Kõrge sagedusega vilkumiseta pildistamine

Kui pildistate kõrge sagedusega vilkuva valgusallikaga, siis piltidele võivad tekkida triibud. Kõrge sagedusega vilkumiseta pildistamise funktsioon võimaldab pildistada vilkumisele vastava säriajaga, mis minimeerib vilkumise mõju piltidele.

Ettevaatust

 • Pildistamisel võib säri muutuda.
 • Kõrge sagedusega vilkumiseta pildistamise režiimis ei saa määrata funktsiooni [HDR Mode shoot./HDR-režiimis võtted] režiimi [Dynamic range/Dünaamiline ulatus].
 • Enne kõrge sagedusega vilkumiseta pildistamise kasutamist kaalutlege funktsiooni [Kasutusmäärangud: Same expo. for new aperture/Kasutusmäärangud: Sama säri uue avaga] seadmist olekusse [ISO speed/ISO-valgustundlikkus].
 1. Määrake võtterežiimiks Tv või M.

  • Valige režiimikettaga võtterežiim ().
 2. Valige [Võtted: HF Anti-flicker shoot./Võtted: HF vilkumiseta pildistamine]

 3. Valige [HF Anti-flicker shoot./HF vilkumiseta pildistamine]

 4. Valige [Enable/Luba].

 5. Valige üksus.

  Käsitsi määramine ()

  Automaatne tuvastamine ()

Automaatne tuvastamine

Kaamera tuvastab 50,0–2011,2 Hz valgusallikad ning kuvab kõrge sagedusega vilkuvate valgusallikatega pildistamiseks sobiliku säriaja. Saate lülituda kuvatud säriajale.

 1. Valige soovitud säriaeg.

  • Määrake säriaeg, millega soovite pildistada. Kõrge sagedusega vilkuvate valgusallikate puhul määrab kaamera sobiliku säriaja selle väärtuse lähedusest.
 2. Valige [Auto detecting/Automaatne tuvastamine].

 3. Valige [OK].

  • See võib suurendada kõrge sagedusega vilkumise tuvastamist piirkondades, mis on mõjutatud triipude tekkest.
 4. Lülituge kuvatud säriajale.

  • Kuvatud säriajale lülitumiseks valige [Yes/Jah].
  • Kui valite [Yes (move to Tv settings)/Jah (liigu Tv seadetesse)], siis kuvatakse menüü [Manual setting/Käsitsi määramine]. Jätkake lõigu Käsitsi määramine punktist 2.
 5. Pildistage.

Ettevaatust

 • Soovitatud säriaegade vahemik sõltub katikurežiimist.

  • Elektrooniline 1. katik: 1/50,0 kuni 1/512,0 s
  • Elektrooniline katik: 1/50,0 kuni 1/2048,0 s
  • Video salvestamine: 1/50,0 kuni 1/2048,0 s
 • Kui kuvatakse [No flicker detected/Vilkumist ei tuvastatud] või kui säriaja muutmine ei eemalda triipe, siis järgige järgmisi juhiseid.

  • Aktiveerige automaatne tuvastamine uuesti.
  • Pöörake kaamerat ligikaudu 90° või lülitage automaatne tuvastamine muul viisil sisse.
  • Proovige käsitsi määramist.
 • Kõrge sagedusega vilkumise tuvastus võib järgmistel tingimustel olla vähem täpsem.

  • Korduvate mustritega stseenid (nt võre või triibud)
  • Pidevas liikumises olevad võtteobjektid
  • Väga eredad või tumedad stseenid
  • Mitme valgusallikaga stseenid
  • Väikeste vilkuvate valgusallikatega stseenid
  • Madalamal sageduse vilkuvad valgusallikad

Märkus

 • Videokuva ei värskendata, kui 4K-videote HDMI-väljastamisel tuvastatakse kõrge sagedusega vilkumine.

Käsitsi määramine

Kontrollige ekraanilt pildialasid, mida mõjutavad kõrge sagedusega vilkuvad valgusallikad, seejärel leidke sobilik säriaeg.

 1. Valige [Manual setting/Käsitsi määramine].

 2. Reguleerige säriaega.

  • Kui automaatse tuvastamisega määratud säriaeg ei eemalda triipude teket, siis järgige järgmisi juhiseid.

   • Keerake valijat Kiirvalikuketas. Valijaga Kiirvalikuketas on võimalik suurendada automaatse tuvastamisega määratud säriaega (2×, 3×, 4× jne) või vähendada seda (1/2×, 1/3×, 1/4× jne).
   • Keerake määrangu peenreguleerimiseks valijat Valimisketas (valija).
  • Kui see ei eemalda pildilt triipe, siis pöörake kaamerat ligikaudu 90° või lülitage automaatne tuvastamine muul viisil sisse.
 3. Pildistage.

Ettevaatust

 • Käsitsi määramise režiimiga määratav säriaegade vahemik sõltub katikurežiimist.

  • Elektrooniline 1. katik: 1/50,0 kuni 1/2048,0 s
  • Elektrooniline katik: 1/50,0 kuni 1/8192,0 s
  • Video salvestamine: 1/50,0 kuni 1/8192,0 s
 • Välguga pildistamisel on maksimaalseks välgu sünkroonimiskiiruseks 1/160,7 s, sõltumata katikurežiimist.
 • Vähese valgusjõuga objektiivid võivad takistada korrektset ekraani modelleerimist.
 • Režiimi M särikaitse reguleerib vajadusel kõrge sagedusega vilkumiseta pildistamisel avaarvu.
 • Ekraanil või pildinäidikus kuvatav pilt võib erineda tegelikust tulemusest. Tehke eelnevalt mõned testvõtted.