Vilkumiseta pildistamine

Vilkuvate valgusallikatega (nt päevavalguslampidega) sarivõtte pildistamisel lühikeste säriaegadega võivad säri ja värvid jääda ebaühtlased, seoses ebaühtlase vertikaalse säriga. Vilkumiseta pildistamise funktsioon võimaldab pildistada nii, et vilkumine ei mõjutaks säritust ja värve.

 1. Valige [Võtted: Anti-flicker shoot./Võtted: Vilkumiseta pildistamine].

 2. Valige [Enable/Luba].

 3. Pildistage.

Ettevaatust

 • Kui määratud on [Enable/Luba] ning pildistate vilkuva valgusallika läheduses, siis võib katiku viiteaeg olla pikem. Samuti võib sarivõte muutuda aeglasemaks ning võtete intervall ebaühtlaseks.
 • Muu sagedusega kui 100Hz või 120Hz vilkumist ei tuvastata. Samuti kui valgusallika vilkumise sagedus muutub sarivõtte ajal, siis ei pruugi kaamera suuta vilkumise mõju vähendada.
 • Kui režiimis Fv, P või Av muutub säriaeg sarivõtte kasutamise ajal või kui salvestate samast kaadrist mitu võtet erinevate säriaegadega, siis võivad jäädvustatud piltide värvitoonid muutuda ebaühtlaseks. Ebaühtlaste värvitoonide vältimiseks kasutage režiimi Fv, Tv või M fikseeritud säriajaga.
 • Määrangute [Enable/Luba] ja [Disable/Keela] vahel vahetamine võib põhjustada erinevaid värvitoone.
 • Kui alustate pildistamist säri lukustusega, siis säriaeg, avaarv ja ISO-valgustundlikkus võivad pärast pildistamise alustamist muutuda.
 • Kui võtteobjekt asub tumedal taustal või kaadris on ere valgusallikas, siis ei pruugi kaamera suuta vilkumist õigesti tuvastada.
 • Vilkumise vähendamine ei pruugi olla teatud valgusallikate kasutamisel võimalik.
 • Sõltuvalt valgusallikast ei pruugita vilkumist korralikult tuvastada.
 • Sõltuvalt valgusallikast või võttetingimustest ei te isegi selle funktsiooni kasutamisel saavutada oodatud tulemusi.

Märkus

 • Soovitame teha mõned testvõtted.
 • Kui ekraani vilgub (valgusallika muutumisel), siis vajutage vilkumise käsitsi tuvastamiseks nupule Kiirvalik/määrang, valige [Anti-flicker shoot./Vilkumiseta pildistamine], seejärel vajutage nuppu INFO.
 • Tavavõtterežiimides vilkumist ei vähendata.
 • Vilkumise vähendamisega pildistamine toimib ka välklambi kasutamisel. Kuid juhtmeta välklambi/välklampide kasutamisel ei pruugi te saavutada oodatud tulemusi.