Võtted ja salvestamine

See peatükk kirjeldab võtete ja salvestamise toiminguid ning tutvustab võtete vahelehe [Võtted] menüümääranguid.