Puutepäästikuga pildistamine

Saate teravustada ja sooritada võtte lihtsalt ekraani puudutades.

 1. Aktiveerige puutepäästik.

  • Puudutage ekraanil [Puutepäästik: keela].
  • Iga kord kui puudutate ikooni, vahetub see [Puutepäästik: keela] ja [Puutepäästik: luba] vahel.
  • [Puutepäästik: luba] (Touch Shutter (Puutepäästik): Enable (Luba))

   Kaamera teravustab puudutatud kohta ning seejärel tehakse võte.

  • [Puutepäästik: keela] (Touch Shutter (Puutepäästik): Disable (Keela))

   Saate puudutada teravustamise koha määramiseks ekraani. Pildistamiseks vajutage päästikunupp lõpuni alla.

 2. Puudutage pildistamiseks ekraani.

  • Puudutage ekraanil nägu või võtteobjekti.
  • Puudutamise hetkel kaamera teravustab (puutega iseteravustamine) määratud iseteravustamise alaga.
  • Kui määratud on [Puutepäästik: luba], siis muutub iseteravustamispunkt teravuse saavutamisel roheliseks ning võte sooritatakse automaatselt.
  • Kui objekt ei õnnestu teravustada, siis muutub iseteravustamispunkt oranžiks ning pilti ei saa teha. Puudutage ekraanil nägu või võtteobjekti uuesti.

Ettevaatust

 • Kaamera kasutab pildistamiseks üksikvõtte režiimi, sõltumata päästiku töörežiimi määrangust ([Kiire sarivõte pluss], [Kiire sarivõte] või [Aeglane sarivõte]).
 • Ekraani puudutamisel kasutatakse teravustamiseks režiimi [One-Shot AF/Lukustuv teravustamine], isegi kui [Iseteravustamine: AF operation/Iseteravustamine: Iseteravustamise toiming] on seatud olekusse [Servo AF/Servoteravustamine].
 • Ekraani puudutamine suurendatud vaates ei teravusta pilti ega soorita võtet.
 • Kui kasutate pildistamiseks puudutamist ning menüüst [Võtted: Image review/Võtted: Pildi kontroll] on funktsiooni [Review duration/Kontrolli kestus] olekuks seatud [Hold/Hoia], siis järgmise võtte tegemiseks vajutage päästikunupp pooleldi alla või puudutage [Tagasi].

Märkus

 • Aegvõtte tegemiseks puudutage ekraani kaks korda. Puudutage üks kord särituse alustamiseks ning seejärel lõpetamiseks uuesti. Olge ettevaatlik, et te ei raputaks kaamerat ekraani puudutamisel.