasutatakse ainult funktsiooniga [Iseteravustamine: Subject to detect/Iseteravustamine: Tuvastatav objekt] määratud objektide jaoks. Kui objekti ei tuvastata, siis video servoteravustamine peatub.