HDR-režiim

Selles režiimis on võimalik salvestada laia dünaamilise ulatusega fotosid, mis säilitavad kõrge kontrastsusega stseenides detailsuse ka üle säritatud või varjualades. Valige liikuvate võtteobjektide jaoks “Moving subjects” (Liikuvad võtteobjektid) või maastikute ja vaikeluvõtete jaoks “Dynamic range” (Dünaamiline ulatus).

Tumedate pildialade täiustatud gradatsioonide saavutamiseks luuakse HDR-režiimis HDR-pilt, mille puhul jäädvustatakse nende alade detailide kao kompenseerimiseks mitu võtet erinevate särimäärangutega ning liidetakse need kokku.

HDR-pildid jäädvustatakse kas HEIF- või JPEG-piltidena.

HDR tähistab inglisekeelseid sõnu High Dynamic Range (kõrge dünaamiline ulatus).

 1. Valige [Võtted: HDR Mode/Võtted: HDR-režiim].

 2. Valige [HDR Mode shoot./HDR-režiimis võte].

 3. Tehke valik.

  • Tavavõteteks (mitte HDR) valige [Off/Väljas].
 4. Pildistage.

  • Vajutage päästikunupp lõpuni alla. Iga pildi puhul tehakse mitu võtet ning liidetakse need üheks HDR-pildiks, mis salvestatakse kaardile.

Liikuvad võtteobjektid

Sobilik liikumises olevate võtteobjektide pildistamiseks. Iga võtte puhul liidetakse erinevate särimäärangutega tehtud pildid.

 • Limit max brightness (Maksimaalse ereduse piirang)

  Saadaval ainult funktsiooni [Võtted: HDR shooting HDR PQ/Shooting: HDR-võtted HDR PQ] olekuga [Enable/Luba].

  Määranguga [Disable/Keela] ei piirata maksimaalset heledust. See on soovitatav siis, kui vaatate pilte üle 1000 nitise heledusega ekraanilt.

  Määranguga [1000 nits/1000 niti] piiratakse maksimaalset heledust ligikaudu 1000 nitile.

Dünaamiline ulatus

Sobilik maastiku- ning vaikeluvõtetel. Iga võtte puhul jäädvustatakse kolm pilti erinevate särimäärangutega (standardsäritus, alasäritus ja ülesäritus) ning need liidetakse automaatselt.

 • Dynamic Range (Dünaamiline ulatus)

  [Auto/Automaatne] valimisel määratakse dünaamiline ulatus automaatselt sõltuvalt pildi üldisest toonivahemikust.

  Mida suurem arv, seda laiem on dünaamiline ulatus.

 • Limit max brightness (Maksimaalse ereduse piirang)

  Saadaval ainult funktsiooni [Võtted: HDR shooting HDR PQ/Shooting: HDR-võtted HDR PQ] olekuga [Enable/Luba].

  Määranguga [Disable/Keela] ei piirata maksimaalset heledust. See on soovitatav siis, kui vaatate pilte üle 1000 nitise heledusega ekraanilt.

  Määranguga [1000 nits/1000 niti] piiratakse maksimaalset heledust ligikaudu 1000 nitile.

 • Continuous HDR (Jälgiv iseteravustamine)

  Määranguga [1 shot only/Ainult 1 võte] tühistatakse HDR-režiim automaatselt pärast pildistamise lõpetamist.

  Määranguga [Every shot/Igal võttel], kasutatakse HDR-režiimi niikaua, kuni määrate [HDR Mode shoot./HDR-võtted] olekuks [Disable/Keela].

 • Auto Image Align (Automaatne pildi joondamine)

  Käest pildistamisel valige [Enable/Luba]. Statiivi kasutamisel valige [Disable/Keela].

 • Save source imgs (Originaalpiltide salvestus)

  Kui soovite salvestada kõik kolm jäädvustatud pilti ja ning liidetud HDR-pildi, siis valige [All images/Kõik pildid].

  Ainult HDR-pildi salvestamiseks valige [HDR img only/Ainult HDR-pilt].

Ettevaatust

 • HDR-võtterežiimis ei ole laiendatud ISO-valgustundlikkuse määrangud (L, H) saadaval.
 • Välklamp ei rakendu HDR-võtterežiimis.
 • Automaatne säri kahvel pole saadaval.
 • Objekte nagu taevas või valged seinad ei pruugita töödelda sujuvate gradatsioonidega ning pildil võib olla palju müra või säritus ja värvid võivad olla ebaühtlased.
 • Luminofoor- või LED-valgustitega HDR-võtetel võib seoses vilkuva valgusallikaga tekitada selliseid probleeme nagu ebaühtlane säri või ebaühtlased värvid HDR-piltidel. Vilkumise mõju vähendamiseks seadke funktsiooni [Võtted: Anti-flicker shoot./Võtted: Vilkumiseta pildistamine] olekuks [Enable/Luba] või [Shooting: HF anti-flicker shooting/Shooting: HF vilkumiseta pildistamine] olekuks [Enable/Luba]. Arvestage, et [Dynamic range/Dünaamiline ulatus] määramisel ei saa funktsiooni [Võtted: HF anti-flicker shooting/Shooting: HF vilkumiseta pildistamine] valida.
 • HDR-võtetel elektroonilise katikuga on maksimaalseks säriajaks 1/8000 sekundit.
 • Ettevaatusabinõud, kui määratud on [Dynamic range/Dünaamiline ulatus]

 • Kui HDR funktsiooni [Auto Image Align/Autom. kujutiste joondus] olekuks on valitud [Enable/Luba], siis ei lisata pildile iseteravustamispunkti kuvamise infot () ja tolmukustutuse andmeid ().
 • Kui pildistate HDR-võtterežiimis käest koos [Auto Image Align/Automaatne kujutiste joondamine] olekuga [Enable/Luba], siis on pildid servadest veidi kärbitud ning lahutusvõime veidi madalam. Samuti kui pilte ei saa joondada õigesti kaamera värina jne tõttu, siis ei pruugita automaatset kujutiste joondamist kasutada. Arvestage, et väga heledate (või tumedate) särimäärangutega pildistamisel ei pruugi automaatne kujutiste joondamine toimida õigesti.
 • Kui pildistate HDR-võtterežiimis käest koos funktsiooni [Auto Image Align/Automaatne kujutiste joondamine] olekuga [Disable/Keela], siis ei pruugi kolm pilti olla õigesti joondatud ning HDR-efekti mõju võib olla väiksem. Soovitatav on kasutada statiivi.
 • Mitme pildi jäädvustamisel reguleeritakse automaatselt selliseid määranguid nagu säriaeg ja ISO-valgustundlikkus. Seetõttu muutub säriaeg ja ISO-valgustundlikkus teie määratud säriaja suhtes isegi režiimides Fv, Tv ja M.
 • Kaameravärina mõju vältimiseks võib olla vajalik määrata kõrge ISO-valgustundlikkus.
 • Automaatne kujutiste joondamine ei pruugi toimida korralikult korduvate mustrite (võred, jooned jne) või ühetooniliste ja ühtlaste kujutiste puhul.
 • HDR-režiimis pildid liidetakse ning seejärel salvestatakse kaardile; seega võib see võtta aega. Piltide töötlemise ajal kuvatakse ekraanil [BUSY] ning pildistamine pole võimalik enne töötlemise lõpetamist.

Märkus

 • Kui määratud on [Dynamic range/Dünaamiline ulatus], siis töödeldakse RAW-võtetest saadud HDR-pilte järgmiselt.

  • [Võtted: HDR shooting HDR PQ/Shooting: HDR-võtted HDR PQ] seatud olekusse [Disable/Keela]: JPEG-kvaliteet
  • [Võtted: HDR shooting HDR PQ/Shooting: HDR-võtted HDR PQ] seatud olekusse [Enable/Luba]: HEIF-kvaliteet

  RAW+JPEG või RAW+HEIF võtetel kasutatav HDR-pildikvaliteet vastab määratud JPEG- või HEIF-pildikvaliteedile.

 • Kui HDR-režiimi olekuks on määratud [Moving sub./Liikuvad objektid] või [Dynamic range/Dünaamiline ulatus], siis säri modelleerimist ei toimu, isegi kui [Võtted: Display simulation/Shooting: Ekraani modelleerimine] on seatud muusse olekusse kui [Disable/Keela].