Põhitoimingud

Kaamera hoidmine

 • Ekraani vaatamine pildistamise ajal

  Pildistamisel on võimalik ekraani reguleerimiseks kallutada. Lisateavet leiate lõigust Ekraani kasutamine.

  • (1) Tavanurk
  • (2) Madal nurk
  • (3) Kõrge nurk
 • Pildistamine pildinäidiku abil

  Teravate piltide saamiseks hoidke värisemise vältimiseks kaamerat kindlalt.

  • (1) Kaamera kasutamine rõhtasendis
  • (2) Kaamera kasutamine püstasendis
  1. Hoidke parema käega kaamerat kindlalt kaamerapidemest.
  2. Toetage vasaku käega objektiivi altpoolt.
  3. Asetage parema käe nimetissõrm kergelt päästikunupule.
  4. Toetage käsivarred ja küünarnukid õrnalt vastu keha.
  5. Seiske stabiilsema asendi tagamiseks üks jalg veidi eespool.
  6. Hoidke kaamerat pildinäidikusse vaatamisel näo läheduses.

Päästikunupp

Kaamera päästikunupp on kaheastmeline. Kõigepealt vajutage päästikunupp pooleldi alla. Seejärel vajutage tugevamini, et päästikunupp lõpuni alla vajutada.

Pooleldi alla vajutamine

Käivitab iseteravustamise ning automaatse säri mõõtmise, mis määrab säriaja ja avaarvu.

Säri väärtust (säriaega ja avaarvu) kuvatakse ekraanil või pildinäidikus 8 sekundit (säri mõõtmise taimer / 8 s taimer).

Lõpuni alla vajutamine

See käivitab katiku ja toimub võte.

 • Kaamera värisemise vältimine

  Kaamera liikumist särituse hetkel nimetatakse kaamera värisemiseks. See võib põhjustada häguseid pilte. Kaamera värisemise vältimiseks toimige järgmiselt.

  • Hoidke kaamerat paigal, vastavalt lõigus Kaamera hoidmine kirjeldatule.
  • Vajutage päästikunupp iseteravustamiseks pooleldi alla ja seejärel aeglaselt täiesti alla.

Märkus

 • Kui vajutate päästikunupu kohe lõpuni alla, enne seda pooleldi alla vajutamata, või kui vajutate päästikunupu pooleldi alla ning seejärel kohe lõpuni, siis kaamera teeb sellest hoolimata pausi.
 • Isegi menüü kuvamise või pildi taasesituse ajal on võimalik päästikunupu kerge vajutamise abil kohe tagasi võtterežiimi liikuda.

Valimisketas (valija)

 • (1) Keerake valijat Valimisketas (valija) pärast nupu vajutamist.

  Vajutage nuppu, nt Multifunktsioonid, seejärel keerake valijat Valimisketas (valija).

  Kui vajutate päästikunupu pooleldi alla, siis lülitub kaamera tagasi võtteks valmis olekusse.

  • Kasutatakse selliste toimingute tegemiseks nagu valge tasakaalu, päästiku töörežiimi, välgu säri nihke või pildi stiili määramine.
 • (2) Keerake ainult valijat Valimisketas (valija).

  Vaadates ekraani või pildinäidikut, keerake valijat Valimisketas (valija).

  • Kasutage seda valijat säriaja, avaarvu jne valimiseks.

Märkus

 • Punkti (1) toiminguid saab teha isegi siis, kui juhikud on multifunktsioonide lukustuse abil lukustatud ().

Kiirvalikuketas

 • (1) Keerake valijat Kiirvalikuketas pärast nupu vajutamist.

  Vajutage nuppu, nt Multifunktsioonid, seejärel keerake valijat Kiirvalikuketas.

  Kui vajutate päästikunupu pooleldi alla, siis lülitub kaamera tagasi võtteks valmis olekusse.

  • Kasutatakse selliste toimingute tegemiseks nagu mõõtmisrežiimi, iseteravustamise toimingu, ISO-valgustundlikkuse või iseteravustamise ala määramine.
 • (2) Keerake ainult valijat Kiirvalikuketas.

  Vaadates ekraani või pildinäidikut, keerake valijat Kiirvalikuketas.

  • Seda valijat kasutatakse säri nihke ulatuse, käsisäri avaarvu muutmiseks jne.

Märkus

 • Punkti (1) toiminguid saab teha isegi siis, kui juhikud on multifunktsioonide lukustuse abil lukustatud ().

Multifunktsioonide nupp

Kui vajutate nuppu Multifunktsioonid ühe korra (või korduvalt) ning seejärel keerate valijat Valimisketas (valija) või Kiirvalikuketas, siis saate määrata valge tasakaalu (), päästiku töörežiimi (), välgu säri nihke (), pildi stiili (), mõõtmisrežiimi (), iseteravustamise toimingu (), ISO-valgustundlikkuse () ja iseteravustamise ala ().

Iseteravustamise ala valimiseks vajutage nuppu Iseteravustamispunkti valimine, seejärel vajutage nuppu Multifunktsioonid (6 s taimer).

Iseteravustamise käivitamise nupp

Vastab päästikunupu pooleldi alla vajutamisele (loovvõtterežiimides).

Multifunktsioonide lukustuse lüliti

Funktsiooni [Kasutusmäärangud: Multi function lock/Kasutusmäärangud: Multifunktsioonide lukustus] () seadistamine ning toitelüliti / multifunktsioonide lukustuse lüliti seadmine asendisse Multifunktsioonide lukustus takistab määrangute kogemata muutmist valimisketta (valija), kiirvalikuketta, juhtrõnga või puuteekraani puudutamisel.

Juhtrõngas

Režiimides Fv, P, Tv, Av või M saab määrata säri nihke nii, et hoiate päästikunuppu pooleldi all ning keerate samal ajal RF-objektiivi või kinnitusadapteri juhtrõngast. Kui te seda ei soovi, siis saate siduda juhtrõngale toimingute kohandamisega menüüst [Kasutusmäärangud: Customize dials/Kasutusmäärangud: Valijate kohandamine] erineva funktsiooni ().

Ettevaatust

 • Kui kasutate objektiive, millel on teravustamis-/juhtrõngas, kuid puudub lüliti nende funktsioonide vahetamiseks, siis peate tegema määrangu [Iseteravustamine: Focus/control ring/Iseteravustamine: Teravusamis-/juhtrõngas].

Info-nupp

Iga INFO-nupu vajutus muudab kuvatavat infot.

Järgmised näidiskuvad kuvatakse fotode pildistamisel.

Tavavõtterežiimides kuva (1) ei kuvata.