Pildi stiili salvestamine

Stiili aluseks saab valida mingi pildi stiili, näiteks [Portrait/Portree] või [Landscape/Maastik], seda soovitud viisil muuta ja saadud stiili [User Def. 1/Kasutaja kirjeld. 1] – [User Def. 3/Kasutaja kirjeld. 3] alla salvestada. See on kasulik, kui soovite luua erinevate määrangutega pildi stiile.

Samamoodi saab muuta rakenduse EOS Utility (EOS-tarkvara, ) abil kaamerasse salvestatud pildi stiile.

 1. Valige [Võtted: Picture Style/Võtted: Pildi stiil].

 2. Valige [User Def./Kasutaja kirjeld.].

  • Valige [User Def. */Kasutaja kirjeld. *], seejärel vajutage nuppu INFO.
 3. Vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.

  • Valige [Picture Style/Pildi stiil] ja vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.
 4. Valige aluseks olev pildi stiil.

  • Valige aluseks olev pildi stiil, seejärel vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.
  • Valige samal viisil rakenduse EOS Utility (EOS tarkvara) abil kaamerasse salvestatud pildi stiile, kui soovite neid reguleerida.
 5. Tehke valik.

  • Tehke valik ning seejärel vajutage nuppu Kiirvalik/määrang.
 6. Määrake efekti tase.

  • Vajutage salvestatud määrangu salvestamiseks ning pildi stiili valiku menüüsse naasmiseks nuppu MENU.
  • Aluseks olev pildi stiil kuvatakse [User Def. */Kasutaja kirjeld. *] paremas servas.
  • Muudetud vaikeväärtustega [User Def. */Kasutaja kirjeld. *] stiilinimed on tähistatud siniselt.

Ettevaatust

 • Kui pildi stiil on juba salvestatud [User Def. */Kasutaja kirjeld.*] alla, siis aluseks oleva pildi stiili muutmine kustutab eelnevalt salvestatud kasutaja kirjeldatud pildi stiili parameetrite määrangud.
 • Saate taastada [User Def. */Kasutaja kirjeld.*] vaikestiilid ja -määrangud, kui valite menüüst [Seadistamine: Reset camera/Seadistamine: Kaamera lähtestamine] valiku [Basic settings/Põhimäärangud].

Märkus

 • Salvestatud pildi stiili kasutamiseks pildistamisel valige salvestatud [User Def. */Kasutaja kirjeld. *], ja seejärel pildistage.
 • Pildistiili faili kaamerasse salvestamise juhised leiate programmi EOS Utility kasutusjuhendist.